Poznaj PIFE – Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

KONTAKT
Chcesz uzyskać informacje o Funduszach Europejskich? Masz pomysł na założenie działalności gospodarczej? Szukasz wsparcia na rozwój firmy? Masz pytania na etapie przygotowywania projektu? Chcesz podnieść kwalifikacje? … na co czekasz? Po prostu zadzwoń lub napisz do nas! Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców i przedsiębiorców regionu, WARP Sp. z o.o. uczestniczy w ogólnopolskiej sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich. WARP Sp. z o.o. prowadzi Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile oraz Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kaliszu. Punkty Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile oraz w Kaliszu udzielają informacji m.in. z zakresu: dotacji i pożyczek na otwarcie i rozwój działalności gospodarczej, dofinansowania oświaty, kultury, aktywizacji społecznej i zawodowej, podnoszenie kwalifikacji oraz działań na rzecz rewitalizacji, poprawy wydajności energetycznej oraz wielu innych obszarów. Wszystkie usługi świadczone przez Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich są całkowicie bezpłatne. Skontaktuj się z naszym Specjalistą! Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kaliszu ul. Grunwaldzka 2, 64-920 Piłatel: +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235e-mail: infoUE-pila@warp.org.plskype: infoue-pilagadu-gadu: 51755430Godziny otwarcia:Poniedziałek: 7.00 – 17.00Wtorek – Piątek: 7.00 – 15.00ul. Zacisze 2 (dawniej Rumińskiego), pokój nr 3,62-800 Kalisztel: +48 61 65 06 371 lub +48 61 65 06 372e-mail: infoUE-kalisz@warp.org.plskype: infoue-kaliszgadu-gadu: 74500063Godziny otwarcia:Poniedziałek: 7.00 – 17.00Wtorek – Piątek: 7.00 – 15.00 Punkty Informacyjne świadczą pełen wachlarz usług informacyjnych: konsultacje bezpośrednie, telefoniczne i elektroniczne, spotkania informacyjne (w tym webinaria), szkolenia i prelekcje, konsultacje w siedzibie klienta, dyżury informacyjne w różnych instytucjach, stoiska informacyjne podczas wydarzeń w regionie. Chcesz skorzystać z Punktu Informacyjnego FE w innej lokalizacji? Znajdź Punkt Informacyjny! Więcej informacji o Funduszach: funduszeeuropejskie.gov.pl wrpo.wielkopolskie.pl Zachęcamy do zapisania się do naszego Newslettera, dostępnego na granatowym pasku, u dołu strony oraz skorzystania z poniższych newsletterów: Newsletter Fundusze Europejskie Newsletter WRPO 2014+ „Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020” Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich są koordynowane przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Informacje udzielone przez pracowników Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Pile i w Kaliszu nie stanowią oficjalnego stanowiska Instytucji Zarządzających, Pośredniczących i Wdrażających poszczególne Programy Operacyjne i nie mogą stanowić podstawy do formułowania jakichkolwiek roszczeń, a także nie stanowią oferty w rozumieniu prawa polskiego. Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich ani jego pracownicy nie odpowiadają za błędną interpretację udzielonych informacji, ani za następstwa czynności podjętych na ich podstawie. Informujemy, iż udzielanie bezpłatnych usług informacyjnych przez Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Pile i w Kaliszu, wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – inspektor.odo@warp.org.pl 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z zapisów art. 140 Rozporządzania PE i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.tj. przez okres nie dłużej niż do dnia 31.12.2023r. 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu. Formularz kontaktowy POLE OBOWIĄZKOWE * Prosimy o wypełnienie poniższego Formularza, na podstawie którego nasi Konsultanci udzielą Państwu bezpłatnej usługi informacyjnej. [formidable id="4"]

Co w PIFE piszczy…
Nasi Specjaliści ds. Funduszy Europejskich, przygotowują dla Państwa materiały wideo, niezbędne do zdobycia wiedzy na temat aktualnych projektów unijnych. Zachęcamy do oglądania!   Odcinek 1 - #dotacjedlamłodych - o rozpoczęciu działalności gospodarczej osób do 29 roku życia Odcinek 2 - Wsparcie pozadotacyjne dla osób powyżej 29 roku życia Odcinek 3 - Program Operacyjny Polska Cyfrowa - pomoc dla uczniów  Odcinek 4 - Szkolenia i bezwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności Odcinek 5 - Dotacje na obszarach wiejskich Odcinek 6 - Baza Usług Rozwojowych w trybie zdalnym Odcinek 7 - Czym jest Asystent Budżetowy? Odcinek 8 - Funduszowy Pakiet Antywirusowy Odcinek 9 - Szybka Ścieżka na B+R Odcinek 10 - Już są dostępne pożyczki z możliwością umorzenia. Odcinek 11 - W czasie pandemii Europejski Fundusz Społeczny wspiera samozatrudnionych Odcinek 12 - Specjalne fundusze na wsparcie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 dla JST Odcinek 13 - ZASADA KONKURENCYJNOŚCI Odcinek 14 - Dostępność szansą na rozwój! Odcinek 15 - Wspólnie zadbajmy o zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży dzięki POWER. Odcinek 16 - Masz innowacyjny pomysł, ale nie wiesz, czy może on otrzymać dofinansowanie? Odcinek 17 -Skorzystaj z wiedzy specjalistów ds. Funduszy Europejskich! Weź udział w webinarium! Odcinek 18 - Bony na innowacje dla MŚP - konkurs przedłużony! Odcinek 19 - Kolejna pula środków na Zdalną Szkołę PLUS Odcinek 20 - Bezpłatne szkolenia w Akademii PARP. Darmowa wiedza na wyciągnięcie ręki. Odcinek 21 - Program edukacyjno - profilaktyczny w zakresie próchnicy zębów dla młodzieży. Odcinek 22 - Rozwój kompetencji w sektorze dla budownictwa. Nabór trwa! Odcinek 23 - Lepsze warunki spłaty pożyczki szerokopasmowej! Odcinek 24 - Rozwój kompetencji w sektorze turystyka! Nabór trwa! Odcinek 25 - Istotne zmiany w kredycie na innowacje technologiczne! Odcinek 26 - Już dziś PARP rozpoczyna nabór wniosków o dotacje płynnościowe dla średnich firm! Odcinek 27 - Dofinansowania na podniesienie kompetencji dla pracowników z sektora finansowego! Odcinek 28 - Planujesz szkolenie z BUR? Sprawdź czy już możesz odbyć je stacjonarnie! Odcinek 29 - Przedsiębiorco z sektora IT, planujesz szkolenie? Posłuchaj! Odcinek 30 - Dostępność plus! Sprawdź czy możesz skorzystać! Nowy nabór! Odcinek 31 - Dodatkowe środki na pożyczki płynnościowe POIR! Sprawdź ofertę! Odcinek 32 - Rusza nabór na rozwój elektronicznych usług publicznych - Poddziałanie 2.1.1 WRPO! Odcinek 33 - Obowiązki przy realizacji projektów z Funduszy Europejskich- zasady promocji i oznakowania! Odcinek 34 - Architektura dostępna dla wszystkich!    

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN