Nabór I

Regulamin rekrutacji uczestników

Oświadczenie uczestnika projektu

Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji uczestników – Wstępny formularz rekrutacyjny

Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji – Formularz rekrutacyjny-opis planowanej

działalności gospodarczej

Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji – Karta oceny wstępnego formularza rekrutacyjnego

Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji – Karta oceny Formularza rekrutacyjnego dot. opisu planowanej działalności gosp.

Załącznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji – Karta oceny spełnienia dodatkowych kryteriów

Załącznik nr 6 do Regulaminu rekrutacji – Karta oceny doradcy zawodowego

Załącznik nr 7 do Regulaminu rekrutacji – Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 8 do Regulaminu rekrutacji_branże w obszarze inteligentnych specjalizacji

Załącznik nr 9 do regulaminu rekrutacji – Wykaz działalności gospodarczych wyłączonych z ubiegania się o pomoc


Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków – Wniosek o dotację inwestycyjną i wsparcie pomostowe

Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania środków – Biznes Plan

Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania środków – Biznes Plan – tabele finansowe

Załącznik nr 3 do Regulaminu przyznawania środków – Karta oceny Biznes Planu

Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania środków – Umowa o udzielenie wsparcia finansowego

Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków – Harmonogram rzeczowo-finansowy

Załącznik nr 6a do Regulaminu przyznawania środków – Oświadczenie o stanie cywilnym

Załącznik nr 6b do Regulaminu przyznawania środków – Deklaracja wekslowa

Załącznik nr 6c do Regulaminu przyznawania środków – Weksel in blanco

Załącznik nr 7 do Regulaminu przyznawania środków – Zestawienie poniesionych wydatków – rozliczenie inwestycji

Załącznik nr 7 do Regulaminu przyznawania środków – Zestawienie poniesionych wydatków – rozliczenie inwestycji

Załącznik nr 8 do Regulaminu przyznawania środków – Oświadczenie dotyczące VAT

Oświadczenie o używanym środku trwałym


Nabór I – Harmonogram działań

Nabór I – Harmonogram działań – aktualizacja

ARCHIWUM

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości – dokument archiwalny

Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków – Wniosek o dotację inwestycyjną i wsparcie pomostowe – dokument archiwalny

Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania środków – Biznes Plan – dokument archiwalny

Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania środków – Biznes Plan – tabele finansowe – dokument archiwalny

Załącznik nr 3 do Regulaminu przyznawania środków – Karta oceny Biznes Planu – dokument archiwalny

Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania środków – Umowa o udzielenie wsparcia finansowego – dokument archiwalny

Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków – Harmonogram rzeczowo-finansowy – dokument archiwalny

Załącznik nr 6a do Regulaminu przyznawania środków – Oświadczenie o stanie cywilnym – dokument archiwalny

Załącznik nr 6b do Regulaminu przyznawania środków – Deklaracja wekslowa – dokument archiwalny

Załącznik nr 6c do Regulaminu przyznawania środków – Weksel in blanco – dokument archiwalny

Załącznik nr 7 do Regulaminu przyznawania środków – Zestawienie poniesionych wydatków – rozliczenie inwestycji – dokument archiwalny

Załącznik nr 7 do Regulaminu przyznawania środków – Zestawienie poniesionych wydatków – rozliczenie inwestycji – dokument archiwalny

Oświadczenie o używanym środku trwałym – dokument archiwalny

http://warp.org.pl/wp-content/uploads/2018/03/zestawienie-znakow-787x72.jpg

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN,