Działanie 6.1 PO IG – Dodatkowa lista wniosków zatwierdzonych do dofinansowania.

 

PARP prezentuje dodatkową listę wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach konkursu w 2013 roku.

 

PARP prezentuje suplement 2 w ramach rundy aplikacyjnej w 2013 roku do Działania 6.1 PO IG.

Listy wniosków zatwierdzonych do dofinansowania.

 

 

Czytaj też:

Udzielone pożyczki w historii WARP.

Źródła finansowania działalności gospodarczej.

 WRÓĆ DO LISTY

ZOBACZ TAKŻE

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN,