Nabór II

Wersja zaakceptowana przez UMWW – NIE WPROWADZONO ŻADNYCH ZMIAN


Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój działalności

Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków – Wniosek o dotację inwestycyjną i wsparcie pomostowe

Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania środków – Biznes Plan

Załącznik nr 3 do Regulaminu przyznawania środków – Karta oceny Biznes Planu

Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania środków – Umowa o udzieleniu wsparcia finansowego

Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków – Harmonogram rzeczowo-finansowy

Załącznik nr 6a do Regulaminu przyznawania środków – Oświadczenie o stanie cywilnym

Załącznik nr 6b do Regulaminu przyznawania środków – Deklaracja wekslowa

Załącznik nr 6c do Regulaminu przyznawania środków – Weksel in blanco

Załącznik nr 7 do Regulaminu przyznawania środków – Zestawienie poniesionych wydatków – rozliczenie inwestycji

Załącznik nr 7 do Regulaminu przyznawania środków – Zestawienie poniesionych wydatków – rozliczenie inwestycji

Załącznik nr 8 do Regulaminu przyznawania środków – Oświadczenie dotyczące VAT

Oświadczenie o używanym środku trwałym

Regulamin rekrutacji uczestników

UWAGA! Nabór został wydłużony do 15.02.2019!

Załącznik nr 1 do Regulaminu – Formularz rekrutacyjny

Załącznik nr 2 do Regulaminu – Oświadczenie uczestnika

Załącznik nr 3 do Regulaminu – Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Oświadczenie – działalność prowadzona przez członka rodziny

Załącznik nr 4 do Regulaminu – Karta oceny formularza rekrutacyjnego

Załącznik nr 5 do Regulaminu – Karta oceny doradcy zawodowego

Załącznik nr 6 do Regulaminu – Karta oceny spełnienia dodatkowych kryteriów

Załącznik nr 7 do Regulaminu – Branże w obszarze inteligentnych specjalizacji oraz obszary innowacji międzybranżowych

Załącznik nr 8 do Regulaminu – Wykaz działalności gospodarczych wyłączonych z ubiegania się o pomoc


Nabór II – Harmonogram działań

Nabór II – Harmonogram działań – aktualizacja

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN,