Dotacje na start i rozwój – obszary wiejskie

Informujemy, iż od 5 do 18 maja 2009 r. zostanie przeprowadzony nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 

Celem działania jest wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy a w konsekwencji – wzrost zatrudnienia na obszarach wiejskich.

O pomoc mogą ubiegać się podmioty  planujące inwestycję związaną z tworzeniem lub rozwojem mikroprzedsiębiorstw, tj. zatrudniające poniżej 10 osób i mające obrót nieprzekraczajacy 2 mln euro, działające w zakresie:

1. usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa

2. usług dla ludności

3. sprzedaży hurtowej i detalicznej

4. rzemiosła lub rękodzielnictwa

5. robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych

6. usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem

7. usług transportowych

8. usług komunalnych

9.  przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych

10. magazynowania lub przechowywania towarów

11. wytwarzania produktów energetycznych z biomasy

12. rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych 

Siedziba lub oddział lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy oraz, w przypadku operacji związanych z nieruchomością, miejsce położenia nieruchomości wnioskodawcy musi znajdować się w miejscowości należącej do gminy wiejskiej, miejsko-wiejskiej lub miejskiej (z wyłączeniem miast powyżej 5 tys. mieszkańców).

Wysokość przyznanej pomocy nie może przekroczyć:

– 100.000 zł – jeśli biznesplan przedsięwzięcia przewiduje utworzenie od 1 do 2 miejsc pracy

– 200.000 zł – jeśli biznesplan przedsięwzięcia przewiduje utworzenie powyżej 2 i mniej niz 5 miejsc pracy

– 300.000 zł – jeśli biznesplan przedsięwzięcia przewiduje utworzenie co najmniej 5 miejsc pracy

Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych inwestycji.

Więcej informacji pod linkiem: linkWRÓĆ DO LISTY

ZOBACZ TAKŻE

31 sierpnia 2016
dotacje na start

Dotacje w subregionie pilskim – zapraszamy!

Chcesz założyć swój własny biznes? Masz ponad 30 lat? Potrzebujesz pomocy?Przyjdź na bezpłatne spotkanie informacyjne organizowane przez Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile.„Dotacje na start – wykorzystaj szansę”Podczas spotkania pracownicy WARP przedstawią tajniki poddziałania 6.3.1 – Samozatrudnienie i Przedsiębiorczość realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.Dowiesz się ze wsparcia jakich instytucji i na jakich warunkach możesz skorzystać!!Termin spotkania: 31.08.2016 r. w godzinach od 10:00 do 13.00Miejsce spotkania:Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pileul. Grunwaldzka 2, 64-920 Piłasala szkoleniowa nr 1 (parter)Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o czytelne wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i odesłanie go na adres e-mail: infoUE-pila@warp.org.plPotwierdzenie przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa zostanie przesłane przez organizatora na wskazany przy rejestracji e-mail do dnia 29.08.2016 r. do godziny 15:00.Formularz zgłoszeniowy.Program spotkania „Dotacje na start – wykorzystaj szansę”.Uwaga! Informujemy, iż zgłoszenia na spotkanie przyjmowane będą do dnia 29.08.2016 r. do godziny 12:00 a potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane przez organizatora na wskazany przy rejestracji adres e-mail do dnia 29.08.2016 r. do godziny 15:00.Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!W przypadku osób niepełnosprawnych, prosimy o poinformowanie organizatora o swoich szczególnych potrzebach i rodzaju niepełnosprawności. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy, a także sprawną obsługę.Bezpośrednie informacje na temat spotkania można uzyskać pod numerami telefonu: 61 65 06 233 lub 61 65 06 235.Do zobaczenia!Projekt realizowany we współpracy z Ministerstwem Rozwoju, współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności oraz przez budżet państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-20
logo_urzad

Promocja poprzez targi!

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego w 2017 r. na targi wpisane w obszar Inteligentnych Specjalizacji: „Wnętrza przyszłości”.Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw posiadających siedzibę na terenie województwa wielkopolskiego, których działalność jest zgodna z obszarem inteligentnej specjalizacji „Wnętrza przyszłości”.Urząd Marszałkowski zaplanował w ramach inteligentnej specjalizacji „Wnętrza przyszłości” udział w jednych targach branżowych wybranych spośród poniższych propozycji:a) Propozycja I Azja: Targi MEBELEXPO UZBEKISTAN, Taszkent (Uzbekistan), 1-3 marca 2017 r. *,mebelexpo.uzb) Propozycja II Azja: Targi KAZBUILD, Ałmaty (Kazachstan), 5-8 września 2017 r.*,kazbuild.kzc) Propozycja III Europa: Targi HORECA UKRAINE, Kijów (Ukraina), 4-6 października 2017 r.*,theprimus.comd) Propozycja IV Azja: Targi EXHIBITION OF MODERN FURNITURE, Teheran (Iran) 31 października - 4 listopada 2017 r.*tabrizfair.ir* Termin targów może nieznacznie ulec zmianie, zgodnie z informacją od organizatora.Przedsiębiorstwa zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie Formularza zgłoszeniowego ze wskazaniem jednych z wyżej wymienionych targów i przesłanie go wraz z podpisanym Regulaminem naboru, Oświadczeniem o pomocy de minimis, Formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis oraz aktualny wypis KRS na adres e-mail: agnieszka.lacka@umww.pl oraz zwykłą pocztą lub osobiście do Sekretariatu Departamentu Gospodarki UMWW, al. Niepodległości 34 pok. 547, do dnia 1 sierpnia 2016 r. (poniedziałek), do godz. 12.00. (zgłoszenia przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane – decyduje data wpływu).Formularz zgłoszeniowy i Regulamin muszą być podpisane.Dodatkowych informacji udziela:Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiegow Poznaniu (tel. 61 62 66 269, e-mail: agnieszka.lacka@umww.pl).Formularz zgłoszeniowy.Regulamin naboru.Oświadczenie o pomocy de minimis. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.Jednocześnie zapraszamy do udziału  w naborach na pozostałe targi wpisane w obszar Inteligentnych Specjalizacji:Nowoczesne Technologie MedyczneBiosurowce i żywność dla świadomych konsumentówRozwój oparty na ICT
PTT_PGNIG

Warsztaty Innowacyjnych Pomysłów

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. we współpracy z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Izbą Gospodarczą Gazownictwa poszukują rozwiązań odpowiadających potrzebom technologicznym i biznesowym stojącym przed PGNiG.Celem organizowanego naboru jest wyłonienie podmiotów, których propozycje rozwiązań najlepiej odpowiadają na wyzwania technologiczne i biznesowe PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. i które są możliwe do demonstracji, pilotażu i/lub komercyjnego wdrożenia do działalności Spółki.Nabór skierowany jest do Start-upów oraz przedstawicieli segmentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw oferujących produkt lub usługę, na co najmniej 7 Poziomie Gotowości Technologicznej tj. takim, który umożliwia przeprowadzenie demonstracji oferowanego produktu lub usługi w warunkach operacyjnych PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. w celu rozważenia jej komercyjnego wdrożenia do działalności Spółki.Termin zgłaszania propozycji upływa 16.09.2016 r.PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. poszukuje rozwiązań odpowiadających na wyzwania technologiczne i biznesowe spółki związane z poniższymi obszarami:1. Rozwój kompleksowej i konkurencyjnej oferty dla domu i dla biznesu w zakresie dostarczania usług sieciowych;2. Rozwój elektronicznych i automatycznych kanałów obsługi klienta;3. Systemy informatyczne;4. Efektywność Energetyczna jako produkt;5. Technologie wykorzystywane do pomiarów i rozliczeń pomiędzy spółkami obrót - przesył;6. Współpraca z partnerami strategicznymi (m. in. usługi dla klientów PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.);7. Nowe rozwiązania w obszarze technologii CNG i LNG.Więcej informacji i możliwość zgłoszenia: ptt.arp.pl/Warsztaty

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Parter - Pożyczkowy Punkt Obsługi Klienta
IX piętro - Sekretariat, przyjmowanie wniosków RIF

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 10.951.000,- PLN, Kapitał wpłacony: 10.951.000,- PLN