Jak uzyskać dotację? Krok po kroku…

  1. Rozpoczynamy rekrutację!
  2. 75 osób z Wielkopolski zostanie przygotowanych do rozpoczęcia i prowadzenia swojej firmy poprzez udział w szkoleniach.

  3. Spośród nich wyselekcjonowanych zostanie 50 uczestników projektu do otrzymania dotacji oraz wsparcia pomostowego.

 

KWOTA DOTACJI:

– 23 860,00 PLN/firma dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, która może zostać przeznaczona na dowolny uzasadniony ekonomicznie cel gospodarczy (m. in. na cele inwestycyjne, obrotowe, inwestycyjno – obrotowe)

od 1000 PLN do 2000 PLN/miesiąc wsparcia pomostowego wypłacanego przez okres 12 miesięcy na pokrycie niezbędnych opłat w początkowym okresie prowadzenia działalności gospodarczej (w szczególności w postaci składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, kosztów wynajmu lokalu itp.).

Szczegółowe procedury zostały opisane w Regulaminie rekrutacji Uczestników.

 

 

Masz pytanie?
Zapraszamy do kontaktu:

Biuro projektu: 
ul. Piekary 19, 61-823 Poznań

Telefon: 61 65 06 214, 61 65 06 259, 61 65 06 260, 61 65 06 240 lub 61 65 63 500

e-mail: firmaiTy@warp.org.pl

Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00.

 

Filia WARP Sp. z o.o. w Kaliszu:
Świętego Józefa 5 , 62-800 Kalisz
telefon: 61 65 06 180, 514 035 152
Biuro jest czynne od poniedziałku do czwartku w godzinach:
– poniedziałek 8:00 – 18:00
– wtorek 7:00 – 15:00
– środa 7:00 – 16:00
– czwartek 8:00 – 16:00

 

 

Oddział WARP Sp. z o.o. w Pile:
Grunwaldzka 2, 64-920 Piła
telefon : 61 65 06 180
Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach:
– poniedziałek 7:00 – 17:00
– wtorek – piątek 7:00 – 15:00

 

Oddział WARP Sp. z o.o. w Nowym Tomyślu:
Poznańska 33, budynek C (pok. 15, 16), 64-300 Nowy Tomyśl 
telefon: 61 65 06 371, 61 65 06 372
Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach:
– poniedziałek 7:30 – 17:30
– wtorek – piątek 7:30 – 15:30.

 

http://warp.org.pl/wp-content/uploads/2018/03/zestawienie-znakow-787x72.jpg

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Parter – Pożyczkowy Punkt Obsługi Klienta
IX piętro – Sekretariat, przyjmowanie dokumentów

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 10.951.000,- PLN, Kapitał wpłacony: 10.951.000,- PLN