Informacje o kursie/ІНФОРМАЦІЯ ПРО КУРС

Informacje o kursie

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. razem z Wielkopolskim Samorządowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Poznaniu organizują od września 2024 roku bezpłatne kursy języka polskiego dla osób z Ukrainy.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО КУРС

Великопольське Агентство Розвитку Підприємництва Sp. z o.о спільно з Великопольським Центром Самоврядування і Професійного Навчання № 2 у Познані організовують від вересня 2024 року безплатні курси польськоі мови для осіб з Украіни.

Kursy języka polskiego dla osób z Ukrainy będą odbywać się w formie stacjonarnej na poziomach zaawansowania: B1 i B2 w małych grupach do 10 osób. Kurs na każdym poziomie zaawansowania to aż 50 GODZIN lekcyjnych. Każdy kurs kończy się zaświadczeniem. Wielkopolskie Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu wydaje uczestnikowi zaświadczenie o przebytym kursie.

Cele kursu:
• Podstawy języka, nauka kluczowego słownictwa i gramatyki, które pomogą Tobie swobodnie komunikować się w codziennych sytuacjach;
• Płynność w rozmowie, które pomogą Tobie w praktycznej komunikacji;
• Zrozumienie kultury, poznanie polskich tradycji i zwyczajów, co ułatwi Tobie adaptację do życia w Polsce;
• Praktyczne umiejętności, zastosowanie zdobytej wiedzy w realnych sytuacjach, takich jak zakupy, restauracje i podróże.

Jeśli jesteś:
• cudzoziemcem chcącym pracować na stanowiskach, na których konieczne jest posługiwanie się językiem polskim,
• osobą starającą się o polskie obywatelstwo,
• zagranicznym studentem studiującym w Polsce lub cudzoziemcem starającym się o miejsce na polskiej uczelni.

Kursy będą odbywać się Wielkopolskim Samorządowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Poznaniu przy ulicy Mostowej 6.

Dlaczego WSCKZiU:
• Profesjonalni nauczyciele, którzy z pasją uczą języka polskiego,
• Nowoczesne metody nauczania,
• Interaktywne i angażujące lekcje, które czynią naukę efektywną i przyjemną,
• Przyjazna atmosfera.

Курси польської мови для осіб з України будуть проходити в стаціонарній формі на рівнях B1 і B2, в малих групах до 10 осіб. Курс на кожному рівні налічує 50 годин занять. Кожен курс закінчується сертифікатом. Великопольський Центр Самоврядування і Професійного Навчання № 2 у Познані видає учаснику сертифікат про проходження курсу.

Цілі курсу:
• Основи мовлення, вивчення ключової лексики та граматики, які допоможуть вам вільно спілкуватися в повсякденних ситуаціях,
• Вільне ведення розмови, що допоможе Вам у практичному спілкуванні,
• Розуміння культури, вивчення польських традицій і звичаїв, що полегшить Вам адаптацію до життя в Польщі,
• Практичні навички, застосування отриманих знань у реальних ситуаціях, таких як покупки, ресторани та подорожі.

Якщо ти:
• іноземець, який хоче працювати на посадах, що вимагають використання польської мови,
• особа, яка планує подати заяву на польське громадянство,
• іноземний студент, який навчається в Польщі, або іноземець, який претендує на місце в польському університеті.

Курси будуть відбуватись в Великопольському Центрі Самоврядування і Професійного Навчання № 2 в Познані вулиця Мостова 6.

ЧОМУ WSCKZiU :
• Професійні вчителі, які з захопленням навчають польської мови,
• Сучасні методи навчання,
• Інтерактивні та захоплюючі уроки, які роблять навчання ефективним і приємним,
• Дружня атмосфера.

Newsletter klientów WARP