Dla kogo?

Jeżeli spełniasz wszystkie poniższe kryteria przyjdź po pożyczkę do WARP!

 

  • zamierzasz być mikro / małym / średnim przedsiębiorstwem lub jesteś nim – według Definicji MŚP,
  • nie podlegasz ubezpieczeniu społecznemu w ramach KRUS,
  • masz oddział / siedzibę firmy w Wielkopolsce lub chcesz mieć, 
  • zamierzasz realizować swój projekt na terenie Wielkopolski,
  • cel projektu, który chcesz finansować z Inicjatywy JEREMIE nie dotyczy PKD wskazanych w Liście Wykluczeń,
  • nie ciąży na Tobie obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem,
  • nie jesteś wykluczony według Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013, między innymi ze względu na przekroczony limit udzielonej pomocy de minimis
  •  jeżeli uzyskałeś wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego na rozpoczęcie działalności gospodarczej to musiał upłynąć 1 rok od uzyskania w/w wsparcia,

 

Na moment aplikowania o pożyczkę nie musisz mieć zarejestrowanej firmy.

 

Przekonaj się czy dostaniesz pożyczkę

i rozpocznij z nami bezpieczny biznes!

 

Formularz kontaktowy - Pożyczki

Wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych objętych tajemnicą bankową przez administratora: Wielkopolską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., lub inne wskazane przez Administratora osoby, w celu między innymi budowania baz danych, przeprowadzania badań i ewaluacji, sprawozdawczości, monitoringu realizacji umowy pożyczki oraz przeprowadzenia wizyt w przedsiębiorstwie i badań ankietowych, a także w celach promocyjnych i marketingowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 2135 z późn. zm.). Zgoda wyrażona w niniejszym oświadczeniu obejmuje również przetwarzanie moich danych w przyszłości pod warunkiem, że cel przetworzenia nie zostanie zmieniony. Zostałam(em) poinformowana(y) o nazwie i siedzibie administratora danych, celach, w jakich dane te są przetwarzane, prawie dostępu do nich oraz ich poprawiania, a także o dobrowolności podania danych.

Sending

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Parter - Pożyczkowy Punkt Obsługi Klienta
IX piętro - Sekretariat, przyjmowanie dokumentów

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 10.951.000,- PLN, Kapitał wpłacony: 10.951.000,- PLN