Nowe Lokalne Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

Na podstawie oceny Komisji Konkursowej, w dniu 18 stycznia 2024 r., Zarząd Województwa Wielkopolskiego  podjął uchwałę w sprawie przekazania dotacji  wybranym podmiotom na prowadzenie Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile w latach 2024-2025.

Już od  22 stycznia 2024 r., w Pile, Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.  rozpocznie  działalność Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, który zastąpił funkcjonujący do tej pory  Punkt Informacji Funduszy Europejskich dla Wielkopolski w Pile.

Dodatkowo od 01 lutego 2024 r., na mapie Wielkopolski pojawi się nowy Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Lesznie. Punkt będzie znajdował się w budynku Leszczyńskiego Centrum Biznesu przy ul. Geodetów 1 w Lesznie.

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich będą udzielać informacji w odniesieniu do wszystkich programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury (EFRMA) oraz Funduszu Spójności.

Punkty Informacyjne świadczyć będą pełen wachlarz usług informacyjnych: konsultacje bezpośrednie, telefoniczne i elektroniczne, spotkania informacyjne (w tym webinaria, prelekcje), stoiska informacyjne podczas wydarzeń w regionie oraz Mobilne Punkty Informacyjne.

Wszystkie usługi świadczone przez Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich są całkowicie bezpłatne.

Punkty Informacyjne będą otwarte przez 5 dni w tygodniu: od wtorku do piątku w godzinach 7:00-15:00, natomiast w poniedziałki w godzinach 7:00-17:00

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027.