Komunikaty

Informujemy, że od miesiąca maja 2019 r. Operator czasowo, wprowadza ograniczenia w przyjmowaniu formularzy zgłoszeniowych.

Weryfikacji podlegać będą wyłącznie Formularze dla uczestników, którzy przystępują do projektu po raz pierwszy oraz spełniają kryterium wieku 50+

Powyższe jest zgodne z Regulaminem projektu, który stanowi:

Nabory na usługi rozwojowe prowadzone będą w systemie ciągłym. Operator zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN,