Jak uzyskać dotacje? Krok po kroku…

1. Rozpoczynamy rekrutację!

2. 72 osoby z obszaru Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej (AKO) zostaną przygotowane do rozpoczęcia i prowadzenia swojej firmy, poprzez udział w szkoleniach i usługach doradczych.

3. Spośród nich wyselekcjonowanych zostanie 50 uczestników projektu do otrzymania dotacji oraz wsparcia pomostowego.

KWOTA DOTACJI: 22 325,00 PLN/firma, na dowolny cel gospodarczy, który będzie uzasadniony ekonomicznie
(m. in. na cele inwestycyjne, obrotowe, inwestycyjno – obrotowe).

Szczegółowe procedury zostały opisane w regulaminie rekrutacji i uczestnictwa.


Masz pytanie?
Zapraszamy do kontaktu:

Biuro projektu:
pl. Świętego Józefa 5 , 62-800 Kalisz
(dawny wydział komunikacji – budynek starostwa powiatowego)
telefon: 514 035 152
e-mail: firmaOK@warp.org.pl

Biuro jest czynne od poniedziałku do czwartku w godzinach:
– poniedziałek 8:00 – 18:00
– wtorek 7:00 – 15:00
– środa 7:00 – 16:00
– czwartek 8:00 – 16:00

 

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Parter – Pożyczkowy Punkt Obsługi Klienta
IX piętro – Sekretariat, przyjmowanie dokumentów

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 10.951.000,- PLN, Kapitał wpłacony: 10.951.000,- PLN