O projekcie FirmaiTy

 

 

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.  realizuje projekt:

„Raz dwa, trzy – firma i Ty” 

Głównym celem projektu jest wzmocnienie rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości na terenie województwa wielkopolskiego przez utworzenie 100 podmiotów gospodarczych i 13 dodatkowych miejsc pracy przez osoby bezrobotne i bierne zawodowo powyżej 30 roku życia.

100 uczestników projektu otrzyma dotacje na własną działalność oraz finansowe wsparcie pomostowe!

KWOTA DOTACJI: 23 860,00 PLN

oraz

12 miesięcy wsparcia pomostowego w wysokości od 1000 PLN do 2000 PLN/miesiąc

(w zależności od branży, w której prowadzona będzie działalność gospodarcza)

 

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych i biernych zawodowo z terenu województwa wielkopolskiego powyżej 30. roku życia, które zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą i jednocześnie należą do jednej z następujących grup:

– osoby w wieku 50 lat i więcej, 
– kobiety,
– osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie: podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne).

Dodatkowym atutem, podnoszącym atrakcyjność planowanej działalności gospodarczej,
jest zamierzanie:
 – utworzenia dodatkowego miejsca pracy,
 – założenia działalności w branżach w obszarze inteligentnych specjalizacji (smart specialisation)
 – założenie działalności w sektorze odnawialnych źródeł energii (OZE).

Termin realizacji projektu: 01.03.2018 r. – 30.06.2020 r. 
Obszar realizacji projektu: województwo wielkopolskie

Wartość projektu wynosi 5 149 357,76 PLN z czego dofinansowanie z UE: 4 891 889,87 PLN

Masz pytanie?
Zapraszamy do kontaktu:

Biuro projektu: 
ul. Piekary 19, 61-823 Poznań
Telefon: 61 65 63 500
e-mail: firmaiTy@warp.org.pl
Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00.

 

http://warp.org.pl/wp-content/uploads/2018/03/zestawienie-znakow-787x72.jpg

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Parter – Pożyczkowy Punkt Obsługi Klienta
IX piętro – Sekretariat, przyjmowanie dokumentów

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 10.951.000,- PLN, Kapitał wpłacony: 10.951.000,- PLN