Dotacje na szkolenia i kursy językowe.

Podnieś kompetencje swoje lub swoich pracowników. Skorzystaj z dotacji na szkolenia i kursy językowe.

Zdobądź dofinansowanie w WARP.

Dzięki projektowi realizowanemu przez WARP możesz pozyskać dofinansowanie m.in. na szkolenia i kursy językowe. USŁUGI ROZWOJOWE to szansa na podniesienie kompetencji pracowników MŚP.

Jak pozyskać dotację na szkolenia i kursy językowe?

Pracownika na Usługę Rozwojową kieruje pracodawca.

1. Wybierz usługę rozwojową dopasowaną do swoich potrzeb dostępną w Bazie Usług Rozwojowych (BUR).

2. Pobierz Generator wniosku – aplikację, która pomoże w wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

3. Wypełniony formularz zapisz na komputerze i wyślij na adres email: wniosek.uslugirozwojowe@warp.org.pl w terminie naboru wniosków.

4. Zostajesz poinformowany o możliwości zawarcia umowy wsparcia (dostajesz promesę) i realizujesz usługę.

Poznaj całą procedurę!

 

Poniżej prezentujemy przykładowe propozycję szkoleń i kursów umieszczone w Bazie Usług Rozwojowych (BUR).

Język angielski: business communication, zajęcia indywidualne

Język rosyjski: poziomy od A1 do C1, zajęcia indywidualne

Indywidualny kurs języka angielskiego metodą BLS Communication – pakiet 74 godziny (50 min)

Język niemiecki: poziomy od A1 do C1, zajęcia indywidualne

Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

Język angielski dla logistyków / spedytorów

Język francuski: konwersacje, zajęcia indywidualne

Nauka języka angielskiego i niemieckiego – grupa konwersacyjna

Język angielski dla pracownika obsługi biurowej

Język angielski dla kelnerów

Język angielski dla kucharzy

Język angielski dla grafików komputerowych

Język angielski dla florystów

Język angielski dla elektryków

Język angielski dla administratorów sieci i baz danych

SPRAWDŹ AKTUALNĄ OFERTĘ.

Wysokość dofinansowania na szkolenia i kursy językowe.

W projekcie USŁUGI ROZWOJOWE ustalono maksymalne kwoty dofinansowania. Tym samym limit dofinansowania wynosi 3 000 zł na pracownika a 50 000 zł na firmę. Poziom dofinansowania jest zależny od wielkości firmy: 
– Mikroprzedsiębiorstwa – 80%
– Małe przedsiębiorstwa – 70%
– Średnie przedsiębiorstwa – 50 %

Uwaga! Projekt realizowany jest do lutego 2020r. Nie czekaj i już dziś wybierz szkolenia i kursy językowe, które Cię interesują. W ramach projektu możesz podnieść kompetencje także w innych dziedzinach. Refundacji podlegają wyłącznie koszty uczestnictwa w usługach rozwojowych dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych oznaczonych jako współfinansowane z EFS.


Masz pytanie?

Formularz kontaktowy - USŁUGI ROZWOJOWE
*Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 1. Administratorem zebranych danych osobowych jest WARP Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Piekary 19. 2. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia i przekazywania informacji o Funduszach Europejskich, problematyce rozwoju regionalnego oraz szeroko pojętej przedsiębiorczości. 3. Wyrażam zgodę na na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z treścią ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.). 4. Moje dane nie będą udostępniane osobom trzecim i innym podmiotom. 5. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia. 6. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.WRÓĆ DO LISTY

ZOBACZ TAKŻE

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Parter - Pożyczkowy Punkt Obsługi Klienta
IX piętro - Sekretariat, przyjmowanie dokumentów

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 10.951.000,- PLN, Kapitał wpłacony: 10.951.000,- PLN