Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Program rozwoju obszarów wiejskich

Bezpłatne spotkanie informacyjne w Nowym Tomyślu!

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich działający przy WARP zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pt: „Środki dotacyjne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 oraz pozadotacyjne formy wsparcia na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej”

Termin: 20 kwietnia 2016 r. w godzinach od 09:00 do 12:00

Miejsce spotkania:
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu
ul. Poznańska 33, 64 – 300 Nowy Tomyśl
sala szkoleniowa nr 11 (parter), budynek B

Cel spotkania:
– przedstawienie informacji o planowanych możliwościach wsparcia z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 w zakresie rozpoczynania i rozwoju działalności gospodarczej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
– przedstawienie informacji o pozadotacyjnych możliwościach wsparcia finansowego
– omówienie oferty Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich działającego przy WARP – łatwe dotarcie do informacji o Funduszach w przyszłości.

Uwaga!
Informujemy, iż zgłoszenia do udziału w spotkaniu przyjmowane będą do dnia 18.04.2016 r.
do godziny 12:00.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o czytelne (komputerowe bądź drukowanymi literami) wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i odesłanie go poprzez e-mail na adres: infoUE-nowytomysl@warp.org.pl

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa zostanie przesłane przez organizatora na wskazany przy rejestracji e-mail do dnia 18 kwietnia 2016 r. do godziny 15:00.

Formularz zgłoszeniowy.

Program spotkania.

W przypadku osób niepełnosprawnych, prosimy o poinformowanie organizatora o swoich szczególnych potrzebach i rodzaju niepełnosprawności. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy, a także sprawną obsługę.

Informacje na temat spotkania dostępne są pod nr telefonu: 61 65 06 371 lub 61 65 06 372.

 

WARP_Poznań_PI FE

Projekt realizowany we współpracy z Ministerstwem Rozwoju, współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności oraz przez budżet państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.WRÓĆ DO LISTY

ZOBACZ TAKŻE

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN,