Harmonogram konkursów dla Programu Infrastruktura i Środowisko.

15 naborów w 9 działaniach i prawie 9,5 miliarda złotych.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko nabiera rozpędu!

Pobierz harmonogram!

Pierwszy nabór ruszy już we wrześniu 2015 r. i będzie dotyczył projektów z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego i rozwoju zasobów kultury. Harmonogram przewiduje organizację 15 naborów w 9 działaniach i poddziałaniach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020:

  • poddziałanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach publicznych;
  • działanie 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi;
  • działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach;
  • działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna;
  • działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego;
  • działanie 4.1 Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących w sieci drogowej TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego;
  • działanie 4.2 Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. i odciążenie miastod nadmiernego ruchu drogowego;
  • działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury;
  • działanie 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego.

Orientacyjna kwota przewidziana na nabory wniosków w trybie konkursowym w 2015 r. to blisko 9,47 mld zł. Szczegółowe informacje dostępne są w harmonogramie.

Więcej informacji na temat Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Pile i Nowym Tomyślu.WRÓĆ DO LISTY

ZOBACZ TAKŻE

24 marca 2021

Webinarium pt. „Wsparcie na rozpoczęcie działalności w 2021 r.”

Chcesz prowadzić własną działalność? Potrzebujesz wsparcia na start? Chcesz być sobie szefem? To spotkanie jest dla Ciebie! Dołącz do bezpłatnego webinarium! Celem webinarium będzie przedstawienie zasad ubiegania się o dofinansowanie na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w formie dotacji oraz pożyczki. Webinarium skierowane jest do każdej osoby chcącej pozyskać środki na działalność. Przedstawiona zostanie również oferta Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile zaprasza na webinarium pt. „Wsparcie na rozpoczęcie działalności w 2021 r.” Webinarium odbędzie się w środę 24 marca 2021 r., w godzinach od 12:00 do 13:00 na platformie online Zoom. Osoby zainteresowane udziałem prosimy o komputerowe wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i odesłanie go na adres infoUE-pila@warp.org.pl do 22 marca do godziny 12:00. W odpowiedzi otrzymają Państwo link do spotkania online.   Organizator:Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile prowadzony przez WARP Sp. z o.o.ul. Grunwaldzka 2, 64-920 Piła tel. 61 65 06 233, 61 65 06 235e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl   Załączniki:Program spotkania Formularz zgłoszeniowy W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz zapewni sprawną obsługę spotkania.

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN,