Kurs języka polskiego dla osób z Ukrainy

Kurs języka polskiego dla osób z Ukrainy/Мовний курс для осіб з України

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. razem z Wielkopolskim Samorządowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Poznaniu organizują od września 2024 roku bezpłatne kursy języka polskiego dla osób z Ukrainy. Szczegółowe informacje poniżej.

Великопольське Агентство Розвитку Підприємництва Sp. z o.о спільно з Великопольським Центром  Самоврядування і Професійного Навчання № 2 у Познані  організовують від вересня 2024 року безплатні курси польськоі мови для осіб з Украіни.

 

Kursy języka polskiego dla osób z Ukrainy będą odbywać się w formie stacjonarnej na poziomach zaawansowania: B1 i B2 w małych grupach do 10 osób. Kurs na każdym poziomie zaawansowania to aż 50 godzin lekcyjnych. Każdy kurs kończy się zaświadczeniem. Wielkopolskie Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu wydaje uczestnikowi zaświadczenie o przebytym kursie.

Kursy będą odbywać się Wielkopolskim Samorządowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Poznaniu przy ulicy Mostowej 6.

Koordynatorka kursu:
Tetiana Libicka
Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o. o.
Telefon: +48 61 65 06 244
e-mail: tetiana.libicka@warp.org.pl

Курси польської мови для осіб з України будуть проходити в стаціонарній формі на рівнях B1 і B2, в малих групах до 10 осіб. Курс на кожному рівні налічує 50 годин занять. Кожен курс закінчується сертифікатом. Великопольський Центр Самоврядування і Професійного Навчання № 2 у Познані видає учаснику сертифікат про проходження курсу.

Координаторка курсу:
Тетяна Лібіцька
Великопольське Агентство Розвитку Підприємства Sp. z o.о
Телефон: + 48 61 65 06 244
електронна адреса: tetiana.libicka@warp.org.pl

Newsletter klientów WARP