Informacja o finansowaniu Projektu

Szanowni Państwo,
W nawiązaniu do błędnego oznaczenia dokumentacji projektowej i przekazywania błędnych informacji w zakresie źródeł finansowania projektu pn. “Raz, dwa, trzy – firma i Ty” Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. niniejszym informuje, że projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Rynek pracy, Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość, Poddziałanie 6.3.1 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość oraz jest współfinansowany przez Unią Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN,