FirmaiTy – Nabór I – Grupy szkoleniowe

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym została zamieszczona na stronie internetowej www.warp.org.pl ostateczna lista osób zakwalifikowanych do etapu szkoleniowego i dokonano podziału na grupy szkoleniowe.

W związku z powyższym dokonano podziału Uczestników na 5 grup szkoleniowych – 2 grupy w Kaliszu oraz 3 grupy w Poznaniu.

Szkolenia odbywać się będą w następujących lokalizacjach:

KALISZ

62-800 Kalisz, Pl. Św. Józefa 5

tel. 61 65 06 191, 61 65 06 192

POZNAŃ

62-823 Poznań, ul. Piekary 19

tel. 61 65 06 214, 61 65 06 218, 61 65 06 259, 61 65 06 260.

Każdy uczestnik weźmie udział w 2 szkoleniach.

ABC przedsiębiorczości, które składa się z następujących modułów:

M1 – Pomysł na biznes a rzeczywistość, działalność gospodarcza w obszarze inteligentnych specjalizacji i odnawialnych źródeł energii

M2 – Zarządzanie firmą i odpowiedzialność przedsiębiorcy

M3 – Księgowość firm małego biznesu

M4 – Regulacje prawne dla małego biznesu

M5 – Marketing w firmie, zarządzanie relacjami z klientem.

Szkolenie trwa 5 dni po 6 godzin, w godzinach 9:00-15:00. Każdy uczestnik ma zapewniony całodzienny catering, w tym ciepły posiłek.

Szkolenie ze sporządzania Biznes Planu, w ramach którego omówiony zostanie sposób wypełniania poszczególnych punktów biznes planu, który następnie będzie podlegał ocenie przez Komisję Oceny Wniosków. W ramach szkolenia przeprowadzone zostaną również warsztaty z wypełniania części finansowej oraz omówiona zostanie procedura składania i oceny biznes planów, przyznawania dofinansowania i podpisywania umowy o udzielenie wsparcia finansowego.

Szkolenie trwa 3 dni po 6 godzin, w godzinach 9:00-15:00. Każdy uczestnik ma zapewniony całodzienny catering, w tym ciepły posiłek.

Jednocześnie informujemy, że co do zasady WARP Sp. z o.o. nie będzie wyrażać zgody na zmianę grupy szkoleniowej.

W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu z Zespołem Projektu FirmaiTy pod numerami telefonów 61 65 06 214, 61 65 06 218, 61 65 06 259, 61 65 06 260 oraz 61 65 06 240.

Zespół Projektu FirmaiTyWRÓĆ DO LISTY

ZOBACZ TAKŻE

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Parter – Pożyczkowy Punkt Obsługi Klienta
IX piętro – Sekretariat, przyjmowanie dokumentów

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 10.951.000,- PLN, Kapitał wpłacony: 10.951.000,- PLN