o projekcie Firma OK

 Firma OK

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o, w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Kaliszu realizuje projekt:

„Przez samozatrudnienie swoje życie zmienię”

Głównym celem projektu jest wzmocnienie rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej (AKO) przez utworzenie 50 podmiotów gospodarczych i 16 dodatkowych miejsc pracy przez osoby bezrobotne i bierne zawodowo po 29 roku życia.


50 uczestników projektu otrzyma dotacje na własną działalność!

KWOTA DOTACJI: 22 325,00 PLN
poznaj szczegółyProjekt skierowany jest do osób bezrobotnych i biernych zawodowo
z terenu Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej (tj. powiat kaliski, ostrowski oraz gmina Gołuchów) w wieku od 30. roku życia, które jednocześnie należą do jednej z następujących grup:

– osoby długotrwale bezrobotne ,
– osoby w wieku 50 lat i więcej,
– kobiety,
– osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie: podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne)

i zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą.

Dodatkowym atutem, podnoszącym atrakcyjność planowanej działalności gospodarczej, jest zaplanowanie:
– utworzenia dodatkowego miejsca pracy,
– założenia działalności w branżach w obszarze inteligentnych specjalizacji (smart specialisation).

Termin realizacji projektu: do lutego 2019 r.
Obszar realizacji projektu: na terenie powiatów kaliskiego i ostrowskiego w gminach: Kalisz, Blizanów, Brzeziny, Ceków-Kolonia, Godziesze Wielkie, Koźminek, Lisków, Mycielin, Opatówek, Stawiszyn, Szczytniki, Żelazków, Ostrów Wielkopolski, Nowe Skalmierzyce, Odolanów, Przygodzice, Raszków, Sieroszewice, Sośnie oraz na terenie gminy Gołuchów w powiecie pleszewskim.

Wartość projektu wynosi 1 681 900,80 PLN z czego dofinansowanie z UE: 1 597 805, 76 PLN


Masz pytanie?
Zapraszamy do kontaktu!

Projekt jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 6.3.2 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość w ramach ZIT dla rozwoju AKO.

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN