Edukacja szansą na aktywizację zawodową!

Nowe możliwości rozwoju mieszkańcom Wielkopolski stwarzają rozstrzygnięte konkursy w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.

 

Jeśli jesteś osobą bezrobotną bądź pracującą chcącą podnieść swoje kwalifikacje lub nabyć nowe kompetencje nic prostszego!

 

Poniżej przedstawiamy najnowsze możliwości WRPO w perspektywie 2014-2020:

www.wrpo.wielkopolskie.pl (zakładka NABORY)

 

Aktywizacja zawodowa

W ramach Działania 6.2 na wsparcie w zakresie szkoleń w celu podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych mogą liczyć osoby bezrobotne oraz bierne zawodowo, ale również pracujące powyżej 29 roku życia.

Pomoc w szczególności dedykowana jest:

– kobietom,

– osobom w wieku 50+,

– długotrwale bezrobotnym,

– osobom z niepełnosprawnością,

– posiadającym niskie kwalifikacje,

– imigrantom i reemigrantom,

– osobom odchodzącym z rolnictwa,

– ubogim pracującym bądź zatrudnionym na umowach krótkoterminowych, cywilno-prawnych.

Kwota przeznaczona na ten cel to aż 103 mln PLN

 

Usługi rozwojowe


W ramach Działania 6.5 na wsparcie mogą liczyć pracownicy z sektora MSP, którzy dzięki pracodawcy mogą skorzystać z szerokiej gamy szkoleń, kursów, e-learningu itp. Z ogólnodostępnej Bazy Usług Rozwojowych, a nawet odbyć studia podyplomowe dzięki czemu dostosują się do potrzeb pracodawcy.

Pomoc dedykowana jest:

– osobom w wieku 50+,

– posiadającym niskie kwalifikacje,

Budżet 90 mln. zł

 

Uczenie się przez całe życie


W ramach Działania 8.2 języki obce i obsługa komputera nie będą już trudnością.  Wsparcie kierowane jest do osób w wieku aktywności zawodowej – głównie powyżej 24 roku życia.

Z własnej inicjatywy możesz otrzymać certyfikat potwierdzający nabycie nowych umiejętności.

Kwota przeznaczona na ten cel to aż 42 mln PLN

 

Kształcenie zawodowe dorosłych


W ramach działania 8.3.2 możesz otrzymać wsparcie na uczenie się w formach pozaszkolnych (np. kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych itp.).

Wsparcie otrzymają również osoby zgłaszające potrzebę formalnego potwierdzenia posiadanych już kwalifikacji zawodowych, zdobytych w sposób pozaformalny i nieformalny.

Budżet 30 mln. zł

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat wspomnianych możliwości i nie tylko tych,

skorzystaj z bezpłatnych usług informacyjnych Punktów Informacyjnych FE,

a nasi Specjaliści otoczą Cię profesjonalnym wsparciem konsultacyjnym.

Możliwości jest naprawdę wiele!

Nie czekaj, sprawdź już dziś!

 

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu
ul. Poznańska 33, pok. nr 15, 16 budynek C, 64-300 Nowy Tomyśl
tel. +48 61 65 06 371 lub +48 61 65 06 372
e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.pl

 

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile
ul. Grunwaldzka 2, 64-920 Piła
tel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235
e-mail: infoUE-pila@warp.org.plWRÓĆ DO LISTY

ZOBACZ TAKŻE

22 stycznia 2020

Spotkanie informacyjne na temat funduszy unijnych!

Chcesz poznać możliwości wsparcia w 2020 r.? Chcesz skorzystać z dotacji i pożyczek? Chcesz rozwinąć swoje kompetencję? Pracodawco, chcesz wyszkolić swoich pracowników? Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pt.: „Fundusze Europejskie w 2020 roku – przegląd możliwości wsparcia w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego wraz z ofertą szkoleń”.   Termin: 22.01.2020 r. w godzinach od 10:00-12:00 Miejsce spotkania:Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pileul. Grunwaldzka 2, 64-920 Piłasala szkoleniowa Cel spotkania: Celem spotkania jest przybliżenie informacji o środkach unijnych planowanych do ogłoszenia w roku 2020 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Dodatkowo na spotkaniu zostaną przedstawione informacje w zakresie możliwości podnoszenia kwalifikacji tj. szkolenia finansowane z FE (Baza Usług Rozwojowych).   Do kogo skierowane jest spotkanie: Spotkanie skierowane jest do każdego, kto chciałby dowiedzieć się lub pogłębić swoją wiedzę w zakresie funduszy europejskich w roku 2020 oraz na podnoszenie kwalifikacji. Grupa docelowa spotkania to osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, przedsiębiorcy, organizacja pozarządowe, beneficjenci WRPO 2014+.   Uwaga! Informujemy, iż zgłoszenia do udziału w spotkaniu przyjmowane będą do dnia 20.01.2020 r. do godziny 12:00. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!   Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o czytelne (komputerowe bądź drukowanymi literami) wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i odesłanie go poprzez e-mail na adres: infoUE-pila@warp.org.pl   Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa zostanie przesłane przez organizatora na wskazany przy rejestracji e-mail do dnia 20.01.2020 r. do godziny 15:00. Formularz zgłoszeniowy. Program spotkania. W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania. Informacje na temat spotkania dostępne są pod nr telefonu: 61 65 06 233, 61 65 06 235.    

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN,