Dokumenty

Dokumenty:

Regulamin rekrutacji uczestników

Załącznik nr 1 – formularz rekrutacyjny (wersja pdf)

Załącznik nr 1 – formularz rekrutacyjny (wersja docx)

Załącznik do formularza rekrutacyjnego (wersja pdf)

Załącznik do formularza rekrutacyjnego (wersja docx)

Załącznik nr 2 do regulaminu – karta oceny

Załącznik nr 3 do regulaminu – sekcje PKD

Oświadczenie uczestnika projektu (wersja pdf)

Oświadczenie uczestnika projektu (wersja docx)

Deklaracja uczestnictwa w projekcie (wersja pdf)

Deklaracja uczestnictwa w projekcie (wersja docx)

Lista wykluczeń

 


 

 

Masz pytanie?
Zapraszamy do kontaktu:

Biuro projektu:
pl. Świętego Józefa 5 , 62-800 Kalisz
(dawny wydział komunikacji – budynek starostwa powiatowego)
telefon: 514 035 152
e-mail: firmaOK@warp.org.pl

Biuro jest czynne od poniedziałku do czwartku w godzinach:
– poniedziałek 8:00 – 18:00
– wtorek 7:00 – 15:00
– środa 7:00 – 16:00
– czwartek 8:00 – 16:00

 

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Parter - Pożyczkowy Punkt Obsługi Klienta
IX piętro - Sekretariat, przyjmowanie dokumentów

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 10.951.000,- PLN, Kapitał wpłacony: 10.951.000,- PLN