Dokumenty

 

Regulamin rekrutacji uczestników

 

Oświadczenie uczestnika projektu

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji uczestników – Wstępny formularz rekrutacyjny

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji – Formularz rekrutacyjny-opis planowanej

działalności gospodarczej

 

Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji – Karta oceny wstępnego formularza rekrutacyjnego

 

Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji – Karta oceny Formularza rekrutacyjnego dot. opisu planowanej działalności gosp.

 

Załącznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji – Karta oceny spełnienia dodatkowych kryteriów

 

Załącznik nr 6 do Regulaminu rekrutacji – Karta oceny doradcy zawodowego

 

Załącznik nr 7 do Regulaminu rekrutacji – Deklaracja uczestnictwa w projekcie

 

Załącznik nr 8 do Regulaminu rekrutacji_branże w obszarze inteligentnych specjalizacji

 

Załącznik nr 9 do regulaminu rekrutacji – Wykaz działalności gospodarczych wyłączonych z ubiegania się o pomoc

 


 

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków – Wniosek o dotację inwestycyjną i wsparcie pomostowe

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania środków – Biznes Plan

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania środków – Biznes Plan – tabele finansowe

 

Załącznik nr 3 do Regulaminu przyznawania środków – Karta oceny Biznes Planu

 

Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania środków – Umowa o udzielenie wsparcia finansowego

 

Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków – Harmonogram rzeczowo-finansowy

 

Załącznik nr 6a do Regulaminu przyznawania środków – Oświadczenie o stanie cywilnym

 

Załącznik nr 6b do Regulaminu przyznawania środków – Deklaracja wekslowa

 

Załącznik nr 6c do Regulaminu przyznawania środków – Weksel in blanco

 

Załącznik nr 7 do Regulaminu przyznawania środków – Zestawienie poniesionych wydatków – rozliczenie inwestycji

 

Załącznik nr 7 do Regulaminu przyznawania środków – Zestawienie poniesionych wydatków – rozliczenie inwestycji

 

Oświadczenie o używanym środku trwałym

 

 

 

 

 

 

 

 

http://warp.org.pl/wp-content/uploads/2018/03/zestawienie-znakow-787x72.jpg

 

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Parter – Pożyczkowy Punkt Obsługi Klienta
IX piętro – Sekretariat, przyjmowanie dokumentów

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 10.951.000,- PLN, Kapitał wpłacony: 10.951.000,- PLN