Nowy generator wniosku dla Usług Rozwojowych!

Dostępna jest najnowsza wersja generatora wniosku. Zapraszamy do wypełniania.

Pobierz Generator wniosku – aplikację, która pomoże w  wypełnieniu formularza zgłoszeniowego dla wybranych przez Ciebie Usług Rozwojowych.

Na wypełniony formularz przez najnowszą wersję generatora czekamy w terminie naboru wniosków.

 Pobierz najnowszą wersję GENERATORA wniosku.

Generator sam sprawdza i informuje o najnowszej wersji.  Pamiętaj, aby zawsze korzystać z najnowszej wersji generatora.

Jak wnioskować o dotacje na szkolenia lub bezpłatną diagnozę potrzeb Twojej firmy? SPRAWDŹ!WRÓĆ DO LISTY

ZOBACZ TAKŻE

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Parter - Pożyczkowy Punkt Obsługi Klienta
IX piętro - Sekretariat, przyjmowanie dokumentów

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 10.951.000,- PLN, Kapitał wpłacony: 10.951.000,- PLN