FirmaiTy – Nabór I – lista rankingowa osób zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji – rozmowy z doradcą zawodowym.

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, ze Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. zakończyła ocenę złożonych Wstępnych formularzy rekrutacyjnych oraz Formularzy rekrutacyjnych – opis planowanego przedsięwzięcia.

 

W związku z powyższym została sporządzona lista rankingowa osób zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji, czyli rozmowy z doradcą zawodowym. Informacja o wyniku weryfikacji zostanie przekazana na Państwa adresy mailowe.

Rozmowy odbywać się będą w Poznaniu, ul. Piekary 19, a o terminie spotkania zostaną Państwo poinformowani telefonicznie w najbliższym czasie.

Osoby, które nie zakwalifikowały się do II etapu rekrutacji uprzejmie informujemy o możliwości złożenia odwołania zgodnie z zapisami § 3 Regulaminu rekrutacji. Informacja o wyniku weryfikacji zostanie przekazana na Państwa adresy mailowe oraz pisemnie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Lista rankingowa

W przypadku pytań, zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod numerem tel. 61 65 06 214, 61 65 06 259, 61 65 06 260, 61 65 06 240 oraz mailowego pod adresem firmaity@warp.org.pl.

Zespół Projektu FirmaiTy

 WRÓĆ DO LISTY

ZOBACZ TAKŻE

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Parter – Pożyczkowy Punkt Obsługi Klienta
IX piętro – Sekretariat, przyjmowanie dokumentów

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 10.951.000,- PLN, Kapitał wpłacony: 10.951.000,- PLN