Działanie 4.2 PO IG

PO IG 4.2
Wsparcie inwestycji B+R w przedsiębiorstwach.
Program Operacyjny – Innowacyjna Gospodarka


Działanie 4.2

Na co: projekty dotyczące wzmocnienia działalności przedsiębiorców w zakresie prowadzenia przez nich prac B+R, w tym opracowanie i aktualizacja oprogramowania, wprowadzenia innowacji, opracowanie wzorów przemysłowych i użytkowych, strategii przekształcenia przedsiębiorcy w CBR. Projekty zakupy środków trwałych związanych z prowadzeniem prac w zakresie B+R (badania i rozwój).

Dla kogo: przedsiębiorcy.

 

Działanie 4.2 PO IG (na skróty):

Nabór wniosków.

– Dokumentacja do działania 4.2 PO IG.

Generator wniosków.

Pytania i odpowiedzi.

Zgodność projektów z dyrektywami środowiskowymi.

Komunikaty do działania 4.2 PO IG.

Listy rekomendowanych wniosków.

Generator Wniosków o Płatność.

Archiwum działania 4.2 PO IG.

 

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Parter – Pożyczkowy Punkt Obsługi Klienta
IX piętro – Sekretariat, przyjmowanie dokumentów

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN,