Jak opakować produkt by wzbudzić zainteresowanie?

Nowoczesne wzornictwo opakowań w ofercie IOB dla firm.

W imieniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zapraszamy Instytucje Otoczenia Biznesu z naszego regionu na bezpłatne warsztaty:

Jak opakować produkt by wzbudzić zainteresowanie?
Nowoczesne wzornictwo opakowań w ofercie IOB dla firm.

Dla kogo?
Pracownicy Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB) z woj. wielkopolskiego.
IOB to instytucje, które ułatwiają funkcjonowanie firm, wspierają biznes lub pomagają kojarzyć partnerów na linii biznes-nauka.

Co kryje się pod tytułem warsztatu?
Warsztat: “Jak opakować produkt…” to wprowadzenie do oferty Instytucji Otoczenia Biznesu nowej usługi, która ma szansę na komercjalizację jako nowy model biznesowy oparty na współpracy IOB-firma. Istotą warsztatu jest prezentacja innowacyjnych rozwiązań w obszarze projektowania opakowań (produktu lub usługi) jako narzędzia marketingowego istotnego w budowaniu przewagi konkurencyjnej i rozwoju firmy.  

Dlaczego akurat taki temat?
Aby firma mogła się rozwijać nie wystarczy sama jakość produktu czy usługi. Konkurencja na rynku wymaga od firmy wykorzystania wielu narzędzi marketingowych i indywidualnego podejścia do klienta. Wzornictwo opakowań odgrywa w dzisiejszych czasach istotną rolę wpływającą na przewagę konkurencyjną, a co za tym idzie rozwój firmy i wzrost sprzedaży.  

Co zyskają pracownicy IOB biorąc udział w warsztatach?
– wiedzę na temat roli opakowania w procesie sprzedaży produktu,
– wiedzę w zakresie budowania marki i przewagi konkurencyjnej w oparciu o nowoczesne wzornictwo opakowań,
– umiejętności śledzenia trendów wzorniczych i konsumenckich,
– umiejętność stworzenia nowej usługi w swojej ofercie dotyczącej wzornictwa opakowań,
– wiedzę nt.  komercjalizacji w/w usługi.    

Jaka będzie forma warsztatu?
Warsztat będzie podzielony na część teoretyczną i praktyczną.
Część teoretyczna posłuży uzyskaniu przez pracowników IOB wiedzy na temat wpływu wzornictwa opakowań jako narzędzia marketingowego w budowaniu przewagi konkurencyjnej i rozwoju firmy.

Część praktyczna to praca twórcza, przy wsparciu doświadczonych trenerów, prowadząca do nabycia umiejętności tworzenia nowej usługi w ramach oferty IOB. Dodatkowo trenerzy wraz  z przedstawicielami zaproszonych firm przedstawią pracownikom IOB dobre praktyki – wdrożenia nowego opakowania w przedsiębiorstwie. A wszystko po to, aby pokazać wpływ projektów opakowania na wzrost przewagi konkurencyjnej i wzrost sprzedaży oraz zrozumieć ideę oferowania nowych usług przez IOB.

Chcesz poznać pełen program warsztatu?
SPRAWDŹ! Program warsztatu jak opakować produkt…

Kiedy i gdzie odbędzie się warsztat?
12.12.-13.12.2016 r.
Poznań, World Trade Center Poznań Sp. z o.o., ul. Bukowska 12, 60-810 Poznań

Mapka dojazdu na parking.

Ile to kosztuje ?
Warsztat jest bezpłatny i stanowi pomoc de minimis.

Kim są prowadzący?
– Iwona Gasińska-Mulczyńska – praktyk z 20letnim doświadczeniem zawodowym, doradca zarządów firm w budowaniu skutecznych strategii komunikacji. Twórczyni procesu „Nowy Ład”, na co dzień pracuje z klientami nad strategiami w oparciu o innowacyjną metodę design thinking. Wcześniej związana z Concordia Design, aktualnie prowadzi studio graficzne Design Thinking Poznań.
– Sara Kapela –  od 5 lat w swojej pracy zawodowej wykorzystuje nowoczesne metody szkoleniowe, pracownik Design Thinking Poznań, odpowiada za procesy strategiczne dla klientów, współpracuje z zespołem kreatywnym. Na co dzień zajmuje się prowadzeniem warsztatów dla klientów metodą design thinking.

Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz: tel.: 61 65 06 129; e-mail: szkolenia@warp.org.pl
Osoba do kontaktu: p. Beata Rogalewska

Jeśli chcesz wziąć udział w warsztacie, zapisz się już dziś.
Liczba miejsc ograniczona!

Procedura zapisu w 5 krokach:

1 krok: zapoznaj się z Regulaminem udziału w warsztacie.
2 krok: wypełnij formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1), oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis lub niekorzystaniu z pomocy (załącznik nr 2) oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z możliwości uzyskania pomocy de minimis (załącznik nr 3).
3 krok: wyślij swoje zgłoszenie wraz z wypełnionymi i podpisanymi załącznikami (skan załączników
1-3) drogą mailową.
4 krok: oczekuj informacji zwrotnej od Wykonawcy warsztatów (WARP Sp. z o.o.) potwierdzenia   przyjęcia zgłoszenia i wpisania na listę wraz z załączonym dodatkowym dokumentem do wypełnienia (załącznik 4).
5 krok: wypełnij, podpisz i odeślij załącznik (nr 4) drogą mailową (skan). Zapakuj oryginały wszystkich dokumentów (załączników 1-4) i wyślij pocztą na adres WARP lub przynieś w pierwszym dniu warsztatu.

Do pobrania:

Regulamin udziału w warsztacie: “Jak opakować produkt…”
Załącznik nr 1 do regulaminu: Formularz zgłoszeniowy.
Załącznik nr 2 do regulaminu: Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis lub nieskorzystaniu z pomocy.
Załącznik nr 3 do regulaminu: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z możliwości uzyskania pomocy de minimis.
Załącznik nr 4 do regulaminu: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

 

Informacje dostępne również na stronie: iw.org.plWRÓĆ DO LISTY

ZOBACZ TAKŻE

Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców

Poznański Park Naukowo-Technologiczny (FUAM) od 2011 r. realizuje program EYE (ang. EYE – Erasmus for Young Entrepreneurs – Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców). Przez 8 lat, oprócz wyjazdów polskich przedsiębiorców za granicę, zorganizował pobyt prawie 20 młodych ludzi z zagranicy w polskich firmach. Krajowi przedsiębiorcy, podejmując się bycia mentorem, także zyskują na wymianie. Między innymi poprzez poszerzenie swoich kontaktów międzynarodowych, zmianę kultury organizacji firmy czy niejednokrotnie - zdobycie przedstawiciela swojej firmy za granicą.   Program pomógł przedsiębiorcom z całej Europy rozwijać swoje kompetencje biznesowe i miękkie, rozwijać innowacyjne biznesy, wprowadzać nowe usługi lub produkty a także rozszerzać działalność o nowe rynki, także zagraniczne. Wszystko to podczas europejskich odbywających się przy wsparciu finansowym z UE.   Obecnie PPNT prowadzi nabór doświadczonych firm, które chciałyby gościć u siebie „uczących się przedsiębiorców”. Firm, które dzięki udziałowi w Programie mogą zdobyć: nowe biznesowe kontakty międzynarodowe, partnerów mających doświadczenie międzynarodowe i znających języki obce, nowe doświadczenie dla organizacji, które ma wymierny wpływ na rozwój biznesu.   PPNT poszukuje także osób, które chciałyby: dopracować swój model biznesowy pod okiem doświadczonego, zagranicznego przedsiębiorcy, zdobyć nowe kontakty międzynarodowe lub partnerów biznesowych, zdobyć europejskie doświadczenie, które ma wymierny wpływ na rozwój ich obecnego lub przyszłego biznesu – wszystko przy dodatkowym wsparciu finansowym z UE.   Więcej szczegółów. Kontakt erasmus@ppnt.poznan.pl  

FirmaiTy – NABÓR II – Wyniki oceny Wniosków o dotację jednorazową i Biznes Planów

Szanowni Państwo,   Uprzejmie informujemy, że Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. zakończyła ocenę złożonych Wniosków o dotację jednorazową i wsparcie pomostowe wraz z Biznes Planami. Komisja Oceny Wniosków wyłoniła 42 Uczestników Projektu, którzy otrzymają dotację jednorazową i wsparcie pomostowe, 25 Uczestników Projektu, których Wnioski o dotację jednorazową i wsparcie pomostowe wraz z Biznes Planem nie uzyskały wystarczającej liczby punktów (Uczestników uwzględniono na wstępnej liście rezerwowej) oraz 1 Uczestnika Projektu, którego Wniosek o dotację jednorazową i wsparcie pomostowe oraz Biznes Plan zostały odrzucone. Jednocześnie 4 Uczestników Projektu nie zrezygnowało pisemnie z udziału w projekcie i jednocześnie nie złożyło Wniosków o dotację jednorazową i wsparcie pomostowe oraz Biznes Planów. W związku z powyższym została sporządzona lista rankingowa osób, którym przyznano dotację jednorazową i wsparcie pomostowe. Od powyższej decyzji przysługuje Państwu odwołanie zgodnie z zapisami § 3 Regulaminu przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości. Jednocześnie informujemy, że spośród ww. osób, którym nie przyznano wsparcia tylko 8 osób zakwalifikuje się do otrzymania dotacji jednorazowej i wsparcia pomostowego po etapie odwoławczym. O przyznaniu Uczestnikowi projektu dotacji jednorazowej oraz wsparcia pomostowego decydować będzie ostateczna ilość punktów uzyskana po rozpatrzeniu wszystkich odwołań – zgodnie z zapisami § 3 Regulaminu przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości. Informacja o wyniku weryfikacji zostanie przekazana na Państwa adresy mailowe z podpisem certyfikowanym. Do osób, którym nie udzielono wsparcia wraz z pismem zostały wysłane formularze oceny sporządzone na podstawie oceny dokonanej przez członków Komisji Oceny Wniosków. W przypadku pytań, zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod numerem tel. 61 65 06 214, 61 65 06 218, 61 65 06 259, 61 65 06 260, 61 65 06 240 oraz mailowego pod adresem firmaity@warp.org.pl. Pozdrawiamy Zespół Projektu FirmaiTy

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN,