Jak uzyskać dotację? Krok po kroku…

 

 

ETAP I – WYBIERZ USŁUGĘ ROZWOJOWĄ

 1. Wybierz usługę rozwojową dopasowaną do swoich potrzeb i zgodną z Regulaminem  dostępną w Bazie Usług Rozwojowych

UWAGA! Pamiętaj, żeby wybrana usługa rozwojowa w Karcie Usługi w polu pn. „Czy usługa może być dofinansowana?” miała zaznaczoną opcję „TAK” oraz w polu pn. „Sposób dofinansowania” miała możliwość dofinansowania dla osób indywidualnych.

 1. Wygeneruj Kartę usługi rozwojowej (przycisk „Drukuj do PDF” na dole strony zawierającej Kartę Usługi). W dokumencie znajdują się informacje niezbędne do wypełnienia Formularza zgłoszeniowego.

 2. Pobierz Generator wniosku!  – aplikację, która umożliwi wypełnienie Formularza zgłoszeniowego w wersji elektronicznej.

UWAGA! Generator wniosku działa tylko dla systemu Windows. Tylko za pomocą Generatora wniosku możesz uzupełnić Formularz zgłoszeniowy. Operator nie będzie przyjmować Formularzy zgłoszeniowych wypełnionych ręcznie.

 1. Wypełnij Formularz zgłoszeniowy za pomocą Generatora wniosku uwzględniając wszystkie uwagi zawarte w przyciskach oznaczonych znakiem zapytania „?”.

 2. Wypełniony Formularz zgłoszeniowy zapisz na komputerze i wyślij na adres email: wniosek.rozwijajsie@warp.org.pl w terminie naboru wniosków.

UWAGA! Pamiętaj, aby do maila załączyć jedynie KOMPLETNY Formularz zgłoszeniowy, tj. został on zapisany w wersji ostatecznej oraz posiada nadaną sumę kontrolną.

 

ETAP II – WERYFIKACJA DOKUMENTÓW I PRZYZNANIE WSPARCIA

 1. Operator weryfikuje i zatwierdza Formularz zgłoszeniowy.

 2. Zostajesz poinformowany o możliwości zawarcia Umowy wsparcia i przesyłamy Ci na adres mailowy wskazany w Formularzu zgłoszeniowym wszelką niezbędną dokumentację.

 3. Zarejestruj się w Bazie Usług Rozwojowych jako uczestnik indywidualny.

 4. Podpisujemy z Tobą Umowę wsparcia.

 5. W Bazie Usług Rozwojowych nadajemy Ci numer, tzw. ID wsparcia.

UWAGA! Pamiętaj, że numer ID odnosi się do konkretnej usługi rozwojowej zatwierdzonej przez Operatora. Uczestnictwo w innej usłudze rozwojowej uniemożliwia refundację poniesionych kosztów.

 

ETAP III – REALIZUJESZ USŁUGĘ ROZWOJOWĄ

 1. Dokonaj zgłoszenia na wybraną usługę rozwojową z użyciem nadanego ID wsparcia.

 2. Weź udział w wybranej usłudze rozwojowej.

 3. Po otrzymaniu faktury do Wykonawcy, zapłać 100% ceny brutto ze swojego konta bankowego.

 

ETAP IV – OCENA USŁUGI ROZWOJOWEJ, ZŁOŻENIE DOKUMENTACJI ROZLICZENIOWEJ I WYPŁATA ŚRODKÓW

 1. Po zakończeniu udziału w usłudze rozwojowej wypełnij ankietę oceniającą usługę. Ankietę znajdziesz w Bazie Usług Rozwojowych

 2. Przedstaw nam dokumenty rozliczeniowe (faktura, potwierdzenie płatności, potwierdzenie uczestnictwa w Usłudze Rozwojowej i inne – zgodnie z Regulaminem

 3. Dokonujemy refundacji poniesionych przez Ciebie kosztów zgodnie z obowiązującymi limitami.

 

 

 

Masz pytanie?

Zapraszamy do kontaktu:

Biuro projektu: 
ul. Piekary 19, 61-823 Poznań
Telefon: 61 65 06 259, 61 65 06 269 lub 61 65 63 500
e-mail: rozwijajsie@warp.org.pl

Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00.

 

 

 

 

 

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN