Komunikaty

Informujemy, że Operator wstrzymuje wypłatę refundacji kosztów poniesionych na usługi rozwojowe do czasu wpływu środków przeznaczonych na ten cel, na konto niżej wymienionego projektu.

Zgodnie z Regulaminem projektu „Usługi rozwojowe kluczem do sukcesu”:

Refundacja środków za usługi rozwojowe nastąpi na konto wskazane w zawartej Umowie wsparcia, w terminie do 3 dni roboczych po zatwierdzeniu dokumentów rozliczeniowych, pod warunkiem dostępności środków na koncie Projektu.

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Parter – Pożyczkowy Punkt Obsługi Klienta
IX piętro – Sekretariat, przyjmowanie dokumentów

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 10.951.000,- PLN, Kapitał wpłacony: 10.951.000,- PLN

test