50+ w biznesie

35 tysięcy 50+ – tyle osób rocznie rozpoczyna działalność gospodarczą w naszym kraju. Prawie połowa z tej grupy to kobiety. Przejście na emeryturę, utrata etatu, a przede wszystkim chęć niezależności zmotywowała ich do działania na własny rachunek.

 

Polacy będący po 50tce są dużo bardziej skłonni do otwierania biznesu niż ich rówieśnicy mieszkający w innych krajach należących do Unii Europejskiej. Aż 76% z nich deklaruje dużo większą satysfakcję z prowadzenia własnej działalności. Start biznesu w tym wieku często jest koniecznością, aniżeli chęcią. Wykluczenie osób 50+ w firmach nadal istnieje, jednak ta grupa potrafi wykorzystać swoje doświadczenie i przekuć je w sukces. Przedsiębiorstwa dyskryminują dojrzałych pracowników lub ze względu na oszczędność wymuszają zakładanie działalności. Dla wielu z nich, stawianie w niefortunnej sytuacji wzmaga większą motywację do niezależności.

Jakie przeciwności spotykają dojrzałych przedsiębiorców? Głównym problem są trudności finansowe w początkowej fazie prowadzenia działalności. Jak wskazują, bariery związane z wkładem własnym i pozyskiwaniem kapitału zewnętrznego oraz kwestie związane z marketingiem i przyciąganiem nowych klientów są również istotną przeciwnością.

Bez wątpienia osoby 50+ (ponad 70%) czują satysfakcję z realnego wpływu na działanie własnego biznesu. Deklarują zadowolenie ze swojej aktywności zawodowej i możliwości pogodzenia jej z życiem prywatnym.

 

Jeśli szukasz wsparcia finansowego, skontaktuj się z WARP.

WM