Dokumenty

Dokumenty:

Regulamin rekrutacji uczestników

Załącznik nr 1 – formularz rekrutacyjny (wersja pdf)

Załącznik nr 1 – formularz rekrutacyjny (wersja docx)

Załącznik nr 2 do regulaminu – karta oceny

Załącznik nr 3 do regulaminu – sekcje PKD

Załącznik do formularza rekrutacyjnego (wersja pdf)

Załącznik do formularza rekrutacyjnego (wersja docx)

Oświadczenie uczestnika projektu (wersja pdf)

Oświadczenie uczestnika projektu (wersja docx)

Deklaracja uczestnictwa w projekcie (wersja pdf)

Deklaracja uczestnictwa w projekcie (wersja docx)

Lista wykluczeń


Lista rankingowa osób zakwalifikowanych – edycja I

Lista rankingowa osób zakwalifikowanych – edycja II

Harmonogram szkoleń “ABC Przedsiębiorczości” – edycja I

Harmonogram szkoleń “ABC Przedsiębiorczości” – edycja II

Harmonogram szkoleń “Biznes Plan” – edycja I

Harmonogram szkoleń “Biznes Plan” – edycja II


Regulamin przyznawania środków finansowanych na rozwój przedsiębiorczości

Wniosek o przyznawanie dotacji

Załącznik nr 1 – Biznes Plan – wzór

Załącznik nr 2 – Potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowo – doradczej

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o dostępie do środków finansowych

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o nie zarejestrowaniu/zarejestrowaniu jako podatnik VAT

Załącznik nr 5 – Oświadczenie współmałżonka wnioskodawcy

Załącznik nr 6 Oświadczenie o stanie cywilnym

Karta oceny Biznes Planu


Umowa o udzieleniu wsparcia finansowego

Załącznik nr 2a – Oświadczenie na temat stanu cywilnego (pdf.)

Załącznik nr 2a – Oświadczenie na temat stanu cywilnego (doc.)

Załącznik nr 2b – Deklaracja wekslowa (pdf.)

Załącznik nr 2b – Deklaracja wekslowa (doc.)

Załącznik nr 2c – Weksel (doc.)

Załącznik nr 3 – Zestawienia poniesionych wydatków

Załącznik nr 3a – Zestawienia poniesionych wydatków

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o kwalifikowalności VAT (doc.)

Załącznik nr 5 – Oświadczenie dotyczące par. 2. ust. 10. (doc.)

 


Masz pytanie?
Zapraszamy do kontaktu:

Biuro projektu:
pl. Świętego Józefa 5 , 62-800 Kalisz
(dawny wydział komunikacji – budynek starostwa powiatowego)
telefon: 514 035 152
e-mail: firmaOK@warp.org.pl

Biuro jest czynne od poniedziałku do czwartku w godzinach:
– poniedziałek 8:00 – 18:00
– wtorek 7:00 – 15:00
– środa 7:00 – 16:00
– czwartek 8:00 – 16:00

 

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Parter – Pożyczkowy Punkt Obsługi Klienta
IX piętro – Sekretariat, przyjmowanie dokumentów

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 10.951.000,- PLN, Kapitał wpłacony: 10.951.000,- PLN