Aktualności

Dni Otwarte Funduszy Europejskich 17-19 września 2021.

Rozejrzyj się, Fundusze Europejskie są bliżej niż myślisz! Inwestycje finansowane z Funduszy Europejskich „wyrastają jak grzyby po deszczu” i to nie tylko jesienną porą. Widoczne są gołym okiem i przybywa ich na bieżąco. A teraz trochę o faktach i liczbach… Perspektywa budżetowa 2014-2020 to 351,8 mld euro przekazanych przez UE na rozwój Polski. Celem rozwojowym polityki UE było zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki, poprawa spójności społecznej i terytorialnej kraju, czy podniesienie sprawności i efektywności administracji. Największym jednak jej celem jest poprawa poziomu życia mieszkańców kraju poprzez wzrost gospodarczy i wzrost zatrudnienia. Czy ten cel udało się osiągnąć?  Zmiany widać już dziś na każdej płaszczyźnie naszego życia. Perspektywa 2014-2020 jest realizowana przez 6 Krajowych Programów Operacyjnych zarządzanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz 16 Programów Regionalnych zarządzanych przez Urzędy Marszałkowskie poszczególnych województw. Największe kwoty tej perspektywy zostały zainwestowane w infrastrukturę drogową, ale największy wzrost wydatków względem lat poprzednich nastąpił w sektorze innowacyjności i wsparcia przedsiębiorców. Widać to szczególnie we wsparciu, które przyczyniło się do ratowania przedsiębiorstw, dotkniętych skutkami COVID – 19.  Nowe inwestycje dostrzec możemy również w ochronie środowiska i energetyce, dziedzinach kultury, edukacji, zatrudnieniu czy przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu. Ciężko jest dziś znaleźć regiony nie objęte działaniem Funduszy Europejskich. Zarówno miasta, jak i regiony wiejskie czynnie korzystają z unijnych środków na realizację przedsięwzięć z zakresu m.in. komunikacji. Widać również inwestycje związane z rewitalizacją, a także z ekologicznym transportem miejskim. Fundusze unijne 2014-2020 dla Polski stawiają również na rozwój tzw. inteligentnych specjalizacji, czyli rozwój szeroko rozumianej innowacyjności. Z czym się kojarzy innowacja? Nie chodzi tu o laboratoria i białe fartuchy, ochronne gogle, czy super inteligentne roboty. Innowacyjność to prosta idea. To wszystkie te przedsięwzięcia, które zmieniają coś na nowe i lepsze, w różnych dziedzinach życia. Część z nich powstała w nowoczesnych centrach badawczo – rozwojowych pod czujnym okiem specjalistów, jednak równie dobrze innowacyjność dotyczy rozwiązań stosowanych na co dzień. Są to produkty czy usługi pomagające np.: osobom niepełnosprawnym w codziennym życiu, w oczyszczaniu naszego środowiska w nowy, ciekawy sposób, czy magazynowaniu wody w specjalnie stworzonych do tego miejscach.Innowacje są również wprowadzane na poziomie społecznym np. w podejściu do osób z niepełnosprawnościami, czy do osób starszych. Możliwości jest wiele – łączy je jedno: wszyscy ci, którzy chcą zmieniać naszą rzeczywistość mogą liczyć na wsparcie z Funduszy Europejskich. Innowacje można wprowadzać wszędzie – w społeczeństwie, w każdej firmie, dużej i małej. Innowacją jest wszystko to, co zmienia na lepsze daną organizację, albo jej produkt, czy usługę. Masz pomysł? Czas na realizację! By wesprzeć polskich przedsiębiorców w projektach innowacyjnych, już kilka lat temu powstało bezpłatne narzędzie - STEP (Sprawdzimy Twój Eksperymentalny Pomysł). Po wypełnieniu formularza, wraz z przydzielonym specjalistą, przedsiębiorcy mogą sprawdzić czy mają szansę uzyskać dofinansowanie do swojego projektu, z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR), a także zbadać potencjał innowacyjny swojej firmy. Jak Polska wykorzystała Fundusze? Na płaszczyźnie pracy i przedsiębiorczości 63 489 osób otrzymało bezzwrotne dotacje na założenie działalności gospodarczej. Są to osoby w różnym wieku, startujące z etatu bądź wychodzące z bezrobotności. Powstałe firmy mają szeroki wachlarz usług – od psiego fryzjera po przedsiębiorstwa rehabilitacyjno-lecznicze, usługowe, czy produkcyjne. Korzystamy z ich usług codziennie, być może bez świadomości, że istnieją dzięki unijnym środkom na start. Ponad milion osób, wychodząc z bezrobocia, otrzymało wsparcie w formie: kursów, szkoleń, subsydiowanego zatrudnienia czy staży, są to zarówno osoby młode jak i w wieku 30+. Przy udziale Programu Operacyjnemu Inteligentny Rozwój zrealizowano 7 939 prac i projektów B+R, a 2 081 wyników tych prac udało się wdrożyć z sukcesem. Powstało 7 575 innowacji produktowych, 3 401 innowacji procesowych i 2 065 innowacji nietechnologicznych.  Przez 7 lat trwania perspektywy wybudowano i przebudowano ponad 2 tysiące kilometrów dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych, oraz ponad tysiąc kilometrów autostrad i dróg ekspresowych. W sektorze transportu zostało zakupionych 2 877 jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej, a transport kolejowy został wsparty poprzez 2 736 zakupionych i zmodernizowanych jednostek taboru. Nie zapomniano o potrzebujących - 122 760 osób z niepełnosprawnościami objęto wsparciem w ramach różnych projektów, a 7 893 obiektów dostosowano do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – od szkół i uczelni po jednostki użyteczności publicznej i inne. Wielkopolska korzysta i się zmienia! Wielkopolska, od początku efektywnie korzysta z Programu Regionalnego. To widać na przestrzeni nie tylko ostatnich 7 lat, a tak naprawdę od początku kiedy płynie strumień środków z UE. Skok cywilizacyjny, jaki dokonał się w Wielkopolsce dzięki Funduszom Europejskim jest ogromny. Należymy dziś do grona 20 najlepiej rozwijających się regionów na Starym Kontynencie. W perspektywie 2014-2020 Wielkopolska otrzymała 10 mld zł. To plasuje nasze województwo na trzecim miejscu, po województwach: śląskim (14,4 mld zł), oraz małopolskim (prawie 12 mld zł). Jedno jest pewne - nigdy wcześniej Wielkopolska nie uzyskała tak ogromnego zastrzyku finansowego. Głównym celem Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w latach 2014-2020 (tzw. WRPO 2014+) było zwiększenie konkurencyjności gospodarczej oraz wzmocnienie spójności społecznej w województwie wielkopolskim. Ponadto, realizacja programu miała przyczynić się do zredukowania dysproporcji społecznych w regionie. Głównymi priorytetami finansowania w ramach WRPO 2014+ były/są: - badania, rozwój technologiczny i działalność innowacyjna,- przedsiębiorczość,- transport,- środowisko,- przejście na gospodarkę niskoemisyjną,- wzrost zatrudnienia,- uczenie się przez całe życie,- włączenie społeczne. Jakie są efekty wsparcia płynącego z Unii Europejskiej? Spójrzmy na rok 2004. W Wielkopolsce stopa bezrobocia wynosiła 17,2% (w kraju 19,1%). Dwukrotnie większy był odsetek osób szukających pracy wśród ludzi młodych (15 – 24 lat)  – 36,4%. Według danych Eurostatu, PKB na jednego mieszkańca wynosiło 5 200 euro (obecnie 13 640 EUR). Pierwsza pomoc unijna w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego nie była duża, choć udało się utworzyć ponad 650 mikroprzedsiębiorstw i przeszkolić ponad 16,5 tys. osób dorosłych. A to był dopiero początek. Dziś już wiemy, że w latach perspektywy 2014+ powstało 7 002 miejsc pracy utworzonych w ramach stworzonej działalności gospodarczej, a 24 844 osób zostało objętych aktywizacją zawodową w ramach projektów szkoleniowych, doradczych i stażowych. W chwili obecnej stopa bezrobocia wynosi 3,9% (w kraju 6,4%). Od momentu wejścia Polski do UE gospodarka Wielkopolski w odniesieniu do unijnej średniej wzrosła o 21 pkt proc., z 54 proc. w 2004 r. Wydatkujemy unijne środki sprawnie i efektywnie! Dzięki funduszom, które umożliwiały rozwój naszego województwa wsparto 557 przedsiębiorstw, utworzono 45 ha terenów inwestycyjnych oraz powstało 45 laboratoriów badawczych. Przedsiębiorca, jako kluczowy partner samorządu może liczyć na szereg projektów w każdej perspektywie budżetowej. Dzięki dofinansowaniu do tworzenia nowych miejsc pracy czy zwiększenia kapitału, rozwój gospodarczy tak mocno gna do przodu. Przedsiębiorcy mogli i nadal mogą skorzystać z dotacji i pożyczek Jeremie 2 (m. in. na rozwój firm, wyposażenie, innowacje, czy tworzenie miejsc pracy). Po analizie sytuacji związanej z pandemią Covid-19, środki z budżetu regionalnego programu operacyjnego zostały przesunięte dla ratowania sytuacji wielkopolskich przedsiębiorstw. Jedną z form wsparcia dla wielkopolskich firm była pożyczka płynnościowa na zwiększenie kapitału obrotowego i finansowanie bieżącej działalności. Także produkty finansowe Jeremie 2, w odpowiedzi na potrzeby firm dotkniętych skutkami pandemii, umożliwiają wsparcie bieżącej działalności. Trzeba przyznać, że wielkopolski przedsiębiorca właściwie wykorzystuje obecność Polski w UE i korzysta z dostępnych środków. Co więcej? Oddajemy kolejne kilometry dróg, nowe węzły przesiadkowe, a szkoły czy szpitale otrzymują nowoczesny sprzęt czy nowe pomieszczenia. Jedną z większych inwestycji była modernizacja linii kolejowej z Poznania do Piły. Linia kolejowa do Piły nie miała szans na finansowanie ze środków krajowych ponieważ nie należłała do głównego korytarza transportowego. Została więc podjęta decyzja o sfinansowaniu jej modernizacji ze środków unijnych, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Inwestycja warta jest ok. 615 mln zł, z czego dotacja unijna to 423 mln zł. Zmodernizowano linię kolejową nr 354 Poznań Główny POD – Chodzież – Piła Główna, o długości 92,985 km.  Elfy to nowe, elektryczne zespoły trakcyjne PESA, które poruszają się z maksymalną prędkością 160 kilometrów na godzinę, mają ponad 75 metrów długości i na stałych miejscach siedzących mogą przewozić 204 pasażerów. Ich zakup możliwy był dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Budujemy również najnowocześniejszy w kraju Szpital Dziecięcy w Poznaniu. Jako pierwsi w kraju rozwijamy system opieki nad seniorami, czy osobami z zaburzeniami psychicznymi za pośrednictwem środowiskowych centrów wsparcia. Pomagamy również osobom wykluczonym społecznie, czy bezrobotnym. Nie zapominamy o rodzicach, których powrót na rynek pracy jest możliwy dzięki tworzeniu nowych miejsc w żłobkach dla dzieci. Są i mniejsze inwestycje realizowane na co dzień w miastach i gminach. Każdy, bez wyjątku codziennie korzysta z unijnego rozwoju. Przypominają o tym tablice, które można spotkać na każdym kroku oraz szeroka baza projektów.   Spójrz i zapoznaj się z efektami wdrażania Funduszy Europejskich! https://mapadotacji.gov.pl/   A w razie pytań dotyczących środków unijnych Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile jest do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00. Zapraszamy! Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Piletel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235e-mail: infoUE-pila@warp.org.plpila.fe@wielkopolskie.plgg. 51755430skype infoue-pila   Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg i skype.   Nie czekaj, sprawdź już dziś!                        

Webinarium pt. “Wsparcie na cyfryzację – Konkurs w ramach Działania 6.2 POIR”.

Prowadzisz działalność i odczułeś skutki pandemii? Potrzebujesz wsparcia na wprowadzenie rozwiązań w kierunku cyfryzacji? Szukasz dotacji? Dołącz do bezpłatnego webinarium! Celem webinarium będzie przedstawienie zasad ubiegania się o bezzwrotną dotację ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, mającą na celu wsparcie przedsiębiorstw stawiających na rozwój w kierunku cyfryzacji. Zapraszamy mikro, małe i średnie firmy, które chcą kupić lub licencjonować oprogramowanie oraz usługi do wdrożenia innowacji procesowych. Przedstawiona zostanie również oferta Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile zaprasza na webinarium pt. „Wsparcie na cyfryzację – Konkurs w ramach Działania 6.2 POIR”. Webinarium odbędzie się w środę, 22 września 2021 r. w godzinach od 11:00 do 12:00 na platformie online Zoom. Osoby zainteresowane udziałem prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego do 20 września do godziny 12.00. Formularz znajduje się poniżej informacji o webinarium. W odpowiedzi otrzymają Państwo link do spotkania online.   Organizator:Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile prowadzony przez WARP Sp. z o.o.ul. Grunwaldzka 2, 64-920 Piła tel. 61 65 06 233, 61 65 06 235e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl   Załączniki:Program spotkania W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz zapewni sprawną obsługę spotkania.   [formidable id=66]  

Webinarium pt. „Możliwości wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej”.

Chcesz prowadzić własną działalność? Potrzebujesz wsparcia na start? Chcesz być sobie szefem? To spotkanie jest dla Ciebie! Dołącz do bezpłatnego webinarium! Celem webinarium będzie przedstawienie zasad ubiegania się o wsparcie na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w formie dotacji oraz pożyczki. Webinarium skierowane jest do każdej osoby chcącej pozyskać środki na działalność. Przedstawiona zostanie również oferta Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile zaprasza na webinarium pt. „Możliwości wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej”. Webinarium odbędzie się w środę, 15 września 2021 r. w godzinach od 11:00 do 12:00 na platformie online Zoom. Osoby zainteresowane udziałem prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego do 13 września (poniedziałek) do godziny 12.00. Formularz znajduje się poniżej informacji o webinarium. W odpowiedzi otrzymają Państwo link do spotkania online.   Organizator:Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile prowadzony przez WARP Sp. z o.o.ul. Grunwaldzka 2, 64-920 Piła tel. 61 65 06 233, 61 65 06 235e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl   Załączniki:Program spotkania W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz zapewni sprawną obsługę spotkania.   [formidable id=65]  

18 lat temu została powołana Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

5 września minęło 18 lat od decyzji Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz Gminy Piły o powołaniu Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Celem Spółki WARP miało być wspieranie mikro, małych i średnich przedsiębiorców poprzez wspólną realizację projektów unijnych, publicznych i komercyjnych. To dobry moment, aby podziękować wszystkim pracownikom i przedsiębiorcom za ogromne zaangażowanie i zainteresowanie, dzięki którym udało się osiągnąć stan obecny. Spółka WARP Sp. z o.o. została utworzona 5 września 2003 roku. Udziałowcami WARP zostali Samorząd Województwa Wielkopolskiego (96,80%) oraz Gmina Piła (3,20%). Powołanie Spółki miało na celu stworzenie podmiotu, który mógłby, dzięki zaangażowaniu ekspertów z zakresu pozyskiwania i rozliczania środków unijnych, doradztwa oraz edukacji biznesowej, świadczyć pomoc, zwłaszcza małym przedsiębiorcom. Nie tylko w postaci pożyczek, ale także przekazywania wiedzy w formie doradztwa czy działań edukacyjnych. Misją Spółki WARP od początku było wspieranie pomysłów biznesowych, pomoc w zakładaniu firm oraz pozyskaniu środków na ich dalszy rozwój. Pracownicy WARP to eksperci z dużą wiedzą rynkową oraz wiedzą w zakresie pozyskiwania i rozliczania środków finansowych pochodzących z różnych grantów i dotacji. Warto pamiętać, że o ile w przypadku banków wielkopolscy przedsiębiorcy mogą uzyskać pomoc, ale na warunkach rynkowych, o tyle pomoc udzielana przez Spółkę WARP to niekomercyjne pożyczki, dotacje, szkolenia, informacja i wsparcie merytoryczne. Specjalnością Spółki jest również finansowanie doradztwa oraz szkoleń osób podnoszących konkurencyjność gospodarki poprzez produkty i usługi odzwierciedlające rzeczywiste potrzeby osób przedsiębiorczych. W ramach przykładu takiej działalności można wskazać projekt „Rozwijaj się – wsparcie rozwojowe z wykorzystaniem podejścia popytowego w subregionie poznańskim”, dzięki któremu każdy mieszkaniec powiatu: poznańskiego, obornickiego, szamotulskiego, średzkiego i śremskiego w wieku 25 – 64 lat może otrzymać nawet 4 500 zł dofinansowania na szkolenie.   Dziękujemy wszystkim za zaufanie!

Webinarium pt.„Pożyczka unijna jeremie2 – wsparcie dla wielkopolskich przedsiębiorców”.

Chcesz rozwijać firmę? Potrzebujesz środków na maszyny, obrotówkę, bieżącą działalność? Dołącz do bezpłatnego webinarium! Celem webinarium będzie przedstawienie zasad ubiegania się o wsparcie na rozwój działalności gospodarczej w formie pożyczki na terenie woj. wielkopolskiego. Webinarium skierowane jest do każdej osoby chcącej pozyskać środki na rozwój prowadzonej działalności, dla przedsiębiorców z sektora MŚP. Przedstawiona zostanie również oferta Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile zaprasza na webinarium pt. „Pożyczka unijna jeremie2 – wsparcie dla wielkopolskich przedsiębiorców”.  Webinarium odbędzie się w środę, 8 września 2021 r. w godzinach od 11:00 do 12:00 na platformie online Zoom. Osoby zainteresowane udziałem prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego do 7 września do godziny 12.00. Formularz znajduje się poniżej informacji o webinarium. W odpowiedzi otrzymają Państwo link do spotkania online.   Organizator:Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile prowadzony przez WARP Sp. z o.o.ul. Grunwaldzka 2, 64-920 Piła tel. 61 65 06 233, 61 65 06 235e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl   Załączniki:Program spotkania W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz zapewni sprawną obsługę spotkania.   [formidable id=64]  

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN,