Harmonogram naborów w Programie Polska Cyfrowa.

8 naborów i blisko 2,6 mld złotych w 2015 roku.

Poznaj szczegóły…

Program Operacyjny Polska Cyfrowa (PO PC) to nowość w perspektywie unijnej 2014-2020.  Program skupia się wyłącznie na obszarze cyfryzacji i technologii informacyjno-komunikacyjnych. Ma wzmocnić cyfrowe fundamenty dla społeczno-gospodarczego rozwoju kraju. Jego celem jest zapewnienie powszechnego dostępu do szybkiego internetu, nowoczesnych i przyjaznych e-usług publicznych oraz rozwoju cyfrowych umiejętności społeczeństwa.

 

Harmonogram konkursów na rok 2015 przewiduje organizację 8 naborów w 6 działaniach Programu Polska Cyfrowa, tj.:

1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach,
2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych,
2.2 Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej,
2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego,
3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych,
3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej.

 

Zobacz harmonogram naboru wniosków.

 

Orientacyjna kwota przewidziana na nabory w 2015 roku to blisko 2,6 mld zł. Pierwszy ruszył 27 lutego i zakończy się 4 maja i dotyczy e-usług publicznych w administracji.

O szczegóły zapytaj w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Pile lub Nowym Tomyślu.

 

Zobacz też:

Znajdź nas na Facebooku.WRÓĆ DO LISTY

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Parter – Pożyczkowy Punkt Obsługi Klienta
IX piętro – Sekretariat, przyjmowanie dokumentów

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN,

test