Dokumenty

 

UWAGA! Aby zgłosić chęć uczestnictwa w projekcie koniecznie Pobierz Generator wniosku!
UWAGA! NOWA WERSJA GENERATORA!

 

Tylko za pomocą Generatora wniosku możesz uzupełnić Formularz zgłoszeniowy.

Wypełniony plik zapisz na swoim komputerze, a następnie załącz go do maila, którego wyślesz na adres wniosek.rozwijajsie@warp.org.pl

 

WARP Sp. z o.o. nie będzie przyjmować Formularzy zgłoszeniowych wypełnionych ręcznie.


UWAGA! Dokonano zmiany dokumentacji projektowej!

Korekty wprowadzono wyłącznie w załączniku nr 6.

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa – Formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa – Podstawowe informacje dotyczące pozyskiwania kwalifikacji

Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa – Umowa wsparcia

Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa – Promesa

Załącznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa – Wniosek o refundację

Załącznik nr 6 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa – Oświadczenie RODO

 

Masz pytanie?
Zapraszamy do kontaktu:

Biuro projektu: 
ul. Piekary 19, 61-823 Poznań

Telefon: 61 65 06 242, 61 65 06 269, 61 65 06 259, 61 65 06 240 lub 61 65 63 500

e-mail: rozwijajsie@warp.org.pl    

Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 15:00.


 

ARCHIWUM DOKUMENTACJI

Wersja obowiązująca od 01.10.2020 r. do 06.01.2021 r.:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa
Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa – Formularz zgłoszeniowy
Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa – Podstawowe informacje dotyczące pozyskiwania kwalifikacji
Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa – Umowa wsparcia
Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa – Promesa
Załącznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa – Wniosek o refundację
Załącznik nr 6 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa – Oświadczenie RODO

Wersja obowiązująca od 28 lipca 2020 r. do 30.09.2020 r.:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa
Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa – Formularz zgłoszeniowy
Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa – Podstawowe informacje dotyczące pozyskiwania kwalifikacji
Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa – Umowa wsparcia
Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa – Promesa
Załącznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa – Wniosek o refundację
Załącznik nr 6 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa – Oświadczenie RODO

 

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN,