AKTUALNOŚCI

Seminarium NewConnect – Poznań

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o pragnie poinformować, iż dnia 29 października 2009r. w Hotelu Mercure, ul. Roosvelta 20 w Poznaniu odbędzie się seminarium "NewConnect - rynek giełdowy dla sektora MSP. Możliwości inwestycyjne" organizowane przez Puls Biznesu, Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie oraz NewConnect.   Rynek NewConnect w okresie dwóch lat swojego funkcjonowania awansował do kluczowych i najbardziej dynamicznych rynków alternatywnych w Europie. Na rynku notowane są przedsiębiorstwa o nowatorskim podejściu do biznesu, które w oparciu o innowacyjność budują swoją przewagę konkurencyjną. NewConnect wnosi wartości dodane do przedsiębiorstw z sektora MSP w większym stopniu aniżeli w przypadku finansowania innymi sposobami. Daje większą przejrzystość oraz szerszą publiczność firmy. To wszystko sprawia, że te małe spółki są nie tylko mocną stroną warszawskiej giełdy, ale przede wszystkim są atrakcyjne dla inwestorów. Spotkania edukacyjne dedykowane rynkowi NewConnect, prowadzone na terenie całej Polski, mają za zadanie przybliżenie przedsiębiorcom oraz inwestorom możliwości finansowania poprzez NewConnect. Uczestnicy zapoznają się z mechanizmami funkcjonowania rynku oraz będą mieli okazję wysłuchać szeregu wykładów merytorycznych, istotnych z punktu widzenia potencjalnego emitenta oraz inwestora. Więcej informacji oraz formularz zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej: http://bbp.pb.pl/NCPoznan.aspx Program: Do pobrania Kontakt organizacyjny: Sylwester Rozgowski e-mail: s.rozgowski@pb.pl

Bezpłatne audyty i transfery technologii

Uprzejmie informujemy, iż Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości realizują projekt pt. "Rozwój usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym świadczonych przez ośrodki z Krajowej Sicei Innowacji".   W ramach projektu zrealizowanych zostanie 80 bezpłatnych audytów i 8 bezpłatnyh transferów technologii, które pozwolą ocenić firmę pod kontem potencjału technologicznego oraz wskazać propozycje zastosowania innowacyjnych rozwiązań.   Bezpłatna usługa audytu technologicznego polega na ocenie potencjału i potrzeb technologicznych przedsiębiorcy, możliwości i potrzeb w zakresie wytwarzanych produktów lub usług. Wykwalifikowani konsultanci wykonają całościową diagnozę firmy, analizę branży, analizę kluczowych czynników sukcesu, czego wynikiem będzie rekomendacja dotycząca rozwoju technologicznego firmy.   Proces transferu technologii obejmuje przede wszystkim przygotowanie oferty lub zapytania o konkretną technologię, przegląd profili dostawców lub odbiorców technologii umieszczonych w bazie danych Krajowej Sieci Innowacji KSU, nawiązanie kontaktu z dostawcą lub odbiorcą technologii oraz pomoc podczas negocjacji i zawierania umowy pomiędzy odbiorcą a dostawcą technologii.   Przedsiębiorstwa biorące udział w projekcie zyskają szansę na poprawę posiadanych procesów technologicznych lub wdrożenie nowych, dzięki którym staną się bardziej konkurencyjne na rynku.   Informacje o projekcie oeraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie: www.audytytechnologiczne.pl

CATALYST– portal zorganizowanego rynku papierów dłużnych

  CATALYST– ruszył portal pierwszego zorganizowanego rynku papierów dłużnych   Komunikat Prasowy - Warszawa, 7 września 2009 r.     Zapraszamy uczestników CATALYST – emitentów, inwestorów, instytucje finansowe – do wizyty na portalu pierwszego zorganizowanego rynku papierów dłużnych dostępnego pod adresami: www.gpwcatalyst.pl , www.gpwcatalyst.com.pl, www.wsecatalyst.eu.     Szczególnie zachęcamy do zapoznania się z materiałami informacyjnymi dla emitentów, inwestorów oraz regulacjami rynku. CATALYST to zorganizowany rynek dłużnych papierów wartościowych, który 30 września 2009 roku uruchomi GPW wraz z BondSpot. Będzie to pierwszy taki rynek w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Rynek skupi w jednym miejscu platformy obrotu regulowanego i alternatywnego dla inwestorów hurtowych i detalicznych. System ten będzie ułatwiał i optymalizował emitowanie obligacji przez przedsiębiorstwa oraz jednostki samorządu terytorialnego.     Utworzenie CATALYST stanowi istotny krok w rozwoju polskiego rynku obligacji emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego i przedsiębiorstwa. Pozwoli im na uzyskiwanie  - w nowoczesny i bezpieczny sposób - dodatkowych środków na rozwój i realizację planów inwestycyjnych. Utworzenie nowego, zorganizowanego rynku będzie stanowiło nie tylko  istotny impuls rozwojowy dla polskiego rynku kapitałowego, ale będzie również impulsem dla wzrostu i zwiększenia konkurencyjności całej polskiej gospodarki.     CATALYST jest konglomeratem platform obrotu organizowanych przez GPW i BondSpot. W warstwie regulacyjnej, organizacyjnej i technicznej został dostosowany do potrzeb emitentów plasujących emisje o różnych wielkościach i różnej charakterystyce. Począwszy od dnia 30 września do dyspozycji emitentów i inwestorów zostaną oddane platformy działające jako rynki regulowane (giełdowy i pozagiełdowy), wraz z mechanizmem plasowania emisji oraz autoryzowania (rejestrowania) emisji w systemach informacyjnych GPW.     Do końca roku zostaną uruchomione, dodatkowo, alternatywne systemy obrotu, zarządzane przez GPW i BondSpot. Będą one zbliżone swym charakterem regulacyjnym do rynku NewConnect i będą oferować możliwości emisyjne zarówno dużym, jak i mniejszym emitentom.   Dodatkowe informacje: Marcin Przeszłowski, PR GPW, (22) 537-77-66, 605 470 665, marcin.przeszlowski@gpw.com.pl

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Parter – Pożyczkowy Punkt Obsługi Klienta
IX piętro – Sekretariat, przyjmowanie dokumentów

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 10.951.000,- PLN, Kapitał wpłacony: 10.951.000,- PLN

test