Drugi nabór na misję gospodarczą do Brazylii

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza drugi nabór na misję gospodarczą do Brazylii, połączoną z udziałem w
targach Equipotel. Misja odbędzie się w dniach 10 – 17 września br. i jest organizowana w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działanie 1.5 Promocja regionalnej gospodarki, projekt kluczowy "Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce".

Celem Misji jest stworzenie możliwości nawiązania bezpośredniego kontaktu i prowadzenie konkretnych, szczegółowych rozmów pomiędzy przedsiębiorcami polskimi i brazylijskimi, zapoznanie się z charakterystyką prowadzenia działalności biznesowej w Brazylii oraz udział w targach Equipotel 2010 w Sao Paulo (13-16.09.2010).

Do udziału w misji zapraszamy firmy z Województwa Wielkopolskiego, w szczególności z segmentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP).  Zaproszenie dedykowane jest dla przedsiębiorców z branż, które reprezentowane będą podczas targów Equipotel 2010, tj.: żywność i napoje, pojazdy użytkowe, wyposażenie wnętrz, ręczniki, pościele, tkaniny do obić, dekoracje, meble, oświetlenie, farby, sztuka, rękodzielnictwo, produkty do
higieny i utrzymywania czystości, wyposażenie hoteli, materiały budowlane, wyposażenie kuchni, usługi gastronomiczne i pralnie, systemy chłodnicze, technologie informacyjne, telefoniczne i telekomunikacyjne, sprzęty elektroniczne, w tym audio i video, zabezpieczenia, systemy zabezpieczeń, uniformy.

Więcej informacji w załącznikach:

Equipotel

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy

lub pod adresem:

Departament Gospodarki

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,

ul. Przemysłowa 46.

Pani Magdalena Walerczak – 61 65 80 735

Pani Magdalena Rozmiarek – 61 65 80 710.

 WRÓĆ DO LISTY

ZOBACZ TAKŻE

Konkurs RegiostarsAwards 2021 – trwa przyjmowanie zgłoszeń!

Szanowni Beneficjenci, Komisja Europejska ogłosiła XIV edycję konkursu na najlepsze projekty polityki spójności w Unii Europejskiej. Zgłoszenia są przyjmowane do 9 maja 2021 r. Zapraszamy do udziału! Tytuły i nagrody są przyznawane projektom w 5 głównych kategoriach. O przyznaniu dodatkowej nagrody decyduje publiczność w internetowym głosowaniu na ulubione przedsięwzięcie. W 2021 r. wśród ww. kategorii znalazły się: INTELIGENTNA Europa: zwiększenie konkurencyjności lokalnych przedsiębiorstw w środowisku cyfrowym (SMART Europe: Increasing the competitiveness of local businesses in a digital world) ZIELONA Europa: ekologiczne i odporne społeczności w obszarach miejskich i wiejskich (GREEN Europe: Green and resilient communities in urban and rural setting) SPRAWIEDLIWA Europa: wspieranie włączenia społecznego i przeciwdziałania dyskryminacji (FAIR Europe: Fostering inclusion and anti-discrimination) ZURBANIZOWANA Europa: promowanie ekologicznych, zrównoważonych i opartych na obiegu zamkniętym systemów żywnościowych w miejskich obszarach funkcjonalnych (URBAN Europe: Promoting green, sustainable and circular food systems in functional urban areas) TEMAT ROKU: zwiększanie mobilności ekologicznej w regionach - Europejski Rok Kolei 2021 (TOPIC OF THE YEAR: Enhancing green mobility in the regions: European Year of Rail 2021)   KE zaprosi finalistów do udziału w sesjach szkoleniowych na temat komunikacji w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast 2021 w październiku br. Zwycięzcy REGIOSTARS Awards 2021 otrzymają płatne partnerstwo medialne o wartości 5 000 euro. Bliższe informacje na temat kategorii i kryteriów znajdują się w Podręczniku dla uczestników. Internetowa platforma zgłoszeniowa https://regiostarsawards.eu/ jest otwarta do 9 maja 2021 r.   Uwaga!Zainteresowanych udziałem w Konkursie beneficjentów prosimy o kontakt e‑mail: promocja.wrpo@wielkopolskie.pl lub tel.: 61 62 66 300 celem uzyskania rekomendacji Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020.    

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN,