Dokumenty

UWAGA! Nabór formularzy w projekcie został zawieszony.
Szczegółowe informacje tutaj.


 

UWAGA!

W dniu 28 stycznia 2022 roku nastąpiła zmiana Regulaminu w zakresie terminu realizacji projektu oraz terminu zakończenia usługi. Poniżej szczegóły:

W § 1 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:

5.    Projekt jest realizowany w okresie od 01.01.2020 roku do 30.06.2022 roku na terenie subregionu poznańskiego z zastrzeżeniem zapisów § 8 niniejszego Regulaminu.

W § 8 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa ust. 9 i 10 otrzymują następujące brzmienie:

9.    Nabór każdorazowo dotyczy usług rozwojowych, których termin rozpoczęcia wypada nie wcześniej niż 30 i nie później niż 90 dni kalendarzowych po dniu złożeniu Formularza zgłoszeniowego. Usługa musi zakończyć się w terminie do dnia 31.05.2022 r. Formularze zgłoszeniowe, w których wskazane będą usługi rozwojowe wykraczające poza ww. okresy nie będą podlegały rozpatrzeniu.
10.    Uzyskanie kwalifikacji w związku z zakończeniem udziału w usłudze rozwojowej musi nastąpić w terminie do dnia 31.05.2022 r.

 

NOWA WERSJA GENERATORA!

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w projekcie koniecznie Pobierz Generator wniosku!

Tylko za pomocą Generatora wniosku możesz uzupełnić Formularz zgłoszeniowy.

Wypełniony plik zapisz na swoim komputerze, a następnie załącz go do maila, którego wyślesz na adres wniosek.rozwijajsie@warp.org.pl

WARP Sp. z o.o. nie będzie przyjmować Formularzy zgłoszeniowych wypełnionych ręcznie.

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa – Formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa – Podstawowe informacje dotyczące pozyskiwania kwalifikacji

Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa – Umowa wsparcia

Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa – Promesa

Załącznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa – Wniosek o refundację

Załącznik nr 6 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa – Oświadczenie RODO

 

W związku z faktem, że w okresie przejściowym, tj. do czasu pełnego uruchomienia Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji, to DGA S.A. oraz WARP Sp. z o.o. jako Operator w projekcie pn. „Rozwijaj się – wsparcie rozwojowe z wykorzystaniem podejścia popytowego w subregionie poznańskim” decydują o uznaniu dokumentu za potwierdzający uzyskanie kwalifikacji ważnych dla rynku pracy (tzw. kwalifikacji rynkowych), prosimy o zapoznanie się z przygotowanym Poradnikiem dotyczącym uzyskiwania kwalifikacji, który ułatwi ocenę, zarówno Operatorowi, jak i usługodawcy, czy dany dokument spełnia wszystkie niezbędne przesłanki dla jego akceptacji.

Poradnik Operatora dot. uzyskiwania kwalifikacji rynkowych

 

Jednocześnie przypominamy, że osoby bezrobotne niezarejestrowane w ewidencji urzędów pracy, a także osoby bierne zawodowo, zobowiązane są do dostarczania zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie braku odprowadzenia składek na dzień przystąpienia do projektu (dokument musi być ważny na moment przystąpienia do projektu). Poniżej przekazujemy do pobrania wzór wniosku do ZUS o wydanie stosownego zaświadczenia oraz przykład prawidłowo uzupełnionego dokumentu.

Wniosek do ZUS o wydanie zaświadczenia_wzór

Wniosek do ZUS o wydanie zaświadczenia_przykład

 

Masz pytanie?

Zapraszamy do kontaktu:

Biuro projektu: 
ul. Piekary 19, 61-823 Poznań
Telefon: 61 65 06 259, 61 65 06 269 lub 61 65 63 500
e-mail: rozwijajsie@warp.org.pl

Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00.


 

ARCHIWUM DOKUMENTACJI

Wersja obowiązująca od 30.08.2021 r. do 28.01.2022 r.:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa
Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa – Formularz zgłoszeniowy
Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa – Podstawowe informacje dotyczące pozyskiwania kwalifikacji
Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa – Umowa wsparcia
Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa – Promesa
Załącznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa – Wniosek o refundację
Załącznik nr 6 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa – Oświadczenie RODO

Wersja obowiązująca od 15.03.2021 r. do 29.08.2021 r.:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa
Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa – Formularz zgłoszeniowy
Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa – Podstawowe informacje dotyczące pozyskiwania kwalifikacji
Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa – Umowa wsparcia
Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa – Promesa
Załącznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa – Wniosek o refundację
Załącznik nr 6 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa – Oświadczenie RODO

Wersja obowiązująca od 07.01.2021 r. do 14.03.2021 r.:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa
Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa – Formularz zgłoszeniowy
Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa – Podstawowe informacje dotyczące pozyskiwania kwalifikacji
Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa – Umowa wsparcia
Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa – Promesa
Załącznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa – Wniosek o refundację
Załącznik nr 6 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa – Oświadczenie RODO

Wersja obowiązująca od 01.10.2020 r. do 06.01.2021 r.:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa
Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa – Formularz zgłoszeniowy
Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa – Podstawowe informacje dotyczące pozyskiwania kwalifikacji
Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa – Umowa wsparcia
Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa – Promesa
Załącznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa – Wniosek o refundację
Załącznik nr 6 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa – Oświadczenie RODO

Wersja obowiązująca od 28 lipca 2020 r. do 30.09.2020 r.:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa
Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa – Formularz zgłoszeniowy
Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa – Podstawowe informacje dotyczące pozyskiwania kwalifikacji
Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa – Umowa wsparcia
Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa – Promesa
Załącznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa – Wniosek o refundację
Załącznik nr 6 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa – Oświadczenie RODO

 

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN