Nabory

10.11.2020 r.

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że w dniu 12 listopada 2020 r. wznawiamy nabór formularzy zgłoszeniowych w projekcie Rozwijaj się!

Operator przyjmie 300 formularzy zgłoszeniowych.

Formularze należy składać wyłącznie w formie elektronicznej poprzez wypełnienie dokumentu w Generatorze wniosku.

Pobierz Generator wniosku!


UWAGA! Zgodnie z zapisami § 8 ust. 4 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa “Operator zastrzega sobie możliwość zawieszenia Formularzy zgłoszeniowych w przypadku, gdy zostanie złożona ilość Formularzy zgłoszeniowych wskazana w ogłoszeniu o naborze.”

Informacja o naborze dostępna jest również na stronie internetowej dga.pl


30.09.2020 r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ dla Poddziałania 8.3.2 WRPO 2014+, zaproponował nowy sposób weryfikacji cen usług rozwojowych dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych.
W związku z koniecznością wyjaśnienia z UMWW wątpliwości co do stosowania przesłanego narzędzia, a także wprowadzenia stosownych zmian do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie “Rozwijaj się – wsparcie rozwojowe z wykorzystaniem podejścia popytowego w subregionie poznańskim” Operator zawiesza nabór formularzy zgłoszeniowych.

Przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych zostanie wznowione niezwłocznie po uzyskaniu akceptacji dokumentacji od Urzędu Marszałkowskiego.

Przepraszamy za utrudnienia.

Zespół Projektu
Rozwijaj się!


22.07.2020 r.

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że w dniu 28 lipca 2020 r. rozpocznie się nabór formularzy zgłoszeniowych w projekcie Rozwijaj się!

Operator przyjmie 300 formularzy zgłoszeniowych.

Formularze należy składać wyłącznie w formie elektronicznej poprzez wypełnienie dokumentu w Generatorze wniosku.

Pobierz Generator wniosku!

 

UWAGA! Zgodnie z zapisami § 8 ust. 4 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa “Operator zastrzega sobie możliwość zawieszenia Formularzy zgłoszeniowych w przypadku, gdy zostanie złożona ilość Formularzy zgłoszeniowych wskazana w ogłoszeniu o naborze.”

Informacja o naborze dostępna jest również na stronie internetowej dga.pl

 

Masz pytanie?

Zapraszamy do kontaktu:

Biuro projektu: 
ul. Piekary 19, 61-823 Poznań
Telefon: 61 65 06 259, 61 65 06 269 lub 61 65 63 500
e-mail: rozwijajsie@warp.org.pl

Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00.

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN