INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU – „Przez samozatrudnienie swoje życie zmienię”

FIRMA OK_WARP

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Przez samozatrudnienie swoje życie zmienię

Szanowni Państwo,

Nabór wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości
w ramach Projektu rozpocznie się o godz. 8.00 dnia 05.02.2018 r. i potrwa do godz. 18.00 dnia 19.02.2018 r.

 

Niniejszy wniosek składany jest w dwóch egzemplarzach. Załącznikiem do każdego wniosku jest wypełniony biznesplan. Wniosek i biznesplan muszą być podpisane w wyznaczonych do tego miejscach.

 

Prosimy, aby każdy z Wniosków z załączonym biznesplanem był spięty np. wpięty w skoroszyt, zbindowany, zszyty itp. i złożony w zamkniętej, zaklejonej kopercie z opisem ” Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości” i podaniem imienia i nazwiska Uczestnika Projektu.

Dokumenty należy złożyć w wyznaczonym terminie w godzinach pracy Biurze Projektu, pl. Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz, osobiście, pocztą zwykłą lub kurierską (decyduje data wpływu do biura).

Na prośbę Uczestnika Projektu może zostać wydane pisemne potwierdzenie dostarczenia wniosku. Wnioski, które wpłyną po terminie nie zostaną rozpatrzone.

 

Dokumenty

 

 

 

 WRÓĆ DO LISTY

ZOBACZ TAKŻE

17 października 2018

Bezpłatne spotkanie informacyjne dla osób lub podmiotów zainteresowanych wsparciem na podniesienie kwalifikacji oraz skorzystaniem z programu grantowego na rozwój kompetencji cyfrowych.

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile wraz z Fundacją Promocji Gmin Polskich zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pt.: „Kwalifikacje na „Plus” – wsparcie z Unii Europejskiej”.   Termin: 17.10.2018 r. w godzinach od 09:00-12.30 Miejsce spotkania: Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile ul. Grunwaldzka 2, 64-920 Piła sala szkoleniowa Cel spotkania: Celem spotkania jest przybliżenie możliwości wsparcia w zakresie źródeł finansowania szkoleń, kursów. Dodatkowo na spotkaniu zostanie przedstawiony projekt grantowy prowadzony przez Fundację Promocji Gmin Polskich w ramach którego przewidziana  jest możliwość uzyskania grantów w wysokości do 150 tys. zł, 100% dofinansowana, brak wkładu własnego! Po spotkaniu będzie możliwość skorzystania z możliwości przygotowania wniosku.   Do kogo kierowane jest spotkanie: - przedsiębiorców, - osób fizycznych, - gmin/samorządów w zakresie udziału w projekcie grantowym.   Uwaga! Informujemy, iż zgłoszenia do udziału w spotkaniu przyjmowane będą do dnia 15.10.2018 r. do godziny 12:00. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!   Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o czytelne (komputerowe bądź drukowanymi literami) wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i odesłanie go poprzez e-mail na adres: infoUE-pila@warp.org.pl   Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa zostanie przesłane przez organizatora na wskazany przy rejestracji e-mail do dnia 15.10.2018 r. do godziny 15:00. Formularz zgłoszeniowy. Program spotkania. W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania. Informacje na temat spotkania dostępne są pod nr telefonu: 61 65 06 233, 61 65 06 235.

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Parter – Pożyczkowy Punkt Obsługi Klienta
IX piętro – Sekretariat, przyjmowanie dokumentów

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 10.951.000,- PLN, Kapitał wpłacony: 10.951.000,- PLN