Forum Przedsiębiorstw 2018 – Gdynia

 30 maja przedstawiciele WARP Sp. z o.o. mieli okazję uczestniczyć w jednej z największych konferencji dla przedsiębiorców z sektora MŚP z województwa pomorskiego.

Wśród prelegentów byli cenieni analitycy ekonomii oraz praktycy biznesu, którzy dzielili się swoimi doświadczeniami i przekazywali wiedzę dotyczącą zarówno trendów biznesowych jak i praktycznych informacji na temat prowadzenia biznesu.W trakcie Forum odbywały się także warsztaty i prezentacje podzielone tematycznie na trzy obszary: Finanse, Eksport, Współpraca.
Udział w tak ważnej konferencji to możliwość poznania szanowanych prelegentów z dziedziny biznesu oraz wymiana doświadczeń między pomorskimi przedsiębiorcami.

Serdecznie dziękujemy za zaproszenie!

 

 WRÓĆ DO LISTY

ZOBACZ TAKŻE

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Parter – Pożyczkowy Punkt Obsługi Klienta
IX piętro – Sekretariat, przyjmowanie dokumentów

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 10.951.000,- PLN, Kapitał wpłacony: 10.951.000,- PLN