Nabór wniosków dla uczestników projektu FirmaiTy

 

Rekrutacja prowadzona jest w następujących terminach:

  • 18.06.2018 r. – 29.06.2018 r. – nabór Wstępnych formularzy rekrutacyjnych dotyczących spełnienia kryteriów przynależności do grupy docelowej;

UWAGA!
Do Wstępnego formularza rekrutacyjnego należy załączyć Oświadczenie uczestnika projektu oraz Deklarację uczestnictwa w projekcie

UWAGA!

Uprzejmie informujemy, że w związku z dużym zainteresowaniem projektem „Raz, dwa, trzy – Firma i Ty” i zgłoszeniem się do projektu 120 kandydatów, Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. na podstawie zapisów § 2 ust. 8 Regulaminu rekrutacji zawiesza nabór wstępnych formularzy rekrutacyjnych.

Jednocześnie informujemy, że WARP Sp. z o.o. planuje uruchomić kolejny nabór w projekcie FirmaiTy jeszcze w 2018 roku!

 

Zachęcamy do śledzenia strony www.warp.org.pl!

  • 02.07.2018 r. – 20.07.2018 r. – nabór Formularzy rekrutacyjnych dotyczących opisu planowanej działalności gospodarczej;

 

w godzinach pracy WARP Sp. z o.o.:

 

Siedziba WARP Sp. z o.o. w Poznaniu:

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 8:00 – 16:00
Wtorek: 8:00 – 16:00
Środa: 8:00 – 16:00
Czwartek: 8:00 – 16:00
Piątek: 8:00 – 16:00

 

Filia WARP Sp. z o.o. w Kaliszu:

Godziny otwarcia:

Poniedziałek 8:00 – 18:00
Wtorek 7:00 – 15:00
Środa 7:00 – 16:00
Czwartek 8:00 – 16:00

 

Oddział WARP Sp. z o.o. w Pile

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 7:00 – 17:00
Wtorek: 7:00 – 15:00
Środa: 7:00 – 15:00
Czwartek: 7:00 – 15:00
Piątek: 7:00 – 15:00

Oddział WARP Sp. z o.o. w Nowym Tomyślu:

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 7:30 – 17:30
Wtorek: 7:30 – 15:30
Środa: 7:30 – 15:30
Czwartek: 7:30 – 15:30
Piątek: 7:30 – 15:30

 

Szczegółowe procedury zostały opisane w Regulaminie rekrutacji Uczestników.

 

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Parter – Pożyczkowy Punkt Obsługi Klienta
IX piętro – Sekretariat, przyjmowanie dokumentów

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 10.951.000,- PLN, Kapitał wpłacony: 10.951.000,- PLN