AKTUALNOŚCI

Bezpłatne audyty i transfery technologii

Uprzejmie informujemy, iż Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości realizują projekt pt. "Rozwój usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym świadczonych przez ośrodki z Krajowej Sicei Innowacji".   W ramach projektu zrealizowanych zostanie 80 bezpłatnych audytów i 8 bezpłatnyh transferów technologii, które pozwolą ocenić firmę pod kontem potencjału technologicznego oraz wskazać propozycje zastosowania innowacyjnych rozwiązań.   Bezpłatna usługa audytu technologicznego polega na ocenie potencjału i potrzeb technologicznych przedsiębiorcy, możliwości i potrzeb w zakresie wytwarzanych produktów lub usług. Wykwalifikowani konsultanci wykonają całościową diagnozę firmy, analizę branży, analizę kluczowych czynników sukcesu, czego wynikiem będzie rekomendacja dotycząca rozwoju technologicznego firmy.   Proces transferu technologii obejmuje przede wszystkim przygotowanie oferty lub zapytania o konkretną technologię, przegląd profili dostawców lub odbiorców technologii umieszczonych w bazie danych Krajowej Sieci Innowacji KSU, nawiązanie kontaktu z dostawcą lub odbiorcą technologii oraz pomoc podczas negocjacji i zawierania umowy pomiędzy odbiorcą a dostawcą technologii.   Przedsiębiorstwa biorące udział w projekcie zyskają szansę na poprawę posiadanych procesów technologicznych lub wdrożenie nowych, dzięki którym staną się bardziej konkurencyjne na rynku.   Informacje o projekcie oeraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie: www.audytytechnologiczne.pl

CATALYST– portal zorganizowanego rynku papierów dłużnych

  CATALYST– ruszył portal pierwszego zorganizowanego rynku papierów dłużnych   Komunikat Prasowy - Warszawa, 7 września 2009 r.     Zapraszamy uczestników CATALYST – emitentów, inwestorów, instytucje finansowe – do wizyty na portalu pierwszego zorganizowanego rynku papierów dłużnych dostępnego pod adresami: www.gpwcatalyst.pl , www.gpwcatalyst.com.pl, www.wsecatalyst.eu.     Szczególnie zachęcamy do zapoznania się z materiałami informacyjnymi dla emitentów, inwestorów oraz regulacjami rynku. CATALYST to zorganizowany rynek dłużnych papierów wartościowych, który 30 września 2009 roku uruchomi GPW wraz z BondSpot. Będzie to pierwszy taki rynek w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Rynek skupi w jednym miejscu platformy obrotu regulowanego i alternatywnego dla inwestorów hurtowych i detalicznych. System ten będzie ułatwiał i optymalizował emitowanie obligacji przez przedsiębiorstwa oraz jednostki samorządu terytorialnego.     Utworzenie CATALYST stanowi istotny krok w rozwoju polskiego rynku obligacji emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego i przedsiębiorstwa. Pozwoli im na uzyskiwanie  - w nowoczesny i bezpieczny sposób - dodatkowych środków na rozwój i realizację planów inwestycyjnych. Utworzenie nowego, zorganizowanego rynku będzie stanowiło nie tylko  istotny impuls rozwojowy dla polskiego rynku kapitałowego, ale będzie również impulsem dla wzrostu i zwiększenia konkurencyjności całej polskiej gospodarki.     CATALYST jest konglomeratem platform obrotu organizowanych przez GPW i BondSpot. W warstwie regulacyjnej, organizacyjnej i technicznej został dostosowany do potrzeb emitentów plasujących emisje o różnych wielkościach i różnej charakterystyce. Począwszy od dnia 30 września do dyspozycji emitentów i inwestorów zostaną oddane platformy działające jako rynki regulowane (giełdowy i pozagiełdowy), wraz z mechanizmem plasowania emisji oraz autoryzowania (rejestrowania) emisji w systemach informacyjnych GPW.     Do końca roku zostaną uruchomione, dodatkowo, alternatywne systemy obrotu, zarządzane przez GPW i BondSpot. Będą one zbliżone swym charakterem regulacyjnym do rynku NewConnect i będą oferować możliwości emisyjne zarówno dużym, jak i mniejszym emitentom.   Dodatkowe informacje: Marcin Przeszłowski, PR GPW, (22) 537-77-66, 605 470 665, marcin.przeszlowski@gpw.com.pl

Misje inwestycyjne PAIiIZ

  Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych realizować będzie misje inwestycyjne w następujące regiony świata: Ø      Tajwan i Hongkong Ø      Chiny Ø      Niemcy Ø      Wielka Brytania Ø      Stany Zjednoczone Ø      Indie. W przypadku dużego zainteresowania liczba partnerów biorących udział w danej misji zostanie ograniczona. Istotnym kryterium przy podejmowaniu decyzji będzie lista gotowych projektów inwestycyjnych.   Szczegółowe informacje dotyczące planowanych misji: Tajwan, Hongkong – termin 24-30 września Seminarium gospodarcze; seminarium inwestycyjne; indywidualne spotkania z potencjalnymi inwestorami; spotkania z przedstawicielami instytucji otoczenia biznesu Chiny – termin 20-29 października Szanghaj – spotkania z instytucjami otoczenia biznesu, Suzhou – targi eMEX Suzhou (elektronika), Hangzhou – seminarium inwestycyjne, spotkania z firmami; Fuzhou – seminarium inwestycyjne, spotkania z firmami, CCPIT Fujian; Kanton spotkania z firmami, CCPIT Guangdong Niemcy – termin 26-30 października Nadrenia Płn – Westfalia (Kolonia Essen) i Berlin. Seminaria inwestycyjne we współpracy z lokalnymi Izbami Przemysłowo-Handlowymi, indywidualne spotkania z potencjalnymi inwestorami, spotkania z przedstawicielami otoczenia biznesu Wielka Brytania – termin 12-16 października Seminarium inwestycyjne; indywidualne spotkania z potencjalnymi inwestorami; spotkania z przedstawicielami instytucji otoczenia biznesu USA – termin 08-22 października Seminarium inwestycyjne w Bostonie, Nowym Jorku, Waszyngtonie (Płn. Wschód) dot. sektora BPO, biotechnologicznego i lotniczego oraz spotkania indywidualne z firmami. Indie – termin 2 połowa listopada Seminarium inwestycyjne; indywidualne spotkania z potencjalnymi inwestorami; spotkania z przedstawicielami instytucji otoczenia biznesu Prosimy o przesyłanie preferencji dotyczących udziału w danej misji faksem na numer   +48 (22) 334 98 89  oraz elektronicznie na adres: anna.bykowska@paiz.gov.pl Serdecznie zachęcamy do udziału w misjach PAIiIZ.      

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Parter – Pożyczkowy Punkt Obsługi Klienta
IX piętro – Sekretariat, przyjmowanie dokumentów

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN,

test