Oferta

Informacje
Chcesz uzyskać informacje o Funduszach Europejskich? Masz pomysł na założenie działalności gospodarczej? Szukasz wsparcia na rozwój firmy? Masz pytania na etapie przygotowywania projektu? Chcesz podnieść kwalifikacje? … na co czekasz? Po prostu zadzwoń lub napisz do nas! Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców i przedsiębiorców z regionu,WARP Sp. z o.o. uczestniczy w ogólnopolskiej sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.WARP Sp. z o.o. prowadzi Punkty Informacyjne FE w Pile i Nowym Tomyślu. Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Pile i Nowym Tomyślu udzielają informacji m.in. z zakresu: dotacji i pożyczek na otwarcie i rozwój działalności gospodarczej, dofinansowania oświaty, kultury, aktywizacji społecznej i zawodowej, podnoszenie kwalifikacji oraz działań na rzecz rewitalizacji, poprawy wydajności energetycznej oraz wielu innych obszarów. Wszystkie usługi świadczone przez Punkty Informacyjne Funduszy Europejskichsą całkowicie bezpłatne. Skontaktuj się z naszym Specjalistą! Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyśluul. Poznańska 33, pok. nr 15, 16 budynek C, 64-300 Nowy Tomyśltel. +48 61 65 06 371 lub +48 61 65 06 372e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.plGodziny otwarcia:Poniedziałek: 07:30 – 17:30Wtorek – Piątek: 07:30 – 15:30 Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pileul. Grunwaldzka 2, 64-920 Piłatel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235e-mail: infoUE-pila@warp.org.plGodziny otwarcia:Poniedziałek: 07:00 – 17:00Wtorek – Piątek: 07:00 – 15:00 Punkty Informacyjne świadczą pełen wachlarz usług informacyjnych: konsultacje bezpośrednie, telefoniczne i elektroniczne, spotkania informacyjne, szkolenia i prelekcje, konsultacje w siedzibie klienta, dyżury informacyjne w różnych instytucjach, stoiska informacyjne podczas wydarzeń w regionie. Chcesz skorzystać z Punktu Informacyjnego FE w innej lokalizacji?Znajdź Punkt Informacyjny! Więcej informacji o Funduszach:warp.org.plwww.funduszeeuropejskie.gov.plwww.wrpo.wielkopolskie.pl Zachęcamy do zapisania się do naszego Newslettera, dostępnego na granatowym pasku, u dołu stronyoraz skorzystania z poniższych newsletterów:Newsletter Fundusze EuropejskieNewsletter WRPO 2014+ „Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020” Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich jest koordynowany przez  Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Informacje udzielone przez pracowników Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich nie stanowią oficjalnego stanowiska Instytucji Zarządzających, Pośredniczących i Wdrażających poszczególne Programy Operacyjne i nie mogą stanowić podstawy do formułowania jakichkolwiek roszczeń, a także nie stanowią oferty w rozumieniu prawa polskiego. Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich ani jego pracownicy nie odpowiadają za błędną interpretację udzielonych informacji, ani za następstwa czynności podjętych na ich podstawie. Informujemy, iż udzielanie bezpłatnych usług informacyjnych przez Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Pile i Nowym Tomyślu wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - inspektor.odo@warp.org.pl 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z zapisów art. 140 Rozporządzania PE i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.tj. przez okres nie dłużej niż do dnia 31.12.2023r. 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu Formularz kontaktowy POLE OBOWIĄZKOWE * Prosimy o wypełnienie poniższego Formularza,  na podstawie którego nasi Konsultanci udzielą Państwu bezpłatnej usługi informacyjnej. [formidable id="4"]

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN,