Beneficjencie POIG odbierz swój weksel!

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w przypadku, gdy okres trwałości realizowanego przez Państwa projektu upłynął, mogą się Państwo ubiegać się o zwrot lub zniszczenie weksla.

Wskazujemy na dwie możliwości:

  1. odbiór osobisty oryginału weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową

albo

  1. komisyjne zniszczenie przez RIF weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową

Poniżej zamieszczamy wzory wniosków.

odbiór osobisty oryginału weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową

komisyjne zniszczenie przez RIF weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową

Mając na uwadze powyższe uprzejmie prosimy o przekazanie RIF pisemnego wniosku o zwrot weksla z podaniem trybu, w jakim weksel ma być zwrócony wypełniając jeden z dwóch załączonych do niniejszego pisma wzorów.

Pismo powinno zostać sporządzone po upływie okresu trwałości.

Jednocześnie zwrot zabezpieczenia prawidłowej realizacji Umowy o dofinansowanie może nastąpić wyłącznie po potwierdzeniu przez PARP/RIF wywiązania się Beneficjenta ze wszystkich obowiązków wynikających z Umowy o dofinansowanie. 

W przypadku pytań proszę o kontakt z pracownikami RIF pod nr tel. 61 65 06 260, 61 65 06 214, 61 65 06 259 lub 61 65 63 500.

 WRÓĆ DO LISTY

ZOBACZ TAKŻE

04 lipca 2018

Spotkanie informacyjne dla PLANUJĄCYCH OTWARCIE WŁASNEGO BIZNESU!

Sprawdź czy istnieje wsparcie właśnie dla Ciebie! Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pt.: „Załóż własną firmę z Funduszy Europejskich”.   Termin: 04.07.2018 r. w godzinach od 10:00 do 12.00 Miejsce spotkania: Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl sala szkoleniowa nr 11, budynek B. Cel spotkania: W związku z zaplanowanymi naborami wniosków celem spotkania będzie przedstawienie możliwości wsparcia w zakresie rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej .Omówione zostaną dokumentacje konkursowe oraz kryteria wyboru operacji.   Przedstawione zostaną również pozadotacyjne możliwości wsparcia.   Do kogo kierowane jest spotkanie: Spotkanie skierowane jest do osób chcących rozpocząć prowadzenie działalności. Uwaga! Informujemy, iż zgłoszenia do udziału w spotkaniu przyjmowane będą do dnia 02.07.2018 r. do godziny 12:00. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!   Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o czytelne (komputerowe bądź drukowanymi literami) wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i odesłanie go poprzez e-mail na adres: infoUE-nowytomysl@warp.org.pl   Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa zostanie przesłane przez organizatora na wskazany przy rejestracji e-mail do dnia 02.07.2018 r. do godziny 15:00. Formularz zgłoszeniowy. Program szkolenia. W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania. Informacje na temat spotkania dostępne są pod nr telefonu: 61 65 06 371, 61 65 06 372.    

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Parter - Pożyczkowy Punkt Obsługi Klienta
IX piętro - Sekretariat, przyjmowanie dokumentów

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 10.951.000,- PLN, Kapitał wpłacony: 10.951.000,- PLN