Informacja o terminie naboru wniosków na Pożyczkę Płynnościową POIR w WARP Sp. z o.o.

14.02.2022

 

Informujemy, iż nabór wniosków na Pożyczkę Płynnościową POIR rozpocznie się w dniu 21 lutego 2022 r. o godzinie 8.00.

Wszelkie informacje o przebiegu naboru oraz wymaganych dokumentów znajdą Państwo w Regulaminie, który zostanie upubliczniony na stronie internetowej www.warp.org.pl w dniu 15.02.2022 r.

Wraz z Regulaminem na stronie internetowej www.warp.org.pl zostaną umieszczone listy i wzory dokumentów, niezbędne do ubiegania się o Pożyczkę Płynnościową POIR w Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

Pożyczka Płynnościowa POIR to produkt dedykowany MŚP, z siedzibą lub prowadzących działalność gospodarczą na terenie województw wielkopolskiego lub lubuskiego, w celu zapewnienia im finansowania płynnościowego w związku z doświadczanymi przez nie negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19, w tym w związku z odbudową działalności po okresie epidemii COVID-19.

  • Kwota pożyczki – do 15 mln zł
  • Okres spłaty – do 72 miesięcy
  • Karencja – do 6 miesięcy
  • Oprocentowanie – pożyczka dla przedsiębiorcy jest bezpłatna (objęta jest dotacją na pokrycie całkowitej wartości odsetek od kapitału).

Szczegółowe zasady udzielania pożyczek zostaną określone w Regulaminie oraz w Karcie Produktu Pożyczka Płynnościowa POIR.

Regulamin wraz z listami oraz wzorami wymaganych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o Pożyczkę Płynnościową POIR w Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. znajdują się tutaj.

 

Informujemy, że zgodnie z §12 Regulaminu nabór wniosków na Pożyczkę Płynnościową POIR zostanie zawieszony w dniu 23 lutego 2022 r. o godz. 16.00.

Jednocześnie informujemy, że Bank Gospodarstwa Krajowego jest w trakcie wyłaniania kolejnego Pośrednika, który będzie udzielał Pożyczek Płynnościowych POIR z przeznaczeniem na wsparcie MŚP, z siedzibą lub prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa lubuskiego lub wielkopolskiego. Zachęcamy do śledzenia strony BGK: https://www.bgk.pl/male-i-srednie-przedsiebiorstwa/finansowanie-dzialalnosci-biezacej/kredyty-obrotowe/pozyczka-plynnosciowa-dla-msp-z-poir/#c10549

Ponadto informujemy, że na temat aktualnego wsparcia dla przedsiębiorców z Funduszy Europejskich mogą Państwo bezpłatnie otrzymać informacje w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich .

 

Szczegółowych informacji udzielają Specjaliści WARP:
tel.: 61 65 06 333, 61 65 06 362, 61 65 06 363, 61 65 06 338, 61 65 06 366
e-mail: fundusz@warp.org.pl

JF/FP

 

Newsletter klientów WARP