Fundusze dla szkolnictwa!

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pt.: „Wsparcie w ramach Funduszy Europejskich skierowane dla szkół”.

Na spotkaniu zostaną przedstawione możliwości wsparcia kierowane:
– do dzieci i młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w tym szkół specjalnych (samodzielne i funkcjonujące w placówkach), z wyłączeniem szkół dla dorosłych i szkół policealnych,
– nauczyciele i pracowników szkół i placówek systemu oświaty, z wyłączeniem szkół dla dorosłych i szkół policealnych,
– szkół i placówek systemu oświaty (z wyłączeniem szkół dla dorosłych i szkół policealnych) i ich organy prowadzące.

Termin: 27.09.2017 r. w godzinach od 09:00 do 11:00

Miejsce spotkania:
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile
ul. Grunwaldzka 2, 64-920 Piła
sala szkoleniowa

Cel spotkania:
Celem spotkania jest przedstawienie możliwości wsparcia ze środków unijnych na rozwój szkół (podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w tym szkół specjalnych).

Do kogo kierowane jest spotkanie:
Spotkanie skierowane jest do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz oświatową.

Uwaga!
Informujemy, iż zgłoszenia do udziału w spotkaniu przyjmowane będą do dnia 25.09.2017 r. do godziny 12:00.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o czytelne (komputerowe bądź drukowanymi literami) wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i odesłanie go poprzez e-mail na adres: infoUE-pila@warp.org.pl

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa zostanie przesłane przez organizatora na wskazany przy rejestracji e-mail do dnia 25.09.2017 r. do godziny 15:00.

Formularz zgłoszeniowy.
Program spotkania.

W przypadku osób niepełnosprawnych, prosimy o poinformowanie organizatora o swoich szczególnych potrzebach i rodzaju niepełnosprawności. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy, a także sprawną obsługę.

Informacje na temat spotkania dostępne są pod nr telefonu: 61 65 06 233, 61 65 06 235.

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.WRÓĆ DO LISTY

ZOBACZ TAKŻE

USŁUGI ROZWOJOWE_NABÓR

Wnioski zatwierdzone do dofinansowania w V naborze – Usługi Rozwojowe

Przedstawiamy listy rankingowe wniosków rekomendowanych do dofinansowania w V naborze w ramach Usług Rozwojowych. Uwaga! Formularze zgłoszeniowe z obu list zostają rekomendowane do dofinansowania. Zwracamy uwagę, że dofinansowanie zostaje udzielone na udział konkretnej osoby (dane osobowe) w wybranej usłudze rozwojowej (numer usługi). Prosimy mieć powyższe na uwadze w przypadku planowania jakichkolwiek zmian.  Życzymy dalszych sukcesów! Lista rankingowa PDF. Lista rankingowa - Usługi rozwojowe - I  część L.p. Numer Formularza zgłoszeniowego 1 002097/f4c321fa 2 003097/216220d8 3 004097/1844672d 4 005097/fa8a3880 5 006097/92458e7c 6 007097/2b7d0e62 7 008097/562de215 8 009097/9cdf4289 9 010097/ed7a3e04 10 011097/31df6206 11 012097/bc4cb124 12 013097/b92b0f7a 13 014097/9b49216d 14 015097/8ae10a8b 15 016097/dbf0c3d8 16 017097/1e2e2a6f 17 018097/4fe0c0d0 18 019097/e1678542 19 020097/b48c011e 20 021097/27d99857 21 022097/75f92654 22 023097/683e5572 23 024097/a56a907b 24 025097/9fa3f0fc 25 026097/a9fc37e3 26 027097/2c9abdd 27 028097/b22bd5af 28 029097/c9995a2 29 030097/7ac3cc89 30 031097/b961c8d9 31 032097/739ab4f9 32 033097/5a07e3b4 33 036097/cf41cc1b 34 037097/f6eaa2cd 35 038097/baf9de24 36 039097/67fa4a63 37 040097/a82f6839 38 041097/3b3d5160 39 042097/bd220e68 40 043097/f0fc706 41 044097/2693ad24 42 045097/7941c9d7 43 046097/a7adc0ba 44 047097/1931bcf1 45 048097/45c81789 46 049097/58de0a00 47 050097/d056e766 48 051097/62c4a46d 49 056097/fe784e51 50 057097/fd12d674 51 058097/fd206160 52 059097/6adc166a 53 060097/24a0a442 54 061097/416f7fc2 55 062097/ccbb15e1 56 063097/4ca8613f 57 064097/5b125a4 58 065097/a2651d7a 59 066097/3fa9b9a9 60 067097/9e4e9ee4 61 068097/320943ef 62 069097/96959969 63 070097/91b41da7 64 071097/2b5739f1 65 072097/912b69e6 66 073097/5e84d932 67 074097/7589559a 68 075097/78942bab 69 076097/e69b8223 70 077097/40e4651a 71 078097/625a0ed3 72 079097/2267695a 73 080097/bc9cc7e1 74 081097/a26660ce 75 082097/2567515 76 083097/2b5a46e3 77 084097/2ae9fb0e 78 085097/c7fb2589 79 086097/2277a8e5 80 087097/f94ca694 81 088097/66821789 82 089097/92a139b3 83 090097/c4b34f0c 84 091097/8d5ef066 85 092097/a8228cc0 86 093097/8a5db49b 87 094097/f00e4cd8 88 095097/d9a1eed3 89 096097/3f676481 90 097097/3a9fb80 91 098097/9e4bf7a4 92 099097/20478095 93 100097/9736e38f 94 101097/b79937b3 95 102097/c625d1b2 96 103097/edc019e5 97 104097/4b1975f9 98 105097/2eb3d39d 99 106097/e27402ad 100 107097/63e2d2a7 101 109097/f0fa3845 102 110097/773d9bd8 103 111097/86fdd2b8 104 112097/a2263b5c 105 113097/799c7838 106 114097/e94dac15 107 115097/5f9bf7b3 108 116097/17342488 109 117097/75cbc50 110 118097/4390eebf 111 119097/ca79c066 112 120097/ecb7ea84 113 121097/b48ab1f7 114 122097/f25d73d1 115 123097/b12975e5 116 124097/fcce7bb2 117 125097/51b8e177 118 126097/404733c5 119 127097/37d35111 120 128097/45ac49b4 121 129097/b5f59c50 122 130097/2444cb05 123 131097/1283deec 124 133097/94a21e86 125 135097/fd087292 126 136097/38ad6904 127 137097/d09a1360 128 138097/3584eb00 129 139097/c8144072 130 140097/a4460d8d 131 141097/33791 132 142097/5eeb972c 133 143097/fe36b24 134 144097/981a5539 135 145097/8c73d3ce 136 146097/588d342a 137 147097/7cfdd69a 138 148097/cd22c96e 139 149097/1857b014 140 150097/745464ce 141 151097/97d4dad5 142 152097/f16b794f 143 153097/c9258977 144 154097/4c05602b 145 155097/1709b625 146 156097/fc211b0d 147 157097/60896077 148 158097/32393993 149 159097/88bcf906 150 160097/c7487c85 151 161097/6a555270 152 163097/57fb33f5 153 164097/31fc479f 154 165097/ac710193 155 166097/6dc38348 156 167097/abea71ba 157 168097/a1471939 158 169097/d466c9cf 159 170097/a8ea5dae 160 171097/2e8e976c 161 172097/1bc10b69 162 173097/13df83b5 163 175097/a495e0aa 164 176097/e3ea31b3 165 177097/ec95a20d 166 178097/9e7d8fa7 167 179097/c2c20a9b 168 180097/4fb28d8e 169 181097/b326689 170 182097/d10f07d 171 183097/d84edd50 172 184097/96fdccb3 173 185097/2257ffb8 174 186097/7f1651b9 175 187097/5f2add4 176 188097/5c8bdd1b 177 189097/8e8f64f4 178 190097/a2a18f7a 179 192097/998a21a0 180 194097/375b586a 181 195097/9926f23 182 196097/cc20a113 183 197097/60a6cc0c 184 199097/f2ae2089 185 200097/f04ba43d 186 201097/8fae3df0 187 202097/5a971635 188 203097/cc493d15 189 204097/a3134ea9 190 205097/548e062 191 207097/76715917 192 208097/62d6c211 193 209097/478a7139 194 210097/dac661cb 195 211097/78f984f7 196 212097/7df73a84 197 213097/8305828a 198 214097/f35ec42c 199 215097/98f2018 200 216097/530d6c3b 201 217097/941bbc31 202 218097/d583c776 203 219097/37623983 204 220097/d4d382d5 205 221097/4b1e2075 206 222097/d1a2b28b 207 223097/4324adf2 208 224097/c0c35f16 209 225097/bb992184 210 226097/cd187549 211 227097/168bf83d 212 228097/61bd064a 213 229097/baf03695 214 230097/5af8e990 215 231097/88732122 216 232097/ec850498 217 233097/7304da36 218 234097/a3f9a30a 219 235097/551ee3df 220 236097/76ad3ae9 221 237097/7b28d630 222 238097/941a4381 223 239097/9c5b81be 224 240097/14b91c5d 225 242097/7b11ea23 226 243097/1de471fb 227 244097/67ef327d 228 245097/6b839b53 229 246097/807a6ffc 230 247097/25e974ee 231 248097/c12c6832 232 249097/f7a52349 233 250097/adcb11db 234 251097/a6d5f12e 235 252097/21071da2 236 253097/ca26fdc4 237 254097/2685abad 238 255097/934722a 239 256097/80deee85 240 257097/bc3fd484 241 258097/7c7a934e 242 259097/29ea7068 243 260097/87dac4af 244 261097/ae7bf2a 245 262097/84792dcb 246 263097/644c1079 247 264097/29c572ae 248 265097/81a72c77 249 266097/66632d71 250 267097/70830d7e 251 268097/d029f8dc 252 269097/fd8fbf3c 253 270097/ce879145 254 271097/fd27f224 255 272097/dd734ad7 256 273097/5a3f9c32 257 274097/67b216c1 258 277097/bda2989c 259 278097/41894abd 260 279097/ddca8f84 261 280097/607c21e2 262 281097/9bee6076 263 282097/db197234 264 283097/be444af 265 284097/8f7dd57e 266 285097/31bbdac6 267 286097/7e4c10a 268 287097/3ec30057 269 288097/cf89454e 270 289097/b003c7a6 271 290097/e049a33b 272 291097/da85c28 273 292097/6e179160 274 293097/a68e4487 275 294097/32470d5a 276 295097/4427eed6 277 296097/5b519928 278 297097/a936ba1 279 298097/f45d1d2 280 299097/2e18d54d 281 300097/8d33a795 282 301097/316ee6f5 283 302097/c164d8b3 284 303097/8742ea7f 285 304097/4355d27c 286 305097/27c1e77c 287 306097/a01531fc 288 307097/96308133 289 308097/d5a2a9e8 290 309097/2e96dd4c 291 310097/ea859035 292 311097/aa2cdcbc 293 312097/cbb7b24c 294 313097/b1284113 295 314097/b51b4e28 296 315097/332b0dac 297 316097/39f70cae 298 317097/8308ec19 299 318097/fec9b76f 300 319097/714062a8 301 320097/993fbb70 302 321097/c0a0605 303 322097/98ec6d4f 304 323097/b24761b7 305 324097/fd68bf1c 306 325097/8c4b94af 307 326097/3ded65d8 308 327097/6ef9354f 309 328097/d2db0ee2 310 329097/1cda3425 311 330097/a1a358f5 312 331097/136a5c76 313 332097/dc532c29 314 333097/51d80c4e 315 334097/e9160232 316 335097/687b98d 317 336097/d3882a7 318 337097/f65eefc 319 338097/2d6b44b7 320 339097/77cb7e9e 321 340097/5e1906de 322 341097/4489c164 323 342097/5068d365 324 343097/2cc731c6 325 344097/989ae7c0 326 345097/2101ab76 327 346097/cc138db0 328 347097/3c01f44f 329 348097/2f6ffd7e 330 349097/3bbb1dd7 331 350097/f51593de 332 351097/e315e88e 333 352097/645633b8 334 353097/8c73859c 335 354097/588da88e 336 355097/25614ad2 337 356097/c4636c30 338 357097/79a5a4cc 339 358097/373e87a8 340 359097/eb534124 341 360097/9d73c597 342 361097/8c6ff4cb 343 362097/c37f3d1f 344 363097/a94e9bf8 345 364097/6ffa9d14 346 365097/b74730db 347 366097/77d4af8d 348 367097/f0ed2e19 349 368097/8ffcb8b5 350 369097/dbcded86 351 370097/89ea0dc0 352 371097/eb9c5105 353 372097/10d7286 354 373097/dba87062 355 374097/31f52404 356 375097/19031680 357 376097/640f9f80 358 377097/c4093176 359 378097/f1cbc208 360 379097/52c07fdf 361 380097/3556c10f 362 381097/816f2d75 363 382097/18b32420 364 383097/40bced8e 365 384097/51cf0e15 366 385097/d326bac1 367 386097/f7d08bcf 368 387097/93aee977 369 388097/d85e3cc1 370 389097/b77db41f 371 390097/feb4909 372 391097/7dd575ef 373 393097/b40c90cb 374 394097/e2f31860   ­­­ Lista rankingowa - Usługi rozwojowe - II  część L.p. Numer Formularza zgłoszeniowego 1 001097/aae2414d 2 034097/e1dfb41c 3 052097/8b2e96ac 4 053097/d291b523 5 054097/d92e5f28 6 055097/42100c06 7 134097/a78f3d47 8 162097/6837a247 9 174097/3b1818fa 10 191097/10facf80 11 198097/526363ee   Wnioski odrzucone  108097/9e4bf7a4 132097/2567515 193097/10facf80 206097/f04ba43d 241097/14b91c5d 275097/dd734ad7 276097/5a3f9c32 392097/a3f9a30a   Lista rankingowa PDF. Masz pytanie? [formidable id=39]

W drodze… z Funduszami!

Mobilne Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich odwiedzą kolejne wielkopolskie miejscowości. Specjaliści WARP będą udzielać bezpłatnych informacji o środkach dostępnych w ramach unijnego wsparcia. Przekonaj się, na co, ile i jakie środki możesz pozyskać. Poniżej prezentujemy dokładny czas i miejsce dyżurów Mobilnych Punktów Informacyjnych we wrześniu: 5.09.2017 – Skoki Urząd Miasta i Gminy Skoki ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki Godziny: 8.00-10.30 5.09.2017– Wapno Urząd Gminy Wapno ul. Świerczewskiego 1A, 62-120 Wapno Godziny: 11.30-14.00 5.09.2017– Miedzichowo Urząd Gminy w Miedzichowie ul. Poznańska 12, 64-361 Miedzichowo Godziny: 8.30-11.00 5.09.2017 – Zbąszyń Urząd Miejski w Zbąszyniu ul. por. Żwirki 1, 64-360 Zbąszyń Godziny: 12.00-14.30 12.09.2017 – Przemęt Urząd Gminy Przemęt ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt Godziny: 08.30-11.00 12.09.2017 – Wielichowo Centrum Kultury - Biblioteka w Wielichowie ul. Pocztowa 16, 64-050 Wielichowo Godziny: 12.00-14.30 14.09.2017 – Chodzież Starostwo Powiatowe w Chodzieży ul. Wiosny Ludów 1, 64-800 Chodzież, Godziny: 08.00-10.30 14.09.2017 – Wągrowiec Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu ul. Kolejowa 22, 62-100 Wągrowiec Godziny: 11.30-14.00 19.09.2017 – Łobżenica Urząd Miasta i Gminy Łobżenica ul. Sikorskiego 7, 89-310 Łobżenica Godziny: 08.00-10.30 19.09.2017 – Grodzisk Wielkopolski Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim                       ul. Żwirki i Wigury 1A, 62-065 Grodzisk Wielkopolski Budynek B Starostwa Powiatowego, sala konferencyjna nr 15 Godziny: 9.00-11.30 19.09.2017 – Miasteczko Krajeńskie Urząd Gminy Miasteczko Krajeńskie ul. Dąbrowskiego 16, 89 - 350 Miasteczko Krajeńskie Godziny: 11.30-14.00 26.09.2017 – Pniewy Urząd Miejski Pniewy ul. Dworcowa 37, 62-045 Pniewy Godziny: 8.30-11.00 26.09.2017 – Duszniki Biblioteka Publiczna ul. Jana Pawła II 8, 64-550 Duszniki Godziny: 11.30-14.00 Termin lub lokalizacja nie odpowiada? Zapraszamy do odwiedzenia Punktów Informacyjnych WARP w Pile i Nowym Tomyślu! Fundusze dla Wielkopolski w zasięgu ręki! Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. ul. Poznańska 33 budynek C (pok. nr 15, 16), 64-300 Nowy Tomyśl Godziny otwarcia: Poniedziałek: 07:30 – 17:70 Wtorek – Piątek: 07:30 – 15:30 Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 2, 64-920 Piła Godziny otwarcia: Poniedziałek: 07:00 – 17:00 Wtorek – Piątek: 07:00 – 15:00 Do skorzystania z indywidualnych bezpłatnych konsultacji w marcu zapraszamy osoby z terenu podregionu pilskiego (powiat: pilski, chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, obornicki, złotowski,) i podregionu nowotomyskiego (powiaty: nowotomyski, grodziski, międzychodzki, szamotulski, wolsztyński). Do zobaczenia w Twojej miejscowości! Poznaj fundusze dla siebie… Pozostań z nami w kontakcie! Śledź nas na facebooku i twitterze.  

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Parter - Pożyczkowy Punkt Obsługi Klienta
IX piętro - Sekretariat, przyjmowanie dokumentów

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 10.951.000,- PLN, Kapitał wpłacony: 10.951.000,- PLN