Doradztwo i szkolenia dla przedsiębiorców przy Urzędzie Miasta Poznania


Zachęcamy przedsiębiorców do skorzystania z oferty Ośrodka Doradczo-Szkoleniowego Wydziału Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Poznania (ODS WDG).

 

Ośrodek mieści się w budynku przy ul. Matejki 50, pok. 4-6, a jego zadaniem jest organizacja i prowadzenie różnorodnych programów wsparcia dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej i firm z sektora MŚP oraz organizowanie współpracy innych jednostek i instytucji obsługujących przedsiębiorców z terenu Poznania i aglomeracji poznańskiej.

 


W ofercie Ośrodka znajdzie się m.in. doradztwo indywidualne i cykliczne szkolenia dla obecnych i przyszłych przedsiębiorców oraz warsztaty dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów szkół wyższych.

 


Porad finansowych będzie również udzielał specjalista WARP Sp. z o.o. W każdy poniedziałek od godziny 12.00 do godziny 15.30  można poznać szczegóły finansowania biznesu za pomocą unijnej pożyczki JEREMIE.


Szczegółowe informacje o działalności Ośrodka, w tym harmonogram dyżurów specjalistów oraz terminy i tematy szkoleń, znaleźć będzie można znaleźć na 
stronie internetowej Urzędu Miasta.


Harmonogram Dyżurów

Harmonogram SzkoleńWRÓĆ DO LISTY

ZOBACZ TAKŻE

Dofinansowania dla żłobków, klubików dziecięcych. Bezpłatne spotkanie informacyjne.

W związku z planowanym naborem, Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pt.: „Wsparcie w ramach Funduszy Europejskich na żłobki i kluby dziecięce”. Termin: 28.03.2018 r. w godzinach od 10:00 do 12.00 Miejsce spotkania: Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl sala szkoleniowa nr 11, budynek B. Cel spotkania: Celem spotkania będzie przedstawienie możliwości uzyskania wsparcia w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 na żłobki i kluby dziecięce.   Uczestnicy zostaną zapoznani z wszystkimi typami projektów przewidzianymi do dofinansowania oraz zasadami programowymi poddziałania.     Dodatkowo omówione zostaną kryteria wyboru projektów obowiązujące w ramach planowanych naborów.   Do kogo kierowane jest spotkanie: Spotkanie skierowane jest głównie do przedstawicieli placówek,organów prowadzących, a także do wszystkich osób zainteresowanych omawianymi zagadnieniami. Uwaga! Informujemy, iż zgłoszenia do udziału w spotkaniu przyjmowane będą do dnia 26.03.2018 r. do godziny 12:00. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!   Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o czytelne (komputerowe bądź drukowanymi literami) wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i odesłanie go poprzez e-mail na adres: infoUE-nowytomysl@warp.org.pl   Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa zostanie przesłane przez organizatora na wskazany przy rejestracji e-mail do dnia 26.03.2018 r. do godziny 12:00. Formularz zgłoszeniowy. Program szkolenia. W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania. Informacje na temat spotkania dostępne są pod nr telefonu: 61 65 06 371, 61 65 06 372.    

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Parter - Pożyczkowy Punkt Obsługi Klienta
IX piętro - Sekretariat, przyjmowanie dokumentów

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 10.951.000,- PLN, Kapitał wpłacony: 10.951.000,- PLN