Grant na kapitał obrotowy dla mikro i małych firm z Wielkopolski

23.09.2020 r.

Szanowni Państwo,

Zgodnie z oświadczeniem Marszałka Województwa Wielkopolskiego ws. naboru wniosków w projekcie „Wielkopolska Tarcza Antykryzysowa” z 25 sierpnia 2020 roku, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego uruchomił  postępowanie kontrolne, którego zadaniem jest sprawdzenie przebiegu procesu zgłaszania/przyjmowania wniosków przez system informatyczny. W związku z tym, że postępowanie nie zostało jeszcze zakończone informujemy, że wskazany termin oceny wniosków 30 dni od dnia złożenia wersji papierowej dokumentów aplikacyjnych zostaje wydłużony. Powyższe jest zgodne z regulaminem projektu, niemniej bardzo przepraszamy za związane z tym niedogodności.


24.08.2020 r.

 

W dniu 24 sierpnia 2020r. o godz. 9:00 rozpoczął się nabór wniosków o grant w projekcie „Wielkopolska Tarcza Antykryzysowa” zakończony z powodu wyczerpania alokacji o godzinie 09:01:04.971690.

Największa w Polsce alokacja środków pomocowych spośród uruchomionych przez województwa została wstępnie rozdysponowana. Zgodnie z Regulaminem projektu wnioski były  przyjmowane według daty i godziny złożenia wniosku o grant zarejestrowanej w generatorze wniosków (zgodnie z datą i godziną określoną przez serwer generatora)

W sumie do rozdysponowania było 94 293 867,92 PLN, w tym ­­­­­­­­­­­­­dla przedsiębiorców ujętych w Regulaminie udzielania grantów jako typ A: 37 717 547,17  PLN oraz typ B: 56 576 320,75 PLN.

W generatorze zarejestrowano 50 138 wniosków na  łączną kwotę  ponad 1 696 000 000 PLN.

Ponad 40 tysięcy kliknięć miało miejsce w momencie uruchomienia naboru, po czym serwer zaczął je kolejkować i weryfikować, sprawdzając sumę kontrolną, przynależność do typu A i B oraz limit alokacji.

Pierwszy wniosek serwer generatora zarejestrował o godzinie 9:00:00.017267

Ostatni wniosek zarejestrowano o godzinie 09:01:04.971690 i tym samym zakończono nabór. (ostatni wniosek dla typu B zarejestrowano o godzinie 09:00:27.321448 )

W alokacji 110% wpłynęło 3 133  wniosków na łączną kwotę 103 752 517,3 PLN (A: 1 343 wniosków oraz B: 1790 wniosków

 
Informujemy, że nie wprowadziliśmy dodatkowych obostrzeń do kryteriów dostępu wynikajacych z dokumentów nadrzędnych, celem nieograniczania dostępu do środków przedsiębiorcom z Wielkopolski. Doświadczenia innych województw wskazują, że wprowadzanie ograniczeń nie zagwarantowało otrzymania środków wszystkim zaainteresowanym podmiotom i w rezultacie decydowała kolejność zgłoszeń. Biorąc pod uwagę powyżej wskazane wielkości dotyczące zapotrzebowania na środki wielkopolskich przedsiębiorców jest wielokrotnie wyższe.
 

Przyjmować będziemy wszystkie Państwa protesty i odwołania. Do wszystkich z nich się ustosunkujemy.


23.08.2020 r.

UWAGA!

W przypadku spółek cywilnych, gdy wspólnikami są małżonkowie, aby zapisać wniosek w generatorze należy obowiązkowo wskazać tożsame osoby jako poręczające.

 


19.08.2020 r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że na stronie www.grant.warp.org.pl udostępniliśmy generator do składania wniosków. Mają Państwo czas na wypełnienie i zapisanie wersji końcowej wniosku do czasu naboru.

Nabór nastąpi w dniu 24 sierpnia 2020 roku o godz. 9.00.

 

Jednocześnie informujemy, że od dzisiaj do piątku udostępniamy Państwu nasze telefony do godziny 19:00.

Tel.: 61 65 06 218, 61 65 06 252,  61 65 06 242, 61 65 06 275, 61 65 06 269

W sobotę i niedzielę udzielamy informacji w godzinach od 8:00 do 14:00.

Tel.: 61 65 06 218 , 61 65 06 242, 694 322 088

Na bieżąco odpowiadamy na Państwa maile pod adresem grant@warp.org.pl

 

Dodatkowo zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z dokumentacją projektu aby uniknąć zadawania pytań zarówno telefonicznych jak i mailowych, wprost z niej wynikających. Informujemy, że nie gwarantujemy udzielenia odpowiedzi przed terminem naboru, na wszystkie zadane drogą mailową czy na komunikatorze pytania, które otrzymamy po 21 sierpnia 2020 r.


17.08.2020 r.

 

Informujemy, że prowadzone są ostatnie już prace serwisowe nad generatorem wniosków o grant w ramach “Wielkopolskiej Tarczy Antykryzysowej”.

Od środowego popołudnia (19 sierpnia 2020 r.) zostanie Państwu udostępniony generator wniosków na stronie www.grant.warp.org.pl, za pomocą którego możliwe będzie wypełnienie wniosku o grant. Wnioski będzie można kompletować do dnia naboru. Kompletny wniosek będą Państwo mogli przesłać do Grantodawcy w wyznaczonym dniu naboru.

Nabór wniosków rozpocznie się w dniu 24 sierpnia 2020 r. o godz. 9.00 i trwać będzie do dnia 24 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00 (dzień zamknięcia naboru) lub do momentu gdy wartość grantów w złożonych wnioskach przekroczy 110% kwoty alokacji przeznaczonej na udzielenie grantów oddzielnie dla poszczególnych typów wskazanych w § 7 ust. 3 Regulaminu.

Grantodawca zastrzega sobie prawo przesunięcia daty naboru w przypadku zbyt dużej liczby zapytań i wątpliwości po stronie przedsiębiorców, tak żeby zapewnić wszystkim równy dostęp do środków w ramach “Wielkopolskiej Tarczy Antykryzysowej”, o czym powiadomi na stronie www.warp.org.pl

 

Już teraz krótki przewodnik krok po kroku jak wnioskować o grant:

Generator działa tylko w wersji desktopowej, na przeglądarkach: Edge od wersji 81, Firefox od wersji 76, Chrome od wersji 81, Safari od wersji 5.1, Opera od wersji 67, Yandex od wersji 14.12

1. Zarejestruj konto na stronie www.grant.warp.org.pl – będziesz do tego potrzebował numeru NIP oraz adresu e-mail, na który otrzymasz link aktywacyjny. (O kolejności naboru wniosków nie decyduje kolejność rejestracji konta).

2. Kliknij w link aktywacyjny i zaloguj się na stronie generatora wniosków.

3. Uzupełnij kompletnie wniosek o grant i zapisz jego wersję końcową. Wniosek w wersji końcowej nie podlega już edycji. (O kolejności naboru wniosków nie decyduje kolejność zapisania końcowej wersji wniosku).

4. Po zapisaniu wersji końcowej wniosku, na adres e-mail użyty do logowania otrzymasz link do udziału w naborze.

5. W określonym terminie i godzinie naboru tj. 24  sierpnia 2020 r. od godz. 9.00 kliknij w link. Link będzie aktywny tylko w terminie naboru. W ten sposób złożysz wniosek o grant i tym samym weźmiesz udział w naborze wniosków. Kliknięcie w link w trakcie naboru więcej niż 3 razy może spowodować jego zablokowanie.

6. O wynikach naboru zostaniesz poinformowany mailowo.

7. Podmioty, których wnioski o grant, według kolejności zgłoszeń zmieściły się w alokacji 110% otrzymają drogą mailową uzupełniony w generatorze wniosek o grant i formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, w formacie PDF.

8. Dokumenty wydrukuj, podpisz i dostarcz w terminie 10 dni roboczych do Grantodawcy, drogą pocztową lub osobiście.


05.08.2020 r.

Udostępniamy informacje oraz dokumenty o projekcie „Wielkopolska Tarcza Antykryzysowa”. Zachęcamy do zapoznania się z nimi.

 

KOMUNIKAT NR 1 z dnia 5 sierpnia 2020

Doprecyzowanie stanowiska w odniesieniu do możliwości ubiegania się o grant przez wspólników spółek cywilnych.

W związku z uzyskaniem stanowiska pozwalającego na przyjęcie rozwiązań korzystnych dla przedsiębiorców,  zmianie ulega dotychczasowe podejście w odniesieniu do możliwości ubiegania się o grant przez wspólników spółek cywilnych. Uznaje się, iż  osoby te jako prowadzące działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej traktowane są jako osoby samozatrudnione, dla których FTE =1

 • O grant może ubiegać się spółka cywilna. Wówczas FTE dla spółki cywilnej liczone jest w następujący sposób: FTE = liczba osób związanych ze spółką stosunkiem pracy oraz liczba wspólników spółki. W sytuacji, gdy wspólnicy nie prowadzą działalności poza spółką cywilną, Grantobiorcą może być jedynie spółka cywilna.

 • Wspólnicy spółek cywilnych mogą ubiegać się o grant indywidualnie, w ramach prowadzonych poza spółką działalności gospodarczych. Wówczas:

– w przypadku, gdy o grant jednocześnie ubiega się spółka cywilna, wspólnicy nie mogą być wliczani do FTE prowadzonych przez siebie dodatkowych działalności,

– w przypadku, gdy o grant nie ubiega się spółka cywilna, wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą poza spółką wliczają się do FTE działalności prowadzonej poza spółką.

 • Jednocześnie uwzględniając powyższe, w przypadku, gdy dana osoba fizyczna jest wspólnikiem w wielu spółkach cywilnych i/lub prowadzi działalność gospodarczą poza spółką, to o grant mogą ubiegać się wszystkie ww. podmioty pod warunkiem, że dany wspólnik został wliczony do FTE jednokrotnie.

W przypadku, gdy o grant ubiega się zarówno spółka cywilna jak i wspólnik prowadzący jednoosobową działalność poza spółką, Grantobiorca zobowiązany jest posiadać dokumentację pozwalającą na określenie spadku obrotów dla każdego podmiotu oddzielnie.

W związku z tym dokonano zmian w Regulaminie w §8 ust. 20

W ramach projektu grantowego Grantobiorca może skorzystać ze wsparcia w postaci grantu tylko raz, co oznacza, że jedno mikro- i małe przedsiębiorstwo może zawrzeć wyłącznie jedną umowę o powierzenie grantu. Spółka cywilna może skorzystać z grantu, a FTE dla spółki cywilnej liczone jest w następujący sposób: FTE = liczba osób związanych ze spółką stosunkiem pracy oraz liczba wspólników spółki. Wspólnicy spółek cywilnych mogą ubiegać się o grant indywidualnie, w ramach prowadzonych poza spółką działalności gospodarczych, wyłącznie  w przypadku gdy o grant nie ubiega się spółka cywilna. W sytuacji, gdy wspólnicy nie prowadzą działalności poza spółką cywilną, Grantobiorcą może być jedynie spółka cywilna.

 • Wspólnicy spółek cywilnych mogą ubiegać się o grant indywidualnie, w ramach prowadzonych poza spółką działalności gospodarczych. Wówczas:

– w przypadku, gdy o grant jednocześnie ubiega się spółka cywilna, wspólnicy nie mogą być wliczani do FTE prowadzonych przez siebie dodatkowych działalności,

– w przypadku, gdy o grant nie ubiega się spółka cywilna, wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą poza spółką wliczają się do FTE działalności prowadzonej poza spółką.

 • Jednocześnie uwzględniając powyższe, w przypadku, gdy dana osoba fizyczna jest wspólnikiem w wielu spółkach cywilnych i/lub prowadzi działalność gospodarczą poza spółką, to o grant mogą ubiegać się wszystkie ww. podmioty pod warunkiem, że dany wspólnik został wliczony do FTE jednokrotnie.

W przypadku, gdy o grant ubiega się zarówno spółka cywilna jak i wspólnik prowadzący jednoosobową działalność poza spółką, Grantobiorca zobowiązany jest posiadać dokumentację pozwalającą na określenie spadku obrotów dla każdego podmiotu oddzielnie.

 

KOMUNIKAT nr 2 z dnia 5 sierpnia 2020

W związku ze zmianą zapisów w dokumencie WARUNKI I ZASADY UDZIELANIA GRANTÓW W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO „WIELKOPOLSKA TARCZA ANTYKRYZYSOWA” w części II pkt 8 dokonano zmian w Regulaminie w §8 ust. 10:

FTE (z ang. Full-Time Equivalent) – czyli zatrudnienie w firmie w przeliczeniu na pełne etaty (zaokrąglenie w dół do liczb całkowitych). Bazową kwotę grantu dla mikro- i małych przedsiębiorców ustala się według stanu zatrudnienia na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o grant, lecz nie wyższego niż zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2019r. Zatrudnienie, które stanowi podstawę określenia kwoty bazowej grantu dla mikroprzedsiębiorców w żadnym wypadku nie może być wyższe niż 9 pracowników, a dla małych przedsiębiorców nie może być wyższe niż 49 pracowników. Grantobiorca ma obowiązek prawidłowego obliczenia wartości wskaźnika FTE na podstawie dokumentów kadrowo-płacowych i innych dostępnych u przedsiębiorcy. Należy pamiętać o prawidłowym uwzględnieniu osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy, a także wyłączenie osób przebywających na urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopach ojcowskich, urlopach rodzicielskich i urlopach wychowawczych, zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, a także osób związanych stosunkiem cywilnoprawnym takim jak umowa zlecenia lub o dzieło.

 

KOMUNIKAT nr 3 z dnia 5 sierpnia 2020

Ujednolicono zapisy w Regulaminie, w  paragrafach

 • 8 ust. 8.

Stawka jednostkowa obliczana jest jako iloczyn kwoty 7845,11 PLN i pierwiastka z liczby pełnych etatów według stanu zatrudnienia na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o grant, lecz nie wyższego niż zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2019 r.

 • 8 ust. 14.

W ramach wniosku o grant do wyliczenia stawki jednostkowej można przyjąć maksymalnie 49 FTE z uwzględnieniem osoby samozatrudnionej, według stanu zatrudnienia na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o grant, lecz nie wyższego niż zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2019r.

 

KOMUNIKAT nr 4 z dnia 5 sierpnia 2020

Doprecyzowanie stanowiska w odniesieniu do sposobu weryfikacji obrotu

Definicja obrotu, który należy wpisać we wniosku o grant ujęta została w §2 Regulaminu udzielania grantów. Dane powinny być porównywalne tj. pobierane z jednego źródła i  rzeczywiście pokazywać spadek obrotów przedsiębiorcy. Dla celów projektu przyjmuje się  dane ujęte w ewidencji księgowej. Biorąc pod uwagę definicję obrotu wskazaną w Regulaminie poprzez przychody ze sprzedaży (obroty), należy rozumieć:

1.

a)    sprzedaż towarów i usług wykazaną w deklaracjach VAT lub ewidencji JPK_VAT  – w stosunku do Grantobiorców, będących czynnymi podatnikami VAT,
b)    przychód w rozumieniu ustawy CIT albo przychód w rozumieniu ustawy PIT, stanowiący podstawę do obliczenia zaliczki na podatek CIT albo PIT – w stosunku do Grantobiorców:
będących czynnymi podatnikami VAT wystawiającymi faktury VAT marża (w tym beneficjentów, którzy wykazali co najmniej jedną fakturę objętą obowiązkiem VAT marży),
§    będących czynnymi podatnikami VAT, rozliczającymi się kasowo,
§    świadczących tylko i wyłącznie czynności zwolnione z VAT (zwolnienie przedmiotowe),
§    niebędących podatnikami VAT (w tym beneficjentów zwolnionych podmiotowo z VAT), oraz
§    rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych
c)    kwotę oszacowaną przez Grantobiorcę na podstawie wystawionych faktur lub rachunków – w stosunku do podmiotu korzystającego z karty podatkowej (niebędącego czynnym podatnikiem VAT).
W odniesieniu do powyższego sposobu rozumienia przychodów za źródło weryfikacji wielkości obrotów wskazywanych we wniosku o grant należy przyjąć co do zasady:
Ad. a) deklarację VAT lub ewidencję JPK_VAT,
Ad. b) w zależności od rodzaju prowadzonej ewidencji podatkowej: wyciąg z kont potwierdzających wielkość sprzedaży, Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów, ewidencję przychodów,
Ad. c) raporty miesięczne z kas rejestrujących (dokumentujące sprzedaż bezrachunkową) oraz zestawienie faktur dokumentujących sprzedaż (sprzedaż rachunkowa).


 

KOMUNIKAT NR 1

SPÓŁKI CYWILNE

W związku z uzyskaniem stanowiska pozwalającego na przyjęcie rozwiązań korzystnych dla przedsiębiorców,  zmianie ulega dotychczasowe podejście w odniesieniu do możliwości ubiegania się o grant przez wspólników spółek cywilnych.  Uznaje się, iż  osoby te jako prowadzące działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej traktowane są jako osoby samozatrudnione, dla których FTE =1

 • O grant może ubiegać się spółka cywilna. Wówczas FTE dla spółki cywilnej liczone jest w następujący sposób: FTE = liczba osób związanych ze spółką stosunkiem pracy oraz liczba wspólników spółki.
 • Wspólnicy spółek cywilnych mogą ubiegać się o grant indywidualnie, w ramach prowadzonych poza spółką działalności gospodarczych, wyłącznie w przypadku gdy
  o grant nie ubiega się spółka cywilna.

 

KOMUNIKAT NR 2

W dniu 24 lipca 2020 r. zamieszczona została aktualizacja REGULAMINU UDZIELANIA GRANTÓW
W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO „WIELKOPOLSKA TARCZA ANTYKRYZYSOWA”

Dokonano następujących zmian:

 • 6 ust. 1 pkt 2

uszczegółowiono:

na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz na dzień złożenia wniosku o grant posiada siedzibę lub  w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą główne miejsce prowadzenia działalności na terenie województwa wielkopolskiego lub w przypadku braku siedziby w dokumentach rejestrowych rozlicza podatki  w województwie wielkopolskim, co znajduje potwierdzenie w dokumentach rejestrowych Grantobiorcy (wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji  o Działalności Gospodarczej) lub deklaracji podatkowej za 2019 rok;

 • 6 ust. 1 pkt 6

Ujednolicono zapisy:

na dzień 31 grudnia 2019 r. nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, przy czym: (i) rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie, lub (ii) zaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne nieprzekraczające trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej (aktualnie 8,70), nie jest uznawane za zaległość.

 • 8 ust. 8

Ujednolicono zapisy:

Stawka jednostkowa obliczana jest jako iloczyn kwoty 7845,11 PLN i pierwiastka z liczby  pełnych etatów obowiązujących na dzień złożenia wniosku o grant (pierwiastek ze wskaźnika FTE).  według stanu zatrudnienia na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o grant.

 • 8 ust. 20

Zmieniono zapisy:

W ramach projektu grantowego Grantobiorca może skorzystać ze wsparcia w postaci grantu tylko raz, co oznacza, że jedno mikro- i małe przedsiębiorstwo może zawrzeć wyłącznie jedną umowę o powierzenie grantu. Wspólnik spółki cywilnej może skorzystać z grantu tylko wówczas, jeśli wniosek o grant nie zostanie złożony przez spółkę cywilną, w której jest wspólnikiem i odwrotnie.  Spółka cywilna może skorzystać z grantu, a FTE dla spółki cywilnej liczone jest w następujący sposób: FTE = liczba osób związanych ze spółką stosunkiem pracy oraz liczba wspólników spółki. Wspólnicy spółek cywilnych mogą ubiegać się o grant indywidualnie, w ramach prowadzonych poza spółką działalności gospodarczych, wyłącznie w przypadku gdy o grant nie ubiega się spółka cywilna.

 

KOMUNIKAT  NR 3

W dniu 24 lipca 2020 r. zamieszczona została aktualizacja Załącznika nr 2 do  REGULAMINU UDZIELANIA GRANTÓW W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO „WIELKOPOLSKA TARCZA ANTYKRYZYSOWA” – Kryteria wyboru wniosków o grant

Dokonano następujących zmian:

Nazwa kryterium: Niepodleganie wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie / wsparcie ze środków UE na podstawie odrębnych przepisów

Definicja i opis sposobu weryfikacji kryterium – pkt 2 litera a)

uszczegółowiono:

produkcji lub wprowadzania do obrotu napojów alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych lub obrotu nimi (tj.: uprawa tytoniu, produkcja wyrobów tytoniowych, sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych, sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi, sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych, sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach);

 

KOMUNIKAT NR 4

Definicja obrotu, który należy wpisać we wniosku o grant ujęta została w §2 Regulaminu udzielania grantów. Dane powinny być porównywalne tj. pobierane z jednego źródła i  rzeczywiście pokazywać spadek obrotów przedsiębiorcy.

Dla celów projektu przyjmuje się  dane ujęte w ewidencji księgowej.

Informacje o Projekcie
KTO REALIZUJE? Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Wielkopolska Tarcza Antykryzysowa” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 1 Innowacyjna i Konkurencyjna Gospodarka, Działanie 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności Przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu, projekt nr RPWP.01.05.02-30-0001/20 Celem projektu jest wsparcie wielkopolskich przedsiębiorców, których sytuacja pogorszyła się w związku z COVID-19 w finansowaniu kapitału obrotowego, czyli finansowaniu bieżącej działalności firmy.   DLA KOGO? Grantobiorcą mogą być wszystkie mikro- i małe przedsiębiorstwa, w tym samozatrudnieni, które spełniają wszystkie warunki łącznie: są MŚP z siedzibą w województwie wielkopolskim wg CEiDG lub KRS (wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz na dzień złożenia wniosku o grant); prowadziły działalność gospodarczą na dzień 31 grudnia 2019 r; nie znajdowały się w trudnej sytuacji w dniu 31 grudnia 2019 r. (w rozumieniu art. 2 pkt 18 Rozporządzenia nr 651/ 2014); w związku wystąpieniem pandemii COVID-19 znalazły się w sytuacji nagłego niedoboru lub nawet braku płynności finansowej; odnotowały spadek obrotów (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 30% w okresie wybranego 1 miesiąca w 2020 roku począwszy od marca 2020 roku w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z zakłóceniami gospodarki na skutek COVID-19; na dzień 31 grudnia 2019 r. przedsiębiorca nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, przy czym: I. rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie, lub II. zaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne nieprzekraczające trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej, nie jest uznawane za zaległość.   UWAGA! Każdy Grantobiorca może skorzystać z grantu tylko jednokrotnie.   O grant nie mogą się ubiegać Grantobiorcy, którzy prowadzą działalność w sektorach zastrzeżonych, takich jak: produkcja, obrót lub inna działalność, która jest nielegalna zgodnie z przepisami ustawowymi lub wykonawczymi kraju, w którym ma miejsce produkcja, obrót lub działalność; produkcja wyrobów tytoniowych, destylowanych napojów alkoholowych i produktów pokrewnych oraz obrót nimi; produkcja broni i amunicji oraz obrót nimi: finansowanie produkcji wszelkich rodzajów broni i amunicji oraz obrót nimi. Zastrzeżenie to nie dotyczy tych rodzajów działalności, które stanowią część lub element dodatkowy wyraźnie określonych polityk Unii Europejskiej; kasyna i równoważne przedsiębiorstwa; badania naukowe, rozwój lub zastosowania techniczne odnoszące się do programów lub rozwiązań w zakresie danych elektronicznych, które: mają konkretnie na celu: wsparcie działalności ujętej w sektorach zastrzeżonych, o których mowa powyżej; hazard internetowy i kasyna internetowe; lub pornografię; lub które mają na celu umożliwienie nielegalnego: dostępu do sieci danych elektronicznych; lub pobierania danych elektronicznych; badania naukowe, rozwój lub zastosowania techniczne odnoszące się do: klonowania ludzi do celów badawczych lub terapeutycznych; organizmów zmodyfikowanych („GMO”); inne jeżeli przemawia za tym konieczność ochrony obywateli przed negatywnymi skutkami tej działalności w postaci negatywnego wpływu na ich zdrowie lub bezpieczeństwo; działalność instytucji finansowych, bankowej, oraz sektora kas spółdzielczych. Ponadto wsparcie nie może być udzielone: osobie fizycznej, jeśli została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, karno-skarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; innemu podmiotowi niż wskazany w pkt. 1, jeżeli członek jego organów zarządzających bądź wspólnik spółki osobowej został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, karno-skarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; podmiotowi zbiorowemu, wobec którego sąd orzekł zakaz korzystania z dotacji, subwencji lub innych form wsparcia finansowego środkami publicznymi.   NA CO? Środki finansowe w ramach przyznanego grantu Grantobiorcy będą mogli przeznaczyć na finansowanie kapitału obrotowego, czyli pokrycie kosztów bieżącej działalności Grantobiorcy. Przykładowo mogą to być: koszty związane z zatrudnieniem pracowników (wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia obowiązkowe), czynsz za wynajem lokali, opłaty za media, zakup towarów handlowych, zakup materiałów niezbędnych do produkcji i/lub prowadzenia biura, zakup usług niezbędnych do prowadzenia działalności (np. księgowych, prawnych, telekomunikacyjnych, pocztowych, sprzątania, ochrony), paliwo, spłata zobowiązań (np. rat leasingowych, kredytów). Należy jednak pamiętać, że w zakresie grantu nie może dojść do podwójnego finansowania wydatków.   W ramach projektu grantowego przewidziano składanie wniosków o grant w ramach dwóch typów: Typ A – podmioty spełniające wymagania dotyczące udziału w projekcie i prowadzące działalność wiodącą w konkretnych branżach / rodzajach działalności (dla typu A wskazano konkretne kody PKD działalności wiodącej – patrz Regulamin) Typ B – podmioty spełniające wymagania dotyczące udziału w projekcie i prowadzące działalność w pozostałych branżach / rodzajach działalności (pozostałe kody PKD niewymienione w typie A).   ALOKACJA Kwota alokacji przeznaczona na dofinansowanie wszystkich grantów w ramach projektu grantowego wynosi 94 293 867,92 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt siedem złotych 92/100). Kwota alokacji przeznaczona na dofinansowanie wszystkich grantów zostaje przydzielona na każdy z dwóch typów wniosków o grant: typ A – 40% kwoty alokacji i wynosi 37 717 547,17 PLN (słownie: trzydzieści siedem milionów siedemset siedemnaście tysięcy pięćset czterdzieści siedem złotych 17/100), typ B – 60% kwota alokacji i wynosi 56 576 320,75 PLN (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dwadzieścia złotych 75/100)   DOFINANSOWANIE – ILE? Grant obliczany jest jako stawka jednostkowa przemnożona przez ilość miesięcy utrzymania działalności. Stawka jednostkowa liczona jest jako iloczyn kwoty 7.845,11 PLN i √FTE (tj. pierwiastka drugiego stopnia ze wskaźnika FTE) Ilość miesięcy utrzymania działalności to 1, 2 lub 3 miesiące   Minimalna możliwa do uzyskania wysokość grantu to: 7.845,11 PLN (dla √FTE = 1 i utrzymania działalności przez 1 miesiąc) Maksymalna możliwa do uzyskania wysokość grantu to: 164 747,31 PLN (dla √FTE = 7 i utrzymania działalności przez 3 miesiące) FTE (z ang. Full-Time Equivalent) – czyli zatrudnienie w firmie w przeliczeniu na pełne etaty (zaokrąglenie w dół do liczb całkowitych). W przypadku osoby samozatrudnionej FTE wynosi 1.   JAK WNIOSKOWAĆ? INFORMUJEMY, ŻE DATA URUCHOMIENIE GENERATORA WNIOSKÓW ORAZ DATA NABORU WNIOSKÓW O GRANT ZOSTANĄ OGŁOSZONA WKRÓTCE. Wniosek o grant wypełniany jest wyłącznie w generatorze wniosków dostępnym pod adresem http://www.grant.warp.org.pl. W celu wypełnienia wniosku o grant Grantobiorca na stronie internetowej generatora zakłada indywidualne konto przy użyciu adresu e-mail oraz ustanowionego przez siebie hasła. Po założeniu konta i zalogowaniu się do generatora Grantobiorca wypełnia wniosek o grant zgodnie z treścią poleceń i instrukcji dostępnych przy poszczególnych polach. Należy zweryfikować pola uzupełniane automatycznie przez generator, a w przypadku błędów, dokonać ich korekty, jeśli generator dopuszcza taką możliwość. Po wypełnieniu wszystkich pól wniosku o grant należy przesłać wniosek w wersji elektronicznej za pośrednictwem generatora. Generator prześle na adres e-mail użyty do logowania informację o złożeniu wniosku w wersji elektronicznej. Na podstawie wprowadzonych danych Generator stworzy dwa dokumenty PDF: wniosek o grant, oraz formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc        rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19. Wniosek o grant przesłany w generatorze wniosków uważa się za zweryfikowany przez Grantobiorcę, zatwierdzony i ostateczny. W terminie do 10-ciu dni roboczych od dnia wysłania elektronicznej wersji wniosku o grant w generatorze, należy dostarczyć podpisaną dokumentację aplikacyjną, o której mowa w pkt. 6, w wersji papierowej, za pośrednictwem kuriera lub poczty tradycyjnej do biura projektu w Poznaniu, ul. Piekary 19 w godzinach od 8:00 do 16:00. Grantodawca zamieszcza na stronie www.warp.org.pl listę złożonych wniosków o grant ze wskazaniem daty i godziny złożenia.   Wnioski są przyjmowane, oceniane i umieszczane na listach rankingowych według daty i godziny (z dokładnością do sekundy) złożenia wniosku o grant zarejestrowanej w generatorze wniosków (zgodnie z datą i godziną określoną przez serwer generatora). O kolejności na licie rankingowej decyduje data i godzina złożenia. Szczegółowe informacje dotyczące kolejnych etapów udzielania grantów, tj. oceny wniosku o grant i zawarcia umowy oraz wypłaty, rozliczenia i kontroli zawarte są w Regulaminie.     Masz pytania?Zapraszamy do kontaktu: Biuro projektu: ul. Piekary 19, 61-823 Poznań Telefon: 61 65 06 220, 61 65 63 500, 514 035 152 e-mail: grant@warp.org.pl Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00.      

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN,