Inwestycje w przedszkola – szansą na rozwój dziecka!

Inwestycje w przedszkola

71 milionów złotych czeka na publiczne i niepubliczne placówki wychowania przedszkolnego. Kolejne możliwości pozyskania środków z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 przed nami.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłosił konkurs w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 (WRPO2014+) z Poddziałania 8.1.1 Edukacja przedszkolna.

Planowany nabór wniosków od 31.07.-21.08.2017r.

Celem poddziałania jest możliwość sfinansowania:
1.    tworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego i dofinansowanie działalności bieżącej przez 12 miesięcy,
2.    rozszerzenia oferty placówek przedszkolnych ,
3.    wsparcia w ramach kursów, studiów podyplomowych, podwyższenia kwalifikacji nauczycieli wychowania przedszkolnego w zakresie wykonywanej pracy.

Poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu to 85%
Minimalna wartość projektu – 50 000,00 zł
Wymagany wkład własny – 15%

Masz pytania? Chcesz wiedzieć więcej?

Skontaktuj się z pracownikami WARP. Przeprowadzamy bezpłatne konsultacje na etapie przygotowania wniosku / projektu.

Specjaliści ds. funduszy europejskich czekają na Wasze szczegółowe pytania dotyczące ubiegania się o wsparcie. Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich przy WARP zapraszają do kontaktu!

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu
ul. Poznańska 33 budynek C (pok. nr 15, 16), 64-300 Nowy Tomyśl
tel: + 48 61 65 06 371 lub +48 61 65 06 372
e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.pl

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile
ul. Grunwaldzka 2, 64-920 Piła
tel: +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235
e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl           

 

“Dzieci nie myślą ani o tym, co było, ani o tym, co będzie, ale cieszą się chwilą obecną, jak mało kto potrafi.”

 

 WRÓĆ DO LISTY

ZOBACZ TAKŻE

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Parter - Pożyczkowy Punkt Obsługi Klienta
IX piętro - Sekretariat, przyjmowanie dokumentów

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 10.951.000,- PLN, Kapitał wpłacony: 10.951.000,- PLN