Konkurs RegiostarsAwards 2021 – trwa przyjmowanie zgłoszeń!

08.04.2021

 

Szanowni Beneficjenci,

Komisja Europejska ogłosiła XIV edycję konkursu na najlepsze projekty polityki spójności w Unii Europejskiej.
Zgłoszenia są przyjmowane do 9 maja 2021 r. Zapraszamy do udziału!

Tytuły i nagrody są przyznawane projektom w 5 głównych kategoriach. O przyznaniu dodatkowej nagrody decyduje publiczność w internetowym głosowaniu na ulubione przedsięwzięcie.

W 2021 r. wśród ww. kategorii znalazły się:

  1. INTELIGENTNA Europa: zwiększenie konkurencyjności lokalnych przedsiębiorstw w środowisku cyfrowym (SMART Europe: Increasing the competitiveness of local businesses in a digital world)
  2. ZIELONA Europa: ekologiczne i odporne społeczności w obszarach miejskich i wiejskich (GREEN Europe: Green and resilient communities in urban and rural setting)
  3. SPRAWIEDLIWA Europa: wspieranie włączenia społecznego i przeciwdziałania dyskryminacji (FAIR Europe: Fostering inclusion and anti-discrimination)
  4. ZURBANIZOWANA Europa: promowanie ekologicznych, zrównoważonych i opartych na obiegu zamkniętym systemów żywnościowych w miejskich obszarach funkcjonalnych (URBAN Europe: Promoting green, sustainable and circular food systems in functional urban areas)
  5. TEMAT ROKU: zwiększanie mobilności ekologicznej w regionach – Europejski Rok Kolei 2021 (TOPIC OF THE YEAR: Enhancing green mobility in the regions: European Year of Rail 2021)

 

KE zaprosi finalistów do udziału w sesjach szkoleniowych na temat komunikacji w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast 2021 w październiku br.

Zwycięzcy REGIOSTARS Awards 2021 otrzymają płatne partnerstwo medialne o wartości 5 000 euro. Bliższe informacje na temat kategorii i kryteriów znajdują się w Podręczniku dla uczestników.

Internetowa platforma zgłoszeniowa https://regiostarsawards.eu/ jest otwarta do 9 maja 2021 r.

 

Uwaga!
Zainteresowanych udziałem w Konkursie beneficjentów prosimy o kontakt e‑mail: promocja.wrpo@wielkopolskie.pl lub tel.: 61 62 66 300 celem uzyskania rekomendacji Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020.

 

JF

Newsletter klientów WARP