GO to Brand

Przedsiębiorco! Planujesz ekspansję na nowe rynki? Masz innowacyjny produkt/usługę która ma szansę stać się marką globalną, rozpoznawalną na rynkach zagranicznych?

Skorzystaj z możliwości jakie daje program GO to Brand.

Dofinansowanie obejmuje wszelkie koszty związane z:

– organizacją stoiska wystawowego na targach lub wystawach (m.in. koszty diet, noclegów, przejazdów, ubezpieczenia, opłat rejestracyjnych, itp.),

– reklamą w mediach targowych,

– produkcją i emisją spotów reklamowych,

– zagranicznej reklamy prasowej, internetowej,

– przygotowaniem obcojęzycznej strony internetowej,

– prowadzeniem działań informacyjno-promocyjnych.

Kolejny, szósty już nabór wniosków o dofinansowanie trwa, wnioski można składać w terminie do 11 marca 2020 r.  Zapraszamy na stronę  PARP do zapoznania się z zasadami tegorocznego konkursu lub do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, gdzie konsultanci udzielą szczegółowych informacji.

Ponadto, w 2020 r. zostanie zorganizowany przez PARP nabór wniosków o dofinansowanie do nowego Programu promocji przygotowanego w związku z udziałem Polski w Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju. Nabór wniosków odbędzie się w dniach 3-31 marca 2020 r.

 WRÓĆ DO LISTY

ZOBACZ TAKŻE

REGIOSTARS Awards 2020

Wystartowało przyjmowanie zgłoszeń do konkursu REGIOSTARS Awards 2020, organizowanego przez Komisję Europejską. Termin nadsyłania aplikacji upływa 9 maja 2020 r. Do udziału w Konkursie zachęcamy  wszystkich beneficjentów WRPO 2007-2013 oraz WRPO 2014+, których działania wyróżniają się i mają największy potencjał we wskazanych niżej obszarach. Tegoroczne  kategorie konkursowe to: 1.        Transformacja przemysłowa na rzecz Inteligentnej Europy (Industrial Transition for a smart Europe) 2.        Gospodarka o obiegu zamkniętym dla zielonej Europy (Circular Economy for a Green Europe) 3.        Umiejętności i edukacja dla cyfrowej Europy (Skills and education for a digital Europe) 4.        Zaangażowanie obywateli na rzecz spójnych miast europejskich (Citizens engagement for cohesive European Cities) 5.        Temat roku 2020: Wzmocnienie pozycji młodzieży w ramach współpracy ponad granicami – 30-lecie Interregu (Youth empowerment for cooperation across borders - 30 years of Interreg) Zwycięzcy oprócz REGIOSTARS Awards 2020 otrzymają płatne partnerstwo medialne o wartości 5 000 euro. Najważniejsze zasady: - aplikacje mogą przesyłać kierownicy projektów po uzyskaniu zgody Instytucji Zarządzającej tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (list polecający w formie e-mail lub standardowy formularz). Ważne – przed rozpoczęciem wypełniana wniosku on-line skontaktuj się z nami – z jednego Programu Operacyjnego można zgłosić  maks. 5 projektów, jeśli ich realizacja rozpoczęła się po 1 stycznia 2007 r. - istnieje możliwość zgłoszenia projektu, który wcześniej aplikował już do konkursu. Aplikacje należy przesyłać wyłącznie poprzez stronę internetową: https://www.regiostarsawards.eu. Szczegóły oraz poradnik z dodatkowymi informacjami na temat konkursu REGIOSTARS 2020 znajdą Państwo na stronie KE: https://ec.europa.eu/regional_policy/pl/regio-stars-awards. Informację na temat konkursu znajdują się również na stronie: https://wrpo.wielkopolskie.pl/wiadomosci/konkurs-regiostars-2020 Liczymy na wiele ciekawych zgłoszeń z Wielkopolski! W przypadku pytań proszę o kontakt mailowy na adresy: dorota.flis@umww.pl oraz natalia.mlodyszewska@umww.pl

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN,