Usługi Rozwojowe szansą na sukces.

Skorzystaj z dofinansowania w ramach projektu Usługi rozwojowe szansą na sukces. Podnieś swoje kwalifikacje/kompetencje zawodowe. Dla Przedsiębiorców i pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z siedzibą (lub oddziałem) w mieście Poznań w woj. wielkopolskim Na usługi rozwojowe dostępne w Bazie Usług Rozwojowych oznaczone jako współfinansowane z EFS. Maksymalny poziom dofinansowania – 80% kosztów usługi rozwojowej