FirmaiTy – Nabór I – ostateczna lista rankingowa osób zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji – rozmowy z doradcą zawodowym.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, ze Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. zakończyła ocenę złożonych Wstępnych formularzy rekrutacyjnych oraz Formularzy rekrutacyjnych – opis planowanego przedsięwzięcia, a także wniesionych odwołań od powyższej oceny.

W związku z powyższym została sporządzona ostateczna lista rankingowa osób zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji, czyli rozmowy z doradcą zawodowym.

Informacje o pozytywnym wyniku oceny zostały Państwu przekazane we wcześniejszej korespondencji, a odpowiedzi na wniesione odwołania zostały przekazane w formie pisemnej.

W przypadku pytań, zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod numerem tel. 61 65 06 214, 61 65 06 259, 61 65 06 260, 61 65 06 240 oraz mailowego pod adresem firmaity@warp.org.pl.

 

Zespół Projektu FirmaiTyWRÓĆ DO LISTY

ZOBACZ TAKŻE

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Parter – Pożyczkowy Punkt Obsługi Klienta
IX piętro – Sekretariat, przyjmowanie dokumentów

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 10.951.000,- PLN, Kapitał wpłacony: 10.951.000,- PLN