INFORMACJE

W tej sekcji będziemy Państwu przedstawiać informacje na temat oferty Funduszy Europejskich. Zapraszamy do zapoznania się z aktualnie planowanymi naborami.

Jakie dokumenty z ZUS dla uczestników projektów WRPO?
Zmiany dotyczące statusu na rynku pracy uczestników projektów! Od 1.08.2020 r., podczas rekrutacji uczestników projektów również Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, w którym status na rynku pracy decyduje o przynależności do grupy docelowej, w przypadku osób biernych zawodowo i bezrobotnych niezarejestrowanych w ewidencji urzędów pracy wymaga się zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w zakresie braku odprowadzenia składek na dzień przystąpienia do projektu. Sytuacja dotyczy przede wszystkim projektów przewidujących aktywizację zawodową uczestników, a więc Działań: 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość, 6.4 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, 6.5 Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych (w przypadku projektów typu outplacementowego), 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, 7.3 Ekonomia społeczna. Wymóg zbierania zaświadczeń z ZUS-u będzie także dotyczył pozostałych projektów, w których Beneficjent zawęził grupę docelową do takich osób lub gdy brak zatrudnienia daje uczestnikowi większe szanse na udział w projekcie (np. poprzez dodatkowe punkty podczas rekrutacji). Ponadto przypominamy, że w przypadku osób bezrobotnych, zarejestrowanych w ewidencji urzędów pracy, należy przedkładać zaświadczenie z właściwego urzędu pracy.   Masz pytania? Potrzebujesz informacji?   Zapraszamy do kontaktu z naszymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich!   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślutel. +48 61 65 06 371 lub +48 61 65 06 372e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.pl nowytomysl.fe@wielkopolskie.pl gg. 51757407 skype infoue-nowytomysl   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Piletel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235e-mail: infoUE-pila@warp.org.plpila.fe@wielkopolskie.pl gg. 51755430 skype infoue-pila   Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg i skype.   Nie czekaj, sprawdź już dziś!

Innowatorzy czas START!
Masz pomysł na innowacyjny produkt, technologię lub usługę? Jeśli tak ten konkurs spełni wszystkie oczekiwania! Program Operacyjny Inteligentny Rozwój - Szybka ścieżka Szybka ścieżka jest skierowana do przedsiębiorców chcących realizować projekt samodzielnie lub przedsiębiorstw chcących realizować projekt w konsorcjum z innym przedsiębiorstwem lub jednostką naukową z zastrzeżeniem, że liderem projektu może być tylko przedsiębiorstwo. Poziom dofinansowania uzależniony jest od rodzaju prac wykonywanych w projekcie oraz od statusu wielkości przedsiębiorstwa. Poziom dofinansowania wynosi aż do 80%!   Nabór: I runda dla dużych przedsiębiorstw oraz konsorcjów ( z udziałem MŚP i jednostek naukowych) od 03 do 21 sierpnia 2020r. II runda dla MSP oraz ich konsorcjów ( z udziałem jednostek naukowych) od 22 sierpnia do 14 września 2020r.   Szczegóły na temat konkursu na stronie poir.gov.pl   Masz pytania? Sugestie? Potrzebujesz informacji?   Zapraszamy do kontaktu z naszymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich w Pile i w Nowym Tomyślu!   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślutel. +48 61 65 06 371 lub +48 61 65 06 372e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.pl nowytomysl.fe@wielkopolskie.pl gg. 51757407 skype infoue-nowytomysl   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Piletel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235e-mail: infoUE-pila@warp.org.plpila.fe@wielkopolskie.pl gg. 51755430 skype infoue-pila   Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg i skype.   Nie czekaj, sprawdź już dziś!

Akademia Menadżera już dostępna!
Działanie 2.21 „Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój stwarza przedsiębiorcom nowe możliwości rozwoju. Celem projektu jest podniesienie kompetencji u właścicieli przedsiębiorstw, pracowników kadry menadżerskiej lub osób przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zarządzania zasobami ludzkimi.W ramach projektu dofinansowane są: usługi doradcze, które pozwolą zdiagnozować potrzeby przedsiębiorstwa i luk kompetencyjnych kadry menadżerskiej, oraz usługi rozwojowe z zakresu podnoszenia kompetencji menadżerskich pracowników MŚP w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zarządzania zasobami ludzkimi – z wykorzystaniem Bazy Usług Rozwojowych. Poziom refundacji kosztów usług rozwojowych z Projektu wynosi do 80% kosztów.Operatorem dla województwa wielkopolskiego są: MDDP Akademia Biznesu Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Al. Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa, Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., z siedzibą przy ul. ul. Szczawieńskej 2, 58-310 Szczawno-Zdrój.   Więcej informacji na stronie projektu: https://akademiamenadzera.com.pl     Masz pytania? Potrzebujesz informacji?    Zapraszamy do kontaktu z naszymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich!   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile tel. +48 61 65 06 233  lub +48 61 65 06 235 e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl gg  51755430 skype infoue-pila     Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu tel. +48 61 65 06 371  lub +48 61 65 06 372 e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.pl gg 51757407skype infoue-nowytomysl   Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg i skype.   Nie czekaj, sprawdź już dziś!      

Przeciw cyfrowemu wykluczeniu! Nowinki w świecie!
Świat się rozwija, a rzeczywistość niegdyś magiczna staje się możliwa dzięki funduszom unijnym. Firma IC Solutions Sp. z o.o., która swój rozwój zawdzięcza środkom z POIR, stworzyła system IC Pen! Podczas wypełniania dokumentu długopisem wszystkie dane są automatycznie zamieniane na wersję cyfrową. Nie wymaga to od użytkownika żadnych dodatkowych działań.System IC Pen to nie tylko długopis cyfrowy. To także platforma, która może zbierać dane wprowadzane przez różne interfejsy – dokumenty wypełniane długopisem cyfrowym na papierze, stylusem na tablecie lub podpisane na urządzeniu Wacom. Dzięki swoim pomysłom oraz możliwościom jakie dają fundusze europejskie firma IC Solutions Sp. z o.o poprawia procesy zachodzące w przedsiębiorstwach, dzięki dostarczaniu kompleksowych i innowacyjnych środowisk informatycznych. Nowa technologia już jest dostępna na rynku! Masz pomysł na nowy produkt, usługę ale nie masz środków? Zadzwoń do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich i dowiedz się jakie masz możliwości!   Masz pytania? Potrzebujesz informacji?   Zapraszamy do kontaktu z naszymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich!   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile tel. +48 61 65 06 233  lub +48 61 65 06 235 e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl gg  51755430 skype infoue-pila     Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu tel. +48 61 65 06 371  lub +48 61 65 06 372 e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.pl gg 51757407skype infoue-nowytomysl   Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg i skype.   Nie czekaj, sprawdź już dziś!          

Bony na innowacje. Konkurs trwa!
O bonach już słyszałeś! Teraz poznaj inną odsłonę tego konkursu!Dostępność zaczyna się od drugiego człowieka!Masz pomysł na znacząco ulepszony wyrób, usługę, technologię lub nowy projekt wzorniczy nakierowanych na zaspokojenie specyficznych potrzeb osób z ograniczeniami funkcjonalnymi (fizycznymi, poznawczymi)? Ten konkurs jest dla Ciebie! Bony na innowację – dostępność plus to konkurs skierowany do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru. W pierwszym etapie tego konkursu dofinansowany jest zakup od jednostki naukowej usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego, który będzie skierowany dla osób z ograniczeniami funkcjonalnymi.Minimalna wartość projektu to 60,000,00 zł i 85% dofinansowania. W drugim etapie, przedsiębiorcy, którzy z sukcesem zakończyli I etap Bonu na innowacje i mają zaakceptowany przez PARP wniosek o płatność końcową, mogą otrzymać dofinansowanie na: - zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do wdrożenia innowacji technologicznej opracowanej przez jednostkę naukową,- zakup patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej. Maksymalna wartość projektu to 800 000,00 zł i poziom dofinansowania jest zgodny z mapą pomocy regionalnej.   Masz pytania? Potrzebujesz informacji?   Zapraszamy do kontaktu z naszymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich!   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile tel. +48 61 65 06 233  lub +48 61 65 06 235 e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl gg  51755430 skype infoue-pila   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu tel. +48 61 65 06 371  lub +48 61 65 06 372 e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.pl gg 51757407skype infoue-nowytomysl     Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg i skype.   Nie czekaj, sprawdź już dziś!  

Braki w kasie? Średni przedsiębiorca już może wnioskować o dotację! Wielkopolski przedsiębiorco! Póki co tylko średnie!
Od 15 czerwca trwa nabór na dotacje obrotowe dla średnich firm. Jesteś średnim przedsiębiorcą, który potrzebuje środków na koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz te związane z finansowaniem kapitału obrotowego? Znajdujesz się w trudnej sytuacji, odnotowałeś spadek obrotów?Jeżeli tak, to sprawdź koniecznie dokumentację: https://www.parp.gov.pl/kapitalobrotowyPierwszy raz wypełniacie wniosek o dofinansowanie?Sprawdź jak to zrobić!PARP przygotował instrukcję w formie filmu, który krok po kroku pokazuje, jak należy wypełniać wniosek w ramach Dotacji na kapitał obrotowy dla średnich przedsiębiorców. Znajdziesz go tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=N_L72VFVfS0&feature=share&fbclid=IwAR1tXezzAHeBOW0k9Umxe9YwcKRtAs2eSyqsiTApwjI8DPCa80q1iKCn_9s Program dotacje na kapitał obrotowy jest finansowany z dwóch programów operacyjnych – Inteligentny Rozwój oraz Polska Wschodnia. O wsparcie z pierwszego, w którym budżet dotacji wynosi 500 milionów złotych, mogą ubiegać się średni przedsiębiorcy z pięciu województw Polski Wschodniej: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Na przedsiębiorców z pozostałych 11 regionów czekają 2 miliardy złotych z POIR. Dotacje mają służyć zaspokojeniu bieżących potrzeb przedsiębiorstw maksymalnie w ciągu trzymiesięcznego okresu funkcjonowania. Będzie można przeznaczyć je na opłacenie mediów (gaz, prąd, paliwo), najem powierzchni, zakup towarów czy ubezpieczenie działalności oraz inne potrzeby związane z bieżącą działalnością przedsiębiorstwa. O pomoc może ubiegać się przedsiębiorca, który 31 grudnia 2019 roku prowadził działalność gospodarczą i nie znajdował się wówczas w trudnej sytuacji ekonomicznej, a następnie odnotował co najmniej 30-procentowy spadek obrotów w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 roku w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku.   Masz pytania? Potrzebujesz informacji?    Zapraszamy do kontaktu z naszymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich!   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile tel. +48 61 65 06 233  lub +48 61 65 06 235 e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl gg  51755430 skype infoue-pila   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu tel. +48 61 65 06 371  lub +48 61 65 06 372 e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.pl gg 51757407skype infoue-nowytomysl   Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg i skype.   Nie czekaj, sprawdź już dziś!

Program Dostępność Plus. Wystartuj w konkursie!
Masz pomysł na ciekawy cykl warsztatów, konferencję, a może webinar? Promuj dostępność! Weź udział w konkursie! Czym właściwie jest dostępność? To taki sposób podejścia i projektowania produktów, usług czy rozwiązań, który sprawia, że są one uniwersalne. Czyli, że może skorzystać z nich każdy, bez względu na różnego rodzaju niepełnosprawności, wiek czy czasowe niedyspozycje. To właśnie taki sposób myślenia przyświeca programowi Dostępność Plus. Taki też obowiązuje przy realizacji unijnych projektów.   Nabór ofert – dla kogo? Partnerów gospodarczych i społecznych. Właściwych podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, w tym organizacji pozarządowych oraz podmiotów odpowiedzialnych za promowanie włączenia społecznego, równouprawnienia płci i niedyskryminacji.   Uwaga!W konkursie nie mogą samodzielnie startować media. Mogą brać udział w naborze ofert wyłącznie na zasadzie współpracy z uprawnionymi podmiotami.   O jaką kwotę można wnioskować?Wsparcie pojedynczego projektu może wynieść do 50 000 zł brutto. Poza tym można liczyć na bezpłatne udostępnienie przez  – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej – broszur, publikacji, roll-upów.   Co można sfinansować ?Przedsięwzięcia o charakterze informacyjno-promocyjnym lub edukacyjnym, których tematyka i zakres będą powiązane z tematyką dostępności w kontekście Funduszy Europejskich. Przedsięwzięcia te mogą przybrać różne formy, np. konferencji, warsztatów, szkoleń, konkursów, branżowych spotkań. Mogą one odbywać się również on-line.     Konkurs trwa do 12 lipca br.   Więcej informacji : www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/promocja/wspolpraca-z-mediami-i-partnerami-spoleczno-gospodarczymi/promuj-z-nami-dostepnosc   Masz pytania? Potrzebujesz informacji?   Zapraszamy do kontaktu z naszymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich!   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu tel. +48 61 65 06 371  lub +48 61 65 06 372 e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.pl gg 51757407skype infoue-nowytomysl   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile tel. +48 61 65 06 233  lub +48 61 65 06 235 e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl gg  51755430 skype infoue-pila   Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg i skype.   Nie czekaj, sprawdź już dziś!  

Projekt “Akademia Kompetencji Sektora IT”
Przedsiębiorco działający w sektorze IT! Potrzebujesz wsparcia? Sprawdź co może Ci zaoferować PARP! Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przy udziale Operatora, oferuje rekrutacje, monitoring, działania merytoryczne BUR oraz szkolenia i kursy. Jakie szkolenia oferowane dla sektora IT? Administrowanie systemami i sieciami – kompetencje podstawowe i zaawansowane; Programowanie – kompetencje podstawowe i zaawansowane; Testowanie aplikacji; Zapewnienie bezpieczeństwa systemów; Projektowanie i analiza, zarządzanie systemami modelowanie struktur danych; Rozwój kompetencji osobowych;   Operatorem jest CTS CUSTOMIZED TRAINING SOLUTIONS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Etapy realizacji wsparcia: Rekrutacja (poprzez formularz rejestracyjny na stronie PARP oraz formularz zgłoszeniowy przesłany do Operatora) Zakwalifikowanie się do udzielenia wsparcia Zawarcie Umowy wsparcia z Operatorem Wybór usług rozwojowych w BUR Rozliczenie wsparcia   Poziom refundacji kosztów usług rozwojowych z Projektu wynosi do 80% kosztów. Maksymalny limit wsparcia na przedsiębiorstwo wynosi 17000,00 zł brutto (wraz z wkładem własnym Przedsiębiorcy) z zastrzeżeniem, że maksymalny koszt przypadający na jednego Pracownika to nie więcej niż 8500,00 zł brutto.Po więcej informacji - http://itakademia.com.pl/   Masz pytania? Potrzebujesz informacji?   Zapraszamy do kontaktu z naszymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich!   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile tel. +48 61 65 06 233  lub +48 61 65 06 235 e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl gg  51755430 skype infoue-pila   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu tel. +48 61 65 06 371  lub +48 61 65 06 372 e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.pl gg 51757407skype infoue-nowytomysl   Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg i skype.   Nie czekaj, sprawdź już dziś!    

Zagłosuj na swoich! Konkurs REGIOSTAR Awards 2020 trwa!
9 lipca zostaną ogłoszeni finaliści konkursu REGIOSTAR Awards 2020, ale już teraz możesz głosować na najciekawszy projekt. Odwiedź stronę REGIOSTARS Awards i zagłosuj! Wśród 206 zgłoszeń z całej Europy znalazło się ponad 30 polskich innowacyjnych projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej. W tegorocznej edycji REGIOSTARS Awards oprócz nagród w pięciu kategoriach przyznana zostanie Nagroda Publiczności. Publiczność wyłoni laureata w dwóch etapach: wskazując ulubione projekty spośród nominowanych, a następnie głosując jedynie na finalistów wybranych przez jury konkursu. Laureatem Public Choice Award zostanie ten finalista, który otrzyma największą liczbę głosów w obu etapach. Z każdej kategorii konkursowej do finału jury wybierze maksymalnie pięć projektów. Również Internauci mogą zagłosować maksymalnie pięć razy na wybrany projekt. Nagrody REGIOSTARS przyznawane są w pięciu kategoriach tematycznych: 1) inteligentny, 2) trwały, 3) sprzyjający włączeniu społecznemu wzrost gospodarczy, 4) rozwój obszarów miejskich oraz 5) temat roku. Tegoroczna edycja konkursu REGIOSTARS jest poświęcona pięciu obszarom uznawanym za kluczowe z punktu widzenia przyszłości unijnej polityki regionalnej: Transformacja przemysłowa na rzecz Inteligentnej Europy Gospodarka o obiegu zamkniętym dla zielonej Europy Umiejętności i edukacja na rzecz cyfrowej Europy Zaangażowanie obywateli na rzecz spójnych miast europejskich Temat roku 2020: Wzmocnienie pozycji młodzieży w ramach współpracy ponad granicami  – 30 lat INTERREG Ceremonia wręczenia nagród REGIOSTARS ma odbyć się w Brukseli w październiku 2020 roku. Zwycięzcy oprócz filmu promocyjnego, pucharu oraz certyfikatu REGIOSTARS 2020 otrzymają płatne partnerstwo medialne o wartości 5 000 euro. Dodatkowe informacje o konkursie REGIOSTARS znajdują się na stronie Komisji Europejskiej. Zachęcamy do głosowania na polskie projekty. Trzymamy kciuki za naszych beneficjentów!     Masz pytania? Sugestie?Potrzebujesz informacji?   Zapraszamy do kontaktu z naszymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich!   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślutel. +48 61 65 06 371  lub +48 61 65 06 372e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.plgg 51757407skype infoue-nowytomysl   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Piletel. +48 61 65 06 233  lub +48 61 65 06 235e-mail: infoUE-pila@warp.org.plgg  51755430skype infoue-pila   Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg i skype.   Nie czekaj, sprawdź już dziś!

BUR znów dostępna stacjonarnie!
8 czerwca Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości poinformowała, iż w związku z czwartym etapem znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19 możliwa staje się organizacja Usług Rozwojowych w formie stacjonarnej. Aby Usługi Rozwojowe mogły odbywać się w takiej formie wykonawca wraz z uczestnikami ma obowiązek stosowania się do zapisów Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów, w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 29 maja br. (Dz.U. poz. 964)Podmiot, który decyduje się na organizację stacjonarnej usługi rozwojowej musi brać pod uwagę wszelkie aktualnie obowiązujące obostrzenia, które zostały wprowadzone przez władze RP w związku ze stanem epidemii, a także wynikające z tych obostrzeń, potencjalne trudności dla uczestników usług.Dokument, który szeroko opisuje zasady postępowania to „Wytyczne dla organizatorów spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i kongresów w trakcie epidemii SARS-CoV-2” wydane przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym. Można się z nim zapoznać tutaj: https://www.gov.pl/web/rozwoj/spotkania-biznesowe-szkolenia-konferencje-i-kongresyWytyczne podzielone zostały na 4 części, dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa oraz procedur postępowania w razie podejrzenia zakażenia wirusem COVID19. Masz pytania? Sugestie? Potrzebujesz informacji?   Zapraszamy do kontaktu z naszymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich!   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu tel. +48 61 65 06 371  lub +48 61 65 06 372 e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.pl gg 51757407skype infoue-nowytomysl   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile tel. +48 61 65 06 233  lub +48 61 65 06 235 e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl gg  51755430 skype infoue-pila   Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg i skype.   Nie czekaj, sprawdź już dziś!    

Rozwój kompetencji w sektorze finansowym!
Trwa nabór na szkolenia oraz usługi doradcze dla firm z sektora MŚP.   Dofinansowanie do 80 % kosztów usługi mogą otrzymać:   Mikro-, małe, średnie i  przedsiębiorstwa: planujące przeszkolić pracowników; spełniające warunki uzyskania pomocy de minimis lub pomocy publicznej; zobowiązujące się do wniesienia wkładu prywatnego w wysokości nie mniejszej niż 20% kwoty wsparcia.   Tematy szkoleń oferowane dla sektora finanse: RODO: nowe obowiązki wynikające z ochrony danych osobowych oraz przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy; Split Payment i PSD2 i ich wpływ na przyszłe funkcjonowanie instytucji finansowych; Działalność bankowa w praktyce funkcjonowania banków spółdzielczych i rynku pośrednictwa finansowego; Analiza potrzeb klienta w świetle ustawy o dystrybucji ubezpieczeń; Rozwój kompetencji w obszarze doradztwa finansowego, zgodnie z wymogami MIFID II; Zarządzanie rozpatrywaniem reklamacji w działalności dystrybutora ubezpieczeń; Budowanie i rozwój współpracy z klientem firmy pośrednictwa finansowego; Ryzyko operacyjne w banku spółdzielczym; Organizacja banku ze szczególnym zaakcentowaniem usytuowania stanowiska compliance w strukturze organizacyjnej; Zarządzanie ryzykiem kredytowym; Ryzyko kredytowe wynikające z inwestycji w instrumenty finansowe; Zarządzenie konfliktem interesów w świetle Ustawy o dystrybucji ubezpieczeń; Restrukturyzacja klienta w sytuacji trudnej; Analiza finansowa banku spółdzielczego; Ustawa o kredycie hipotecznym; Stosowanie zasad cyberbezpieczeństwa w instytucji finansowej; Strategiczne wyzwania w sektorze spółdzielczym – efektywność, bezpieczeństwo i rozwój; Zarządzanie zmianą, zarządzanie projektami; Customer Experience/ Zarządzanie doświadczeniem klienta; Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy;   Operatorzy dla sektora finansowego :   MDDP spółka akcyjna Akademia Biznesu sp. k.al. Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa,kontakt: tel.: (22) 162 78 25, e-mail: biuro@akademia-kompetencji.com.plakademia-kompetencji.com.pl   Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczościul. Szkolna 24, 63-400 Ostrów Wielkopolskikontakt:(woj. lubuskie, dolnośląskie, wielkopolskie, łódzkie, kujawsko-pomorskie, zachodnio-pomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, opolskie) - tel. : 535 523 023, e-mail:  agnieszka_poprawa@ocwp.org.pl (woj. śląskie, małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie, lubelskie, mazowieckie, podlaskie) - tel.: 32 203 74 54, e-mail: agnieszka.mitka@smgkrc.comocwp.org.pl/projekty-unijne/kompetencje-dla-sektora-finansowego     Masz pytania? Potrzebujesz informacji?   Zapraszamy do kontaktu z naszymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich!   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu tel. +48 61 65 06 371  lub +48 61 65 06 372 e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.pl gg 51757407skype infoue-nowytomysl   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile tel. +48 61 65 06 233  lub +48 61 65 06 235 e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl gg  51755430 skype infoue-pila   Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg i skype.   Nie czekaj, sprawdź już dziś!      

Dotacje obrotowe dla mikro i małych firm coraz bliżej!
9 czerwca Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ poinformowała, iż wsparcie mikro i małych przedsiębiorstw w zakresie finansowania kapitału obrotowego jest w trakcie przygotowania. Poniżej najważniejsze założenia do omawianej pomocy finansowej: Przeznaczenie wsparcia: finansowanie kapitału obrotowego - finansowanie bieżącej działalności firmy, której sytuacja pogorszyła się w związku z COVID-19 Forma wsparcia: grant Dla kogo: mikro- i  małe  przedsiębiorstwa, w tym samozatrudnieni, które spełniają wszystkie warunki łącznie:  są MŚP z siedzibą w województwie wielkopolskim wg CEiDG lub KRS; prowadziły działalność gospodarczą na dzień 31 grudnia 2019 r.; nie znajdowały się w trudnej sytuacji w dniu 31 grudnia 2019 r. (w rozumieniu art. 2 pkt 18 Rozporządzenia nr 651/ 2014); w związku wystąpieniem pandemii COVID-19 znalazły się w sytuacji nagłego niedoboru lub nawet braku płynności finansowej; odnotowały spadek obrotów (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 30% w okresie wybranego 1 miesiąca w 2020 r. począwszy od marca 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z zakłóceniami gospodarki na skutek COVID-19; na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień wnioskowania przedsiębiorca nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, przy czym: (i) rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie, lub (ii) zaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne nieprzekraczające trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej, nie jest uznawane za zaległość;   Stawka jednostkowa: obejmuje koszt finansowania kapitału obrotowego (KO) przez 1 miesiąc kalendarzowy stawka jednostkowa na finansowanie KO przez 1 miesiąc dla firmy mikro- i małej = 7 845,11 zł x √FTE gdzie: FTE -  zatrudnienie w firmie w przeliczeniu na pełne etaty. W przypadku samozatrudnionych FTE=1.   Kwota wnioskowana: wyliczana na podstawie wzoru: kwota wsparcia = stawka jednostkowa x 3, gdzie: 3 – liczba miesięcy uwzględniana do wyliczenia kwoty wsparcia   Poziom dofinansowania: do 100%Szczegółowe informacje pojawią się w komunikatach na stronie internetowej WRPO Masz pytania? Sugestie? Potrzebujesz informacji?   Zapraszamy do kontaktu z naszymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich!   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu tel. +48 61 65 06 371  lub +48 61 65 06 372 e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.pl gg 51757407skype infoue-nowytomysl   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile tel. +48 61 65 06 233  lub +48 61 65 06 235 e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl gg  51755430 skype infoue-pila   Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg i skype.   Nie czekaj, sprawdź już dziś!    

Dofinansowania na inwestycje w obszarze transportu miejskiego!
Do 31.08.2020 r. trwa nabór w ramach Poddziałania 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego”.   Kto może składać wnioski? Jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki i stowarzyszenia; Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną; Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia; Podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie gminy/miasta na prawach powiatu/związku międzygminnego ,w których większość udziałów lub akcji posiada gmina, powiat, związek międzygminny, Skarb Państwa lub spółka kapitałowa, w której wymienione wcześniej podmioty (to jest gmina, powiat, związek międzygminny, Skarb Państwa) dysponują bezpośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, na podstawie aktualnej umowy dotyczącej świadczenia usług z zakresu transportu publicznego lub oświetlenia ulicznego; Uczestnicy PPP realizujący projekty hybrydowe na rzecz partnera publicznego; Państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, w tym państwowe jednostki budżetowe; Podmioty będące dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE. Partnerstwo w projekcie jest możliwe na warunkach określonych w Regulaminie.   Wsparciem zostaną objęte projekty polegające na: Budowie, przebudowie i modernizacji dróg dla rowerów, w tym łączących miasta i ich obszary funkcjonalne, ściśle powiązanych z systemem oraz elementami transportu publicznego (np. z punktami przesiadkowymi) oraz uzupełniająco infrastruktury rowerowej (publiczne parkingi rowerowe, kładki rowerowe i pieszo-rowerowe zlokalizowane w ciągach ścieżek rowerowych oraz systemy rowerów publicznych/miejskich, itp.) oraz Działaniach informacyjnych i promocyjnych dotyczących transportu publicznego, rowerowego i pieszego. Projekt powinien składać się z obu typów przedsięwzięć wskazanych powyżej. Z możliwości uzyskania wsparcia w ramach konkursu wyłączone są projekty zlokalizowane na obszarach MOF Poznania, Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej oraz objęte Mandatami Terytorialnymi dla Obszarów Strategicznej Interwencji Ośrodków Subregionalnych: Leszna, Gniezna, Piły i Konina.   Masz pytania? Potrzebujesz informacji?   Zapraszamy do kontaktu z naszymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich!   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu tel. +48 61 65 06 371  lub +48 61 65 06 372 e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.pl gg 51757407skype infoue-nowytomysl   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile tel. +48 61 65 06 233  lub +48 61 65 06 235 e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl gg  51755430 skype infoue-pila   Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg i skype.   Nie czekaj, sprawdź już dziś!  

Dotacje obrotowe dla średnich przedsiębiorstw już wkrótce dostępne!
Już 15 czerwca średnie przedsiębiorstwa, które odnotowały niedobór lub brak płynności finansowej spowodowanej epidemią COVID-19 mogą wnioskować o dotację płynnościową. Dotację będzie można przeznaczyć między innymi na opłacenie mediów (gaz, prąd, paliwo), najem powierzchni, zakup towarów czy ubezpieczenie działalności. Wnioskować mogą wyłącznie średnie przedsiębiorstwa, czyli podmioty które mają siedzibę lub oddział na terenie Polski, które zatrudniają co najmniej 50, lecz mniej niż 250 pracowników, a ich roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro. By otrzymać dotację, niezbędne będzie wykazanie co najmniej 30-proc. spadku obrotów (w porównaniu do analogicznego okresu w ub. r.) za jeden dowolny miesiąc, licząc od 1 lutego 2020 r. Ma to być główne kryterium rozpatrywania wniosków. Wsparcie finansowe będzie wypłacane do wyczerpania środków, nie będzie list rankingowych. Pomimo, że środków jest dużo – aż 3 mld zł – niewykluczone, że nie wszyscy z nich skorzystają. Obowiązywać ma zasada „kto pierwszy, ten lepszy”.Pieniądze na nowe dotacje pochodzą z funduszy europejskich. A dokładnie z dwóch krajowych programów operacyjnych (chodzi o Inteligentny Rozwój i Polskę Wschodnią). Wnioski o wsparcie będzie przyjmować Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Wsparcie z dotacji na kapitał obrotowy będzie można łączyć ze wsparciem z pożyczkami płynnościowymi dostępnymi również w POIR.   Masz pytania? Sugestie? Potrzebujesz informacji?    Zapraszamy do kontaktu z naszymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich!   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu tel. +48 61 65 06 371  lub +48 61 65 06 372 e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.pl gg 51757407skype infoue-nowytomysl   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile tel. +48 61 65 06 233  lub +48 61 65 06 235 e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl gg  51755430 skype infoue-pila   Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg i skype. Nie czekaj, sprawdź już dziś!    

Kredyt na innowacje technologiczne – Istotne zmiany!
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne. Wsparcie kierowane będzie na projekty dotyczące wdrożenia innowacji technologicznych, będących wynikiem własnych prac B+R przedsiębiorców, lub projekty dotyczące wdrożenia wyników prac B+R nabywanych przez przedsiębiorców w ramach projektu. Najważniejsze zmiany w Kredycie na innowacje technologiczne: zniesienie maksymalnego limitu premii technologicznej - możliwość uzyskania ponad 6 mln zł na pokrycie wydatków inwestycyjnych. Wysokość dofinansowania zależy od miejsca realizacji projektu i wielkości firmy – maksymalnie 70 proc. kosztów kwalifikowalnych inwestycji, możliwość wprowadzenia innowacji na skalę przedsiębiorstwa – możliwość wprowadzenia do firmy produktów lub usług dotąd nieoferowanych, zniesienie obowiązku wniesienia wkładu własnego w projekt– jeżeli zdolność kredytowa na to pozwala, bank kredytujący może przyznać kredyt technologiczny na finansowanie do 100 proc. wartości projektu, rozszerzenie katalogu wydatków kwalifikowalnych – m.in. o: koszt zakupu, montażu i uruchomienia środków trwałych oraz koszty ich transportu, roboty i materiały budowlane (w celu budowy lub rozbudowy budynków), zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej, studia, ekspertyzy czy projekty techniczne niezbędne do realizacji inwestycji technologicznej wykonane przez doradców zewnętrznych, koszt najmu lub dzierżawy gruntów, budynków i budowli. Termin obowiązywania zmian: od 1 czerwca do 30 grudnia 2020 r. (VII nabór) Wnioskodawcą może być: mikro, mały i średni przedsiębiorca.   Masz pytania? Potrzebujesz informacji? Zapraszamy do kontaktu z naszymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich!   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu tel. +48 61 65 06 371  lub +48 61 65 06 372 e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.pl gg 51757407skype infoue-nowytomysl   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile tel. +48 61 65 06 233  lub +48 61 65 06 235 e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl gg  51755430 skype infoue-pila   Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg.   Nie czekaj, sprawdź już dziś!

Rozwój kompetencji w sektorze turystyka! Nabór trwa!
Działanie 2.21 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój skierowany jest do polskich małych i średnich firm (MŚP) z całej Polski. Jego celem jest podniesienie, zgodnie z potrzebami MŚP, kompetencji w zakresie rekomendowanym przez Sektorową Radę ds. Kompetencji. Dla sektora turystyka (PKD N.79 oraz I), oraz ich pracowników obecnie trwają nabory u trzech Operatorów! W ramach Projektu istnieje możliwość dofinansowania szkoleń! Jakie tematy szkoleń? Obsługa klienta w biurach podróży w świetle nowej ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 r. (Dz. U. poz.2361) – zgodnie ze stanowiskiem Rady Sektorowej z 04.05.2020 r. w ramach tego obszaru tematycznego mieszczą się m.in. następujące zagadnienia: błędy w stosowaniu przepisów ustawy o imprezach turystycznych; reklamacje podróżnych i nowe procedury ich rozpatrywania; umowy o udział w imprezie turystycznej oraz specyfika umów B2B; klauzule niedozwolone w umowach i zmiany w umowach; skutki prawne wystąpienia nadzwyczajnych i nieuniknionych okoliczności; obowiązki i uprawnienia podróżnego i organizatora; obowiązki udzielenia pomocy podróżnemu; odpowiedzialność wobec podróżnych; impreza turystyczna a powiązane usługi turystyczne; hotel jako organizator turystyki lub przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych; przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych a organizator turystyki; wyłączenie spod ustawy imprez niekomercyjnych; wyłudzenie zadośćuczynienia za „zmarnowany urlop; Bezpieczeństwo danych osobowych w przedsiębiorstwach turystycznych; Nowe technologie w turystyce; Doradztwo w turystyce; Pilot wycieczek; Instruktor praktycznej nauki zawodu; Animator czasu wolnego;   Jak wziąć udział w projekcie? Etapy realizacji wsparcia: Rekrutacja (poprzez formularz rejestracyjny na stronie PARP oraz formularz zgłoszeniowy przesłany do Operatora). Zakwalifikowanie się do udzielenia wsparcia. Zawarcie Umowy wsparcia z Operatorem. Wybór usług rozwojowych w BUR. Rozliczenie wsparcia.   Poziom refundacji kosztów usług rozwojowych z Projektu wynosi do 80% kosztów. Refundacja usług rozwojowych stanowi pomoc de minimis/pomoc publiczną. Kwoty dofinansowania są różne, w zależności od Operatora. Szczegóły w tabeli poniżej. Operatorzy oraz kwoty wsparcia Operator Polska Izba Turystyki ul. Marszałkowska 9/16 lok. 29, 00-626 Warszawa kompetencjewturystyce.pl MDDP S.A.  Akademia Biznesu sp. k. al. Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa www.kompetencjedlaturystyki.pl CITYSCHOOL Sp. z o.o. ul. Hoża 66/68, 00-682 Warszawa akademiaturystyki.cityschool.pl Kwota na osobę 1 800,00 zł za dwudniowe szkolenie 2 500,00 zł za doradztwo 16 000,00 zł brutto 17 125 zł brutto Kwota na przedsiębiorstwo Brak limitu 8 000,00 zł brutto 6 850 zł brutto                   Szczegółowe informacje na temat projektu oraz zasad rekrutacji dostępne są na stronach internetowych Operatorów.   Masz pytania? Potrzebujesz informacji?    Zapraszamy do kontaktu z naszymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich!   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu tel. +48 61 65 06 371  lub +48 61 65 06 372 e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.pl gg 51757407skype infoue-nowytomysl   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile tel. +48 61 65 06 233  lub +48 61 65 06 235 e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl gg  51755430 skype infoue-pila   Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg i skype. Nie czekaj, sprawdź już dziś!    

Wsparcie na żłobki oraz kluby dziecięce z WRPO 2014+
Do 31.12.2020 br. Jednostki Samorządu Terytorialnego mogą składać wnioski w odpowiedzi na ogłoszony nabór w ramach Poddziałania 6.4.1 „Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi z WRPO”. Wsparcie możliwe do pozyskania w ramach ww. naboru, na rzecz osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi obejmuje: Tworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do 3 roku życia, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w istniejących lub nowo tworzonych instytucjonalnych formach opieki przewidzianych ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj.: w żłobkach, klubach dziecięcych oraz w ramach instytucji dziennego opiekuna. Dostosowanie istniejących miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w instytucjonalnych formach opieki przewidzianych ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Sfinansowanie kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez pokrycie kosztów opłat za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, ponoszonych przez opiekunów dzieci do lat 3 (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1 lub 2). Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu to 85%.   Masz pytania? Potrzebujesz informacji?     Zapraszamy do kontaktu z naszymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich!   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile tel. +48 61 65 06 233  lub +48 61 65 06 235 e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl gg  51755430 skype: infoue-pila   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu tel. +48 61 65 06 371 lub +48 61 65 06 372 e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.pl gg 51757407 skype: infoue-nowytomysl     Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg i skype.   Nie czekaj, sprawdź już dziś!

„100 najlepszych projektów na zwiększenie poziomu cyfryzacji w firmie” – konkurs wystartował!
Od 4 do 30 czerwca firmy z sektora MŚP będą mogły składać wnioski w konkursie „100 najlepszych projektów na zwiększenie poziomu cyfryzacji w firmie”. Na zwycięzców czekają 2 miliony złotych z programu Inteligentny Rozwój.Warunkiem przystąpienia do programu jest przedstawienie innowacyjnego projektu dotyczącego cyfryzacji firmy. Powinien on wpisywać się w co najmniej jeden z obszarów: automatyzacja procesów w firmie, praca zdalna, wykorzystywanie rozwiązań chmurowych, wykorzystanie sztucznej inteligencji, cyberbezpieczeństwo, e-commerce, obsługa klienta przez Internet, zarządzanie zasobami firmy z wykorzystaniem rozwiązań informatycznych, analityka biznesowa (w tym wykorzystanie dużych zbiorów danych/big data), marketing internetowy, wykorzystanie technologii mobilnych. Zgłoszenia mogą być przesyłane przez firmy, których projekty zostały zrealizowane lub rozpoczęte nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku albo są planowane do wdrożenia maksymalnie 6 miesięcy od dnia aplikacji. Laureatów poznamy we wrześniu. Każdy ze zwycięzców otrzyma nagrodę  w wysokości 20 tysięcy złotych, ufundowaną z pieniędzy programu Inteligentny Rozwój.Więcej informacji na stronie: https://www.parp.gov.pl/component/site/site/100-najlepszych-projektow-na-zwiekszenie-poziomu-cyfryzacji-w-firmie   Masz pytania? Potrzebujesz informacji?     Zapraszamy do kontaktu z naszymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich!   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu tel. +48 61 65 06 371  lub +48 61 65 06 372 e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.pl gg 51757407skype infoue-nowytomysl   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile tel. +48 61 65 06 233  lub +48 61 65 06 235 e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl gg  51755430 skype infoue-pila   Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg i skype.   Nie czekaj, sprawdź już dziś!  

Lepsze warunki spłaty pożyczki szerokopasmowej!
Firmy telekomunikacyjne z sektora MŚP, które wzięły lub do końca roku wezmą pożyczkę szerokopasmową, mogą ubiegać się o korzystniejsze warunki spłaty. Ułatwienia w spłacie obejmą przedsiębiorców dotkniętych skutkami pandemii koronawirusa. To kolejny element Funduszowego Pakietu Antywirusowego.   Kto może ubiegać się o pożyczkę? Każdy przedsiębiorca wpisany do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.   Nowe zasady: możliwość wydłużenia o dodatkowe 6 miesięcy standardowej karencji w spłacie (dla pożyczek udzielonych i nowo udzielonych), w których nie rozpoczęła się jeszcze spłata kapitału; 6-miesięczne wakacje kredytowe (zawieszenie spłaty rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych), możliwość obniżenia oprocentowania pożyczek nawet do 0%, możliwość sfinansowania wynagrodzenia pracowników, zatrudnionych zarówno na umowę o pracę, jak i umowę cywilno-prawnych, brak wymaganego wkładu własnego.   Masz pytania? Potrzebujesz informacji? Zapraszamy do kontaktu z naszymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich!   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu tel. +48 61 65 06 371  lub +48 61 65 06 372 e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.pl gg 51757407skype infoue-nowytomysl   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile tel. +48 61 65 06 233  lub +48 61 65 06 235 e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl gg 51755430 skype infoue-pila   Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator skype i gg.   Nie czekaj, sprawdź już dziś!

Rozwój kompetencji w sektorze budownictwo! Nabór trwa!
Projekt „Kompetencje dla sektorów” skierowany jest do mikro-, małych i średnich firm (MŚP) z całej Polski. Jego celem jest podniesienie, zgodnie z potrzebami przedsiębiorstw, kompetencji w zakresie rekomendowanym przez Sektorową Radę ds. Kompetencji. Dla sektora budownictwa (PKD F) oraz ich pracowników obecnie trwają nabory w dwóch edycjach. To bardzo proste. W ramach Projektu ,,Kompetencje dla budownictwa” istnieje możliwość dofinansowania szkoleń, doradztwa i studiów podyplomowych. Jakie są dostępne tematy szkoleń? Edycja I - szkolenia z zakresu: Dekarz Betoniarz-zbrojarz Montowanie i rozbiórka szalunków ściennych i stropowych Kierowanie projektami budowlanymi w zakresie techniczno- finansowym Sporządzanie planów Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia Umiejętności w zakresie stosowania technologii BIM (Building Information Modelling) Projekt realizowany w okresie od 01.04.2019 do 30.06.2021.   Edycja II - szkolenia z zakresu: Znajomość użytkowa języka polskiego wśród obcokrajowców do bezpiecznej i efektywnej pracy na budowie Umiejętność bezpiecznego posługiwania się narzędziami i sprzętem oraz narzędziami z napędem używanym w robotach budowlano-montażowych powyżej 1KW Uprawnienia do pełnienia w ograniczonym zakresie samodzielnych funkcji w sektorze budownictwa przez osoby z poziomu 4 i 5 Polskiej Ramy Kwalifikacji Uprawnienia do pełnienia w ograniczonym zakresie samodzielnych funkcji w sektorze budownictwa przez osoby z poziomu 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji i wyżej Projekt realizowany w okresie od 01.04.2020 do 30.09.2022.   Jak wziąć udział w projekcie? Etapy realizacji wsparcia: Rekrutacja (poprzez formularz rejestracyjny na stronie PARP oraz formularz zgłoszeniowy przesłany do Operatora). Zakwalifikowanie się do udzielenia wsparcia. Zawarcie Umowy wsparcia z Operatorem. Wybór usług rozwojowych w BUR. Rozliczenie wsparcia.   Poziom refundacji kosztów usług rozwojowych z Projektu wynosi do 80% kosztów. Refundacja usług rozwojowych stanowi pomoc de minimis/pomoc publiczną.Operatorem jest KDK INFO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie. Szczegółowe informacje na temat projektu oraz zasad rekrutacji dostępne są na stronie internetowej: http://akademiabudowlana.com.pl/ oraz pod numerem telefonu: 501 815 636.   Masz pytania? Potrzebujesz informacji?     Zapraszamy do kontaktu z naszymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich!   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu tel. +48 61 65 06 371  lub +48 61 65 06 372 e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.pl gg 51757407skype infoue-nowytomysl   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile tel. +48 61 65 06 233  lub +48 61 65 06 235 e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl gg  51755430 skype infoue-pila   Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg i skype.   Nie czekaj, sprawdź już dziś!    

Kwalifikowalność wydatków w projektach – WAŻNE ZMIANY!
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej poinformowało o zmianie i częściowym zawieszeniu stosowania wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS, FS na lata 2014 – 2020. Częściowe zawieszenie uznające kwalifikowalność wydatków związane m.in. z : zaangażowaniem personelu w projekcie, pomimo angażu łącznego w realizację wszystkich projektów przekraczającego 276 godzin miesięcznie; zaangażowaniem pracownika beneficjenta w roli personelu projektu do realizacji zadań w projekcie także na podstawie stosunku cywilnoprawnego; wyposażeniem stanowiska pracy personelu projektu zaangażowanego na podstawie stosunku pracy; kosztami pośrednimi w projektach współfinansowanych z EFRR/FS, pomimo iż możliwość ta nie wynika z wytycznych, dokumentów programowych, dokumentów związanych z naborem w dokumentacji dotyczącej projektów zgłaszanych w trybie pozakonkursowym lub umowy o dofinansowanie projektu. Zmiany wytycznych obowiązują od 01.02.2020r., a częściowe zawieszenie stosowania wytycznych od 01.02 – 31.12.2020r.   Masz pytania? Potrzebujesz informacji?   Zapraszamy do kontaktu z naszymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich!   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu tel. +48 61 65 06 371  lub +48 61 65 06 372 e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.pl gg 51757407skype infoue-nowytomysl   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile tel. +48 61 65 06 233  lub +48 61 65 06 235 e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl gg  51755430 skype infoue-pila   Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg.   Nie czekaj, sprawdź już dziś!

Darmowe wideokonferencje. Spotkajmy się o 13:00 w PARPie!
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Ministerstwo Rozwoju uruchamiają cykl bezpłatnych wideokonferencji, które mają pomóc przedsiębiorcom w walce z negatywnymi gospodarczymi skutkami wywołanymi przez pandemię koronawirusa. Tematyka webinariów będzie poświęcona wybranym narzędziom z rządowej tarczy antykryzysowej i finansowej. Cykl zakłada 20 darmowych spotkań on-line, podczas których eksperci z zakresu m.in. prawa pracy, finansów, ekonomii i zamówień publicznych będą rozmawiać o przygotowanych przez rząd rozwiązaniach osłonowych dla przedsiębiorców poszczególnych branż i podmiotów, które wprowadziła Tarcza antykryzysowa. Mowa będzie też o instrumentach, które mają być impulsem dla rozwoju gospodarki osłabionej epidemią.   Darmowe konferencje startują już 26 maja! Więcej informacji na stronie https://www.parp.gov.pl/tarcza   Masz pytania? Potrzebujesz informacji?   Zapraszamy do kontaktu z naszymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich!   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu tel. +48 61 65 06 371  lub +48 61 65 06 372 e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.pl gg 51757407skype infoue-nowytomysl   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile tel. +48 61 65 06 233  lub +48 61 65 06 235 e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl gg  51755430 skype infoue-pila     Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg i skype.     Nie czekaj, sprawdź już dziś!  

Bezpłatne szkolenia w Akademii PARP. Darmowa wiedza na wyciągnięcie ręki.
Chcesz być bardziej kreatywny? Lepiej zarządzać swoim czasem? Chcesz poprawić swoją komunikatywność lub umiejętność pracy w zespole? Masz problem z emocjami i chcesz dowiedzieć się jak nad nimi panować?   Zapisz się na bezpłatne szkolenia w Akademii PARP! Akademia PARP to portal edukacyjny z systemem bezpłatnych szkoleń internetowych. Projekt jest realizowany na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i współfinansowany ze środków unijnych. Celem Akademii PARP jest darmowe upowszechnienie dostępu do wiedzy biznesowej za pomocą metod zdalnej edukacji (e-learningu) wśród: uczestników z mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, uczestników z dużych przedsiębiorstw, uczestników planujących własną działalność gospodarczą. Interaktywna platforma zawiera szkolenia dla osób chcących poszerzyć wiedzę z obszaru prawa, marketingu, zarządzania, finansów oraz doskonalenia kompetencji miękkich.Sprawdź! https://www.parp.gov.pl/component/site/site/kursy-online   Masz pytania?   Potrzebujesz informacji?    Zapraszamy do kontaktu z naszymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich!   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile tel. +48 61 65 06 233  lub +48 61 65 06 235 e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl gg  51755430 skype infoue-pila   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu tel. +48 61 65 06 371  lub +48 61 65 06 372 e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.pl gg 51757407skype infoue-nowytomysl     Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg i skype.     Nie czekaj, sprawdź już dziś!    

Pożyczki Płynnościowe PES
Bank Gospodarstwa Krajowego uruchomił Pożyczki Płynnościowe dla Podmiotów Ekonomii Społecznej na zapewnienie im płynności finansowej, w związku z negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID – 19.   Pożyczka przeznaczona jest dla Podmiotów Ekonomii Społecznej i przedsiębiorstw społecznych zdefiniowanych w Krajowym Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej, m.in. spółdzielni socjalnych, spółdzielni pracy, organizacji pozarządowych, czy zakładów aktywności zawodowej. Przeznaczenie: sfinansowanie wynagrodzeń pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US), pokrycie zobowiązań publiczno-prawnych Ostatecznego Odbiorcy,  spłata zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp., zatowarowanie, półprodukty itp., pokrycie kosztów administracyjnych, zakup drobnego wyposażenia. Główne parametry pożyczki: Maksymalna wartość pożyczki - do wysokości 25% wartości rocznego obrotu i nie więcej niż 100 tys. zł; Okres spłaty – do 4 lat, Oprocentowanie - 0,1 % w skali roku, Karencja w spłacie  – do 12 miesięcy, Prowizja – brak opłat i prowizji. Masz pytania? Potrzebujesz informacji?     Zapraszamy do kontaktu z naszymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich!   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu tel. +48 61 65 06 371  lub +48 61 65 06 372 e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.pl gg 51757407skype infoue-nowytomysl   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile tel. +48 61 65 06 233  lub +48 61 65 06 235 e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl gg  51755430 skype infoue-pila   Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg i skype.   Nie czekaj, sprawdź już dziś!        

II runda konkursu na e-usługi w administracji publicznej trwa!
Do 30 czerwca 2020 roku potrawa nabór wniosków o dofinansowanie projektu w obszarze dostępności i użyteczności informacji sektora publicznego. Na tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących otwarte dane w tej rundzie do podziału jest 10 milionów złotych w programie Polska Cyfrowa Maksymalne dofinansowanie wynosi 84,63% kosztów kwalifikowanych Projektu, a minimalna i maksymalna wartość projektu nie została określona. Można przeznaczyć je na wdrożenie nowej usługi świadczonej przez aplikację elektroniczną lub rozszerzenie funkcjonalności już istniejącej e-usługi (aplikacji) poprzez wykorzystanie treści otwartych zasobów informacji sektora publicznego i/lub istniejących e-usług publicznych. Utworzone w ramach projektów aplikacje umożliwią ponowne wykorzystanie informacji publicznej przez podmioty spoza administracji publicznej. O środki mogą starać się: jednostki naukowe („Jednostki naukowe” w znaczeniu określonym przez ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki - według stanu na dzień 29 września 2018 r. Dz.U. 2018 poz. 87) oraz uczelnie w zakresie działalności jednostek naukowych; organizacje pozarządowe; mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa; partnerstwa tworzone pomiędzy wskazanymi powyżej wnioskodawcami. Tworzone usługi i treści w ramach dofinansowanych projektów będą musiały przyczyniać się do wzmocnienia: e-administracji (np. poprzez udostępnienie ponadstandardowego, rozszerzonego interfejsu zintegrowanego korzystania z usług publicznych lub udostępnienie przetworzonych informacji polityczno-administracyjnych), e-uczenia się, e- włączenia społecznego, e-kultury, e-zdrowia. Mogą to być zarówno projekty komercyjne, jak i niekomercyjne. Więcej o naborze wniosków w Działaniu 2.4. „Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa pod adresem: https://cppc.gov.pl/po-polska-cyfrowa/po-pc-ii-os/dzialanie-2-4-tworzenie-uslug-i-aplikacji-wykorzystujacych-e-uslugi-publiczne-i-informacje-sektora/nabor-wnioskow-popc-2-4-i-nabor   Masz pytania?   Potrzebujesz informacji?     Zapraszamy do kontaktu z naszymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich!   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu tel. +48 61 65 06 371  lub +48 61 65 06 372 e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.pl gg 51757407skype infoue-nowytomysl   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile tel. +48 61 65 06 233  lub +48 61 65 06 235 e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl gg  51755430 skype infoue-pila   Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg i skype.   Nie czekaj, sprawdź już dziś!  

Bony przedłużone! Jesteś przedsiębiorcą i szukasz wsparcia na innowacje? Chciałbyś nawiązać współpracę z jednostką naukową? Wykorzystaj Bony na innowację!
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, zwiększyła liczbę rund aplikacyjnych, co oznacza, że czas na złożenie wniosku jest jeszcze dłuższy. Dodatkowo, w związku z dużym zainteresowaniem przedsiębiorców konkursem ogólnym „Bony na innowacje dla MŚP: etap 1 usługowy”, jego budżet został zwiększony do 130 mln zł.   „Bony na innowacje dla MŚP” to dwuetapowy konkurs dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców. Etap 1 usługowy umożliwia opracowanie nowego lub znacząco ulepszonego produktu, technologii lub projektu wzorniczego poprzez zakup usług badawczo-rozwojowych od jednostek naukowych. Dofinansowanie w konkursie może wynieść do 85 proc. wartości projektu. Pomyślne ukończenie etapu 1 usługowego daje możliwość sfinansowania wdrożenia pomysłu na innowację technologiczną w ramach etapu 2 inwestycyjnego.   Co się zmieniło? Bony na innowacje dla MŚP: etap 1 usługowy (konkurs ogólny) oraz Bony na innowacje dla MŚP: etap 1 usługowy - Dostępność Plus czas trwania obecnej VII rundy wydłużono o ponad 1 miesiąc, tj. do 30 czerwca 2020 r., dodano nową VIII rundę, która będzie trwała od 1 lipca do 30 września 2020 r. Bony na innowacje dla MŚP – etap 2 inwestycyjny (konkurs ogólny) oraz Bony na innowacje dla MŚP: etap 1 usługowy - Dostępność Plus zakończenie naboru w konkursie planowano na 7 lipca br. Obecnie dla przedsiębiorów przewidziano aż 3 dodatkowe rundy: VIII - od 8 lipca do 8 września 2020 r., IX - od 9 września do 9 listopada 2020 r., X - od 10 listopada do 30 grudnia 2020 r. Szczegóły znajdują się na stronie PARP: https://www.parp.gov.pl/component/programs/program/poir#nowe-produkty-i-inwestycje   Masz pytania? Sugestie? Potrzebujesz informacji?   Zapraszamy do kontaktu z naszymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich!   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu tel. +48 61 65 06 371  lub +48 61 65 06 372 e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.pl gg 51757407skype infoue-nowytomysl   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile tel. +48 61 65 06 233  lub +48 61 65 06 235 e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl gg  51755430 skype infoue-pila   Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg i skype. Nie czekaj, sprawdź już dziś!  

Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw – Działanie 2.1 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Do 30 czerwca br. przedłużono nabór na Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw - Działanie 2.1 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Dofinansowanie przeznaczone jest na wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w: aparaturę, sprzęt, technologie, niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług. Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, koszty odpowiedniej wiedzy technicznej oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych na potrzeby projektu, a także koszty zakupu materiałów i produktów związanych bezpośrednio z realizacją projektu. Pula środków przeznaczona na konkurs to aż 350 000 000,00 PLN.   Masz pytania? Potrzebujesz informacji?     Zapraszamy do kontaktu z naszymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich!   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu tel. +48 61 65 06 371  lub +48 61 65 06 372 e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.pl gg 51757407skype infoue-nowytomysl     Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile tel. +48 61 65 06 233  lub +48 61 65 06 235 e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl gg  51755430 skype infoue-pila     Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg i skype.   Nie czekaj, sprawdź już dziś!    

Już 1 czerwca rozpocznie się nowy nabór w Kredycie na innowacje technologiczne!
Uruchomiony 1 czerwca nabór wniosków będzie już siódmym konkursem dla przedsiębiorców. O kredyt z premią można wnioskować aż do 30 grudnia 2020 roku. O Kredyt na innowacje technologiczne unijnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, którym zarządza Bank Gospodarstwa Krajowego i finansuje premię technologiczną, mogą ubiegać się firmy z sektora MMŚP wprowadzające na rynek innowacyjne produkty lub usługi.Aby otrzymać premię technologiczną przedsiębiorca powinien: 1.uzyskać promesę na udzielenie kredytu technologicznego lub podpisać warunkową umowę kredytu technologicznego w banku komercyjnym;2. złożyć do BGK wniosek o dofinansowanie projektu;3. w przypadku pozytywnej oceny projektu otrzymać promesę premii technologicznej od BGK;4. podpisać umowę kredytu technologicznego z bankiem komercyjnym, a następnie umowę o dofinansowanie z BGK;5. zrealizować i rozliczyć projekt wdrażający nowy produkt lub usługę.Nowy nabór przyniesie szereg zmian! W związku z pandemią wprowadzono ułatwienia w Kredycie m.in. zniesienie limitu dofinansowania wynoszącego 6 mln zł, rezygnacja z konieczności posiadania wkładu własnego, a także zniesienie wymogu innowacyjności w skali krajowej. Nowe zasady obejmą także rozszerzenie katalogu wydatków kwalifikowalnych, czyli kosztów, które można sfinansować premią technologiczną. Oprócz zakupu i montażu środków trwałych będzie można doliczyć także koszty ich transportu. Dopuszczone będą koszty ekspertyz czy projektów technicznych zleconych zewnętrznym doradcom, które są niezbędne do realizacji inwestycji. Przedsiębiorca będzie mógł sfinansować również koszty m.in. z uzyskania, walidacji i obrony patentów związanych z inwestycją technologiczną. Szczegółowe zasady obowiązujące w nowym naborze wniosków można sprawdzić na stronie www.bgk.pl/innowacje-technologiczne Masz pytania? Potrzebujesz informacji? Zapraszamy do kontaktu z naszymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich!   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile tel. +48 61 65 06 233  lub +48 61 65 06 235 e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl gg  51755430 skype infoue-pila   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu tel. +48 61 65 06 371  lub +48 61 65 06 372 e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.pl gg 51757407skype infoue-nowytomysl   Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg i skype. Nie czekaj, sprawdź już dziś!  

Środki nie tylko dla kształcenia zawodowego. Uczelnie też mogą wnioskować o dofinansowanie!
Konkurs „Uczelnia dostępna II” jest organizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER 3.5), ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Całkowity budżet konkursu wynosi 150 mln zł. Pozyskane środki mogą poprawić dostępność uczelni pod kątem osób niepełnosprawnych. Istotny  jest fakt, że wprowadzone udogodnienia będą do wykorzystania przez wszystkich, także pełnosprawnych studentów i podniosą potencjał oraz prestiż uczelni. W projekcie przewidziane jest wsparcie zmian organizacyjnych oraz podnoszenie świadomości i kompetencji kadry uczelni z zakresu niepełnosprawności poprzez realizację działań mających na celu zapewnienie przez uczelnię: dostępności komunikacyjnej, dostępności architektonicznej, administrowanych stron internetowych, narzędzi informatycznych, procedur w kształceniu na poziomie wyższym, wprowadzenia do programów kształcenia modyfikacji zapewniających ich dostępność dla studentów z niepełnosprawnościami. Nabór wniosków trwa do 8 czerwca br. Wnioskodawcą projektu może być wyłącznie szkoła wyższa, której nie przyznano dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/19 pt. Uczelnia dostępna. Więcej informacji na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju - https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/power/aktualnosci/aktualnosci-szczegoly/news/konkurs-nr-powr030500-ip08-00-dos20-na-uczelnia-dostepna-ii-61221/ Masz pytania? Potrzebujesz informacji? Zapraszamy do kontaktu z naszymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich!   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile tel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235 e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl gg  51755430 skype infoue-pila   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu tel. +48 61 65 06 371 lub +48 61 65 06 372 e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.pl gg 51757407skype infoue-nowytomysl   Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg i skype. Nie czekaj, sprawdź już dziś!

Powstanie 30 Centrów Usług Społecznych dzięki środkom unijnym!
Zakończył się nabór wniosków w działaniu 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, dzięki któremu docelowo powstanie 30 CUS.W ramach projektu wsparcie otrzymają najbardziej potrzebujący. Jakie będą CUSy?Typ 1. – CUS działające na obszarze jednej gminy, powstałe przez przekształcenie ośrodka pomocy społecznej; Typ 2. – CUS działające na obszarze dwóch lub więcej gmin, powstałe na podstawie porozumienia gmin, funkcjonujące obok OPS jako odrębna jednostka organizacyjna gminy; Typ 3. – CUS działające na obszarze gminy powyżej 100 tys. mieszkańców, powstałe przez utworzenie w mieście nowej jednostki organizacyjnej, odrębnej w stosunku do funkcjonującego w tym mieście OPS; Typ 4. – CUS działające w miastach na prawach powiatu (z wyłączeniem miast wojewódzkich), powstałe przez przekształcenie MOPR (miejskiego ośrodka pomocy rodzinie - placówki wsparcia łączącej zadania ośrodka pomocy społecznej i powiatowego centrum pomocy rodzinie).Zakładane jest wsparcie rodziny i pieczy zastępczej, wsparcie osób z niepełnosprawnościami, osób starszych i osób w kryzysie bezdomności, opiekę nad dziećmi do lat 3, aktywizację zawodową, mieszkalnictwo społeczne, chronione i wspomagane, reintegrację społeczno-zawodową, usługi zdrowotne, opiekuńcze, a także wsparcie opiekunów faktycznych.Procedura tworzenia Centrów rozpocznie się już z końcem lata. Masz pytania? Potrzebujesz informacji? Zapraszamy do kontaktu z naszymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich!   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile tel. +48 61 65 06 233  lub +48 61 65 06 235 e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl gg  51755430   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu tel. +48 61 65 06 371 lub +48 61 65 06 372 e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.pl gg 51757407   Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg. Nie czekaj, sprawdź już dziś!

Dostępność – szansą na rozwój
Do 26 maja przyjmowane są wnioski w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, działanie 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw, typ projektu 6 w ramach II osi priorytetowej: „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji". Dofinansowanie można przeznaczyć na : sfinansowanie działań szkoleniowych i doradczych w obszarze technologii asystujących i kompensacyjnych oraz uniwersalnego projektowania skierowanych do przedsiębiorców działających w poszczególnych makroregionach określonych w regulaminie konkursu  Kto może otrzymać dofinansowanie? przedsiębiorcy, podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego, podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju kapitału ludzkiego lub potencjału, adaptacyjnego przedsiębiorców, reprezentatywne organizacje związkowe i pracodawców, organizacje pracodawców, organizacje samorządu gospodarczego, organizacje związkowe. Możliwość sfinansowania do 100 % kosztów kwalifikowanych projektu.  Masz pytania? Potrzebujesz informacji? Zapraszamy do kontaktu z naszymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich!   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile tel. +48 61 65 06 233  lub +48 61 65 06 235 e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl gg  51755430 skype: infoue-nowytomysl   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu tel. +48 61 65 06 371 lub +48 61 65 06 372 e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.pl gg 51757407 skype: infoue-pila   Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg i skype.Nie czekaj, sprawdź już dziś!

Wielkopolski RPO inwestuje w szkoły
W ramach ogłoszonego konkursu WRPO 9.3.2. Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego, jeszcze do 19 czerwca br. można składać wnioski o dofinasowanie projektów obejmujących inwestycje w infrastrukturę szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz inwestycje w infrastrukturę służącą popularyzacji nauki i innowacji. Uprawionymi do ubiegania się o dofinansowanie są: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną; szkoły i placówki systemu oświaty realizujące kształcenie zawodowe i ustawiczne i ich organy prowadzące; organizacje pozarządowe; szkoły wyższe wyłącznie w odniesieniu do działań promujących naukę i innowacyjność wśród uczniów niższych poziomów edukacji (kształcenia zawodowego). O wsparcie nie mogą ubiegać się podmioty (Beneficjenci, partnerzy w projekcie), które uzyskały już wcześniej środki finansowe w WRPO 2014+ na realizację inwestycji z zakresu infrastruktury szkolnictwa zawodowego. Projekty na które można pozyskać środki to: Inwestycje w infrastrukturę szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne poprzez przebudowę, rozbudowę, adaptację, modernizację i/lub wyposażenie (sprzęt, w tym nowoczesny sprzęt oraz materiały dydaktyczne służące kształceniu zawodowemu i ustawicznemu) istniejących obiektów oraz budowę i/lub wyposażenie (sprzęt, w tym wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny oraz pomoce dydaktyczne służące kształceniu zawodowemu i ustawicznemu) nowych obiektów – tylko w uzasadnionych sytuacjach. Uzasadnienie wyjątków musi obejmować jasną argumentację danego zapotrzebowania na określonego typu infrastrukturę, analizę trendów demograficznych odpowiednich dla danego terytorium oraz analizę opcji wykazującą, że inne alternatywy (adaptacja lub modernizacja) nie są wykonalne. Inwestycje w infrastrukturę służącą popularyzacji nauki i innowacji (tj. np. centra kreatywności, „Małe Koperniki”): projekty popularyzujące wykształcenie techniczne czy innowacyjność, realizowane poza systemem oświaty oraz projekty szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe promujące wśród dzieci i uczniów niższych poziomów edukacji specjalności techniczne najbardziej odpowiednie do potrzeb rynku pracy. Inwestycje w tym zakresie związane będą głównie z doposażeniem i wyposażeniem w sprzęt oraz modernizacją i adaptacją istniejących obiektów. Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów to 42 000 000,00 zł. Masz pytania? Potrzebujesz informacji? Zapraszamy do kontaktu z naszymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich! Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile tel. +48 61 65 06 233  lub +48 61 65 06 235 e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl gg  51755430 skype: infoue-nowytomysl   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu tel. +48 61 65 06 371 lub +48 61 65 06 372 e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.pl gg 51757407 skype: infoue-pila   Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg i skype. Nie czekaj, sprawdź już dziś!  

Zasada konkurencyjności w czasach epidemii
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przedstawiło kolejne możliwe do podjęcia działania, mające na celu łagodzenie wpływu pandemii koronawirusa. Zmiana dotyczy projektów współfinansowanych ze środków UE, w ramach których zawarte zostały umowy o zamówienie zgodnie z zasadą konkurencyjności. Zgodnie z pkt 7 podrozdziału 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 możliwe jest niestosowanie zasady konkurencyjności przy udzielaniu zamówień w następujących przypadkach: lit. d. – ze względu na pilną potrzebę (konieczność) udzielenia zamówienia niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której wcześniej nie można było przewidzieć, nie można zachować terminów określonych w sekcji 6.5.2 pkt 10; lit. e – ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której wcześniej nie można było przewidzieć (np. klęski żywiołowe, katastrofy, awarie), wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia i nie można zachować terminów określonych w sekcji 6.5.2 pkt 10. W związku z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa SARS-CoV-2, które można zakwalifikować jako wystąpienie siły wyższej, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) dopuszcza możliwość odstąpienia od zasady konkurencyjności w przypadku zamówień stanowiących pilną potrzebę w celu niezwłocznego przeciwdziałania skutkom epidemii COVID-19. Na podstawie pkt 20 lic. c sekcji 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014 2020., możliwe jest dokonanie istotnej zmiany postanowień zawartej umowy o zamówienie, gdy zmiana ta nie prowadzi do zmiany ogólnego charakteru umowy oraz: konieczność tej zmiany spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, oraz wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy. Podsumowując, dopuszczalne jest odstąpienie od stosowania zasady konkurencyjności podczas udzielania zamówień niezbędnych do przeciwdziałania skutkom COVID-19. Spełnienie przesłanek z lit. d i e pkt 7 podrozdziału 6.5 Wytycznych powinno jednak być pisemnie uzasadnione, a każdy przypadek rozpatrywany będzie indywidualnie po dokonaniu gruntownej analizy, czy odstąpienie od zasady konkurencyjności znajduje uzasadnienie w wystąpieniu siły wyższej, jaką obecnie stanowi pandemia koronawirusa. Po więcej informacji zapraszamy: https://wrpo.wielkopolskie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/fundusze-a-koronawirus/covid-19-a-zasada-konkurencyjnosci?fbclid=IwAR04NQOxNuBGaX3m8SyymGy58O7bhkFidTmN17OiSP84jcFq7qS5qbBaauQ Masz pytania? Sugestie? Potrzebujesz informacji? Zapraszamy do kontaktu z naszymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich! Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu tel. +48 61 65 06 371  lub +48 61 65 06 372 e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.pl gg 51757407   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile tel. +48 61 65 06 233  lub +48 61 65 06 235 e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl gg  51755430   Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg. Nie czekaj, sprawdź już dziś!  

UWAGA GMINY!
Brakuje Wam środków na stworzenie i utrzymanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3? Planujecie zainwestować w żłobki, kluby dziecięce, a może w instytucje dziennego opiekuna? Macie szansę na pozyskanie wsparcia z WRPO 2014+! Nabór pozakonkursowy wyłącznie dla JST już w II kw. 2020r. Gminy miejskie, miejsko – wiejskie oraz wiejskie będą mogły pozyskać wsparcie na: tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, dostosowanie istniejących miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, sfinansowanie kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez pokrycie kosztów opłat za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.  Cross- financing będzie mógł wynieść nawet do 60% (zakres inwestycyjny) Więcej informacji pojawi się pod linkiem: https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory Jesteś zainteresowany dofinansowaniem? Skontaktuj się z pracownikami WARP w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich, a oni odpowiedzą na szczegółowe pytania dotyczące ubiegania się o wsparcie. Masz pytania? Potrzebujesz informacji? Zapraszamy do kontaktu z naszymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich! Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu tel. +48 61 65 06 371 lub +48 61 65 06 372 e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.pl gg 51757407   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile tel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235 e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl gg  51755430   Nie czekaj, sprawdź już dziś!   Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg.    

Bezpieczeństwo ponad wszystko!
Pandemia koronawirusa wywołała szereg zmian w planach i realizacji projektów unijnych na każdym szczeblu. Unia Europejska wsparła już m.in. ochronę zdrowia, MŚP czy walkę z pandemią. Zwiększono również środki dla policjantów i strażaków. Dodatkowe pieniądze na środki ochrony osobistej trafią do służb zajmujących się bezpieczeństwem. Komenda Główna Policji, Komenda Stołeczna Policji oraz Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej po podpisaniu aneksu zwiększającego wartość dofinansowania, będzie miała możliwość zwiększenia wydatków na walkę z COVID-19. Za dodatkowe pieniądze strażacy kupią m.in. mobilne laboratorium, zestawy do dezynfekcji pomieszczeń czy pojemniki do transportu materiałów CBRNE. Sprzęt pomoże w walce z koronawirusem. Dzięki niemu straż pożarna będzie mogła jeszcze lepiej wspierać służby medyczne oraz Inspekcje Sanitarne. Komenda Główna Policji zaopatrzy się w środki ochrony indywidualnej w celu przeciwdziałania rozszerzeniu pandemii SARS-CoV-2, a także dodatkowe urządzenia służące do ochrony przed pandemią dla załóg pojazdów kupionych w ramach realizacji projektu. Komenda Stołeczna Policji będzie mogła po rozszerzeniu dofinansowania również kupić środki ochrony indywidualnej w celu przeciwdziałania rozszerzeniu pandemii COVID-19. Dodatkowa zmiana to możliwość zakupu holownika specjalistycznego i dwóch Mobilnych Centrów Nadzoru Ruchu Drogowego wraz z wyposażeniem. Pieniądze trafią do służb z funduszy unijnych z Programu Infrastruktura i Środowisko. A wszystko przy minimalnych formalnościach. Masz pytania? Potrzebujesz informacji? Zapraszamy do kontaktu z naszymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich! Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu tel. +48 61 65 06 371  lub +48 61 65 06 372 e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.pl gg 51757407   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile tel. +48 61 65 06 233  lub +48 61 65 06 235 e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl gg  51755430   Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg. Nie czekaj, sprawdź już dziś!    

Podmioty Ekonomii Społecznej, które skorzystały z pożyczek, mogą liczyć na specjalnie przygotowany pakiet pomocowy.
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wraz z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) dają możliwość skorzystania z wielu ulg i ułatwień dla pożyczkobiorców w Działaniu 2.9 PO Wiedza Edukacja Rozwój oraz - w pewnym zakresie - pożyczkobiorców w Działaniu 1.4 PO Kapitał Ludzki. Pakiet pomocowy zakłada m.in.: - wydłużoną karencję w spłacie kapitału o dodatkowy, nie dłuższy niż 6 miesięcy, okres (dla nowo udzielanych pożyczek oraz pożyczek już udzielonych, w których nie rozpoczęła się jeszcze spłata kapitału), - tzw. wakacje kredytowe, co oznacza możliwość zawieszenia spłaty rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, - dwukrotne obniżenie oprocentowania na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy - dla pożyczek nowych i już zawartych, - w przypadku trudnej sytuacji finansowej wynikającej z sytuacji epidemicznej w kraju, możliwość obniżenia oprocentowanie do 0% na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy  - wydłużenie okresu utworzenia miejsca pracy maksymalnie do 12 miesięcy (tj. o 6 miesięcy, przy czym dotyczy to zarówno zawartych umów pożyczki, jak i nowych pożyczek zawieranych do 31.12.2020), - możliwość wydłużenia okresu spłaty pożyczek, zarówno na start jak i pożyczki rozwojowej – maksymalnie o okres do 12 miesięcy. Aby skorzystać z tych możliwości, należy złożyć wniosek bezpośrednio do pośrednika finansowego, z którym została zawarta umowa pożyczki. Do wniosku należy złożyć uzasadnienie, że sytuacja związana z COVID-19 spowodowała problemy płynnościowe w czasie spłaty pożyczki lub generuje ryzyko takich problemów w przyszłości. Już niebawem pożyczka płynnościowa dla PES. BGK w najbliższym czasie wybierze także pośrednika finansowego, który będzie udzielał pożyczek płynnościowych podmiotom ekonomii społecznej na bieżącą działalność, na przykład na wynagrodzenia, opłacenie faktur za dostawy, podtrzymanie produkcji czy inne koszty działalności.   Masz pytania? Sugestie? Potrzebujesz informacji? Zapraszamy do kontaktu z naszymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich! Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu tel. +48 61 65 06 371  lub +48 61 65 06 372 e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.pl gg 51757407 Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile tel. +48 61 65 06 233  lub +48 61 65 06 235 e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl gg  51755430 Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg. Nie czekaj, sprawdź już dziś!

Fundusze unijne w służbie zdrowia.
  Wielkopolskie szpitale otrzymują kolejne środki na walkę z pandemią!   Komisja Europejska wraz z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej zdecydowały, że możliwe jest przesunięcie środków unijnych w obrębie Programu Regionalnego. Dzięki temu do wielkopolskich szpitali trafiło już 77 mln zł na zakup środków ochrony osobistej i sprzętu medycznego m.in. respiratory, kardiomonitory, pompy infuzyjne.2,6 mln zł Zarząd Województwa Wielkopolskiego przekazał z Europejskiego Funduszu Społecznego WRPO 2014+ dla Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego w Poznaniu. Za tę kwotę będzie on w stanie wykonać ok. dwóch tysięcy testów w kierunku wirusa SARS-CoV-2. Jeden test kosztuje ok. 400 zł. Pieniądze pójdą też na środki ochrony osobistej dla pracowników tego szpitala. Uniwersytet Medyczny, do którego należy szpital, uruchomił już laboratorium diagnostyczne. Wykonuje ono m.in. oznaczenia u pacjentów poddanych kwarantannie, u których Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna poleciła wykonanie badania. Dotyczy to także pracowników ochrony zdrowia, a zwłaszcza lekarzy, pielęgniarek, diagnostów laboratoryjnych, co rekomenduje WHO, czyli Światowa Organizacja Zdrowia.W ostatnich dniach zostało zakupionych pół miliona maseczek dla wielkopolskich szpitali. Trafią one do szpitali wojewódzkich w Lesznie, Kaliszu, Koninie i Poznaniu, a także do szpitala powiatowego w Pile oraz do szpitala zakaźnego w Poznaniu. Obecnie przekazane środki przez samorząd wojewódzki na walkę z pandemią koronawirusa z pewnością nie są ostatnią pomocą finansową. Jednak pewne jest to, że są one niezbędną pomocą dla nas wszystkich.   Masz pytania? Potrzebujesz informacji?     Zapraszamy do kontaktu z naszymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich!   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu tel. +48 61 65 06 371 lub +48 61 65 06 372 e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.pl gg 51757407   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile tel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235 e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl gg  51755430   Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg.   Nie czekaj, sprawdź już dziś!  

Planujesz realizację projektu badawczo – rozwojowego w zakresie walki z koronawirusem?
  Poznaj projekt Szybka Ścieżka!Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Konkurs 5/1.1.1/2020 - Szybka ścieżka - Koronawirusy Szybka ścieżka jest skierowana do przedsiębiorców chcących realizować projekt samodzielnie lub przedsiębiorstw chcących realizować projekt w konsorcjum z innym przedsiębiorstwem lub jednostką naukową z zastrzeżeniem, że liderem projektu może być tylko przedsiębiorstwo.   Wartość kosztów kwalifikowalnych: projekty realizowane samodzielnie przez MŚP - od 1 mln PLN do 50 mln euro; pozostałe projekty – od 2 mln PLN do 50 mln euro Poziom dofinansowania uzależniony jest od rodzaju prac wykonywanych w projekcie oraz od statusu wielkości przedsiębiorstwa. Poziom dofinansowania wynosi aż do 80%!   Obszary tematyczne: OBSZAR I – Zestawy oraz urządzenia do szybkiej diagnostyki koronawirusów przeznaczone do użytkowania przez specjalistów oraz pacjentów pod nadzorem specjalistycznym OBSZAR II – Wprowadzenie zmian po-rejestracyjnych uwzględniających nowe wskazania dla istniejących leków oraz opracowanie innowacyjnych produktów leczniczych do terapii zakażeń koronawirusami, w szczególności COVID-19 oraz szczepionki przeciwwirusowej OBSZAR III – Działania prewencyjne ograniczające rozprzestrzenianie się pandemii (w tym koronawirusa SARS-CoV-2) oraz działania na rzecz Polskiej tarczy antywirusowej: poprawy bezpieczeństwa biologicznego i ochrony społeczeństwa oraz wsparcie jego funkcjonowania w stanach zagrożenia epidemiologicznego   Nabór: od 6 maja do 31 grudnia 2020r.     Masz pytania? Potrzebujesz informacji? Zapraszamy do kontaktu z naszymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich w Pile i w Nowym Tomyślu! Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu tel. +48 61 65 06 371  lub +48 61 65 06 372 e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.pl gg 51757407   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile tel. +48 61 65 06 233  lub +48 61 65 06 235 e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl gg  51755430   Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg.   Nie czekaj, sprawdź już dziś!  

Co w obecnej sytuacji z moją dotacją???
Na przełomie ostatnich miesięcy, powstało wiele nowych firm jednoosobowych sfinansowanych z dotacji unijnych. Trudna sytuacja związana z epidemią COVID-19 odbija się również na mikro firmach. Czy zaproponowana tarcza antykryzysowa dotyczy także przedsiębiorstw finansowanych z funduszy unijnych? Czy uczestnicy projektów mogą liczyć na ulgi i odstępstwa od zapisów umowy? 16 marca br. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej wydał rekomendację dotyczącą działań możliwych do podjęcia w celu łagodzenia wpływu pandemii koronawirusa na realizację projektów współfinansowanych z EFS, która dotyczy także odbiorców projektów, którym w ramach projektu przyznano dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Wynika z niego, iż osoby, które założyły swoje firmy z dotacji unijnych mają możliwość:  czasowego zawieszenia prowadzonej działalności gospodarczej: Nie będzie ono traktowane jako naruszenie wymogu trwałości. Okres ten nie byłby jednocześnie wliczany do wymaganego okresu utrzymania działalności gospodarczej, a zatem po ponownym podjęciu działalności musiałaby ona być prowadzona proporcjonalnie dłużej o okres jej zawieszenia. W czasie zawieszenia działalności nie będzie wypłacane wsparcie pomostowe. prowadzenia działalności gospodarczej bez jej zawieszania: Przedsiębiorca korzystający z okresowego zwolnienia z opłacania składek ZUS, wynikających z rozwiązań proponowanych przez rząd w ramach pakietu tzw. „Tarczy Antykryzysowej”, nadal może otrzymywać wsparcie pomostowe finansowe w wysokości i okresie wynikającym z zawartej z nim umowy.   Masz pytania? Potrzebujesz informacji?     Zapraszamy do kontaktu z naszymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich!   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu tel. +48 61 65 06 371  lub +48 61 65 06 372 e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.pl gg 51757407   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile tel. +48 61 65 06 233  lub +48 61 65 06 235 e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl gg  51755430   Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg.   Nie czekaj, sprawdź już dziś!

UWAGA Instytucje Otoczenia Biznesu!
  Prowadzicie działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności? Nie działacie dla zysku lub przeznaczacie zysk na cele statutowe? Macie szansę na pozyskanie wsparcia z WRPO 2014+ na rzecz rozwoju MSP!   Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z Wielkopolski będą mogły dzięki Wam w kolejnym etapie pozyskać wsparcie na: początkową fazę działalności swojej działalności, usługi potrzebne do funkcjonowania (w tym np.: udostępnienie infrastruktury, powszechne usługi okołobiznesowe, usługi doradcze, usługi specjalistyczne), wsparcie inwestycyjne na zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w modelu popytowym bezpośrednim dla usług inkubacji. dotację max. 300 tys. zł.   W ramach poddziałania 1.3.1 Wsparcie inkubacji przedsiębiorstw nabór zaplanowany jest od 27 kwietnia do 19 czerwca 2020 r. Więcej informacji pod linkiem : https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/378   Jesteś zainteresowany dofinansowaniem? Skontaktuj się z pracownikami WARP w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich, a oni odpowiedzą na szczegółowe pytania dotyczące ubiegania się o wsparcie.   Zapraszamy do kontaktu z naszymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich!   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu tel. +48 61 65 06 371  lub +48 61 65 06 372 e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.pl gg 51757407   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile tel. +48 61 65 06 233  lub +48 61 65 06 235 e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl gg  51755430   Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg.   Nie czekaj, sprawdź już dziś!  

#WALKA Z WYKLUCZENIEM CYFROWYM UCZNIÓW
Pandemia convid-19 jest teraz obszarem priorytetowym, w którym są angażowane wszystkie siły i środki. Obecna sytuacja zmusiła wszystkich do pozostania w domu i sparaliżowała każdy obszar życia. Szczególnie dotknęło to dzieci i młodzież. Nauczanie musiało przejść w tryb zdalny. Uczniowie zamiast zasiadać w szkolnych ławach, zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada dostępu do sprzętu lub Internetu, co uniemożliwia obowiązkową naukę. W odpowiedzi na obecną sytuację szkolnictwa Ministerstwo Cyfryzacji uruchomiło program Zdalna Szkoła, który został sfinansowany ze środków europejskich Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Dzięki tym środkom młodzi ludzie będą mogli uczestniczyć w zajęciach zdalnych, które wymusiła pandemia koronawirusa. Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnegow ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020   Kwota alokacji Przeznaczonych zostało 186 105 000 zł   Kto może wnioskować? Jednostki samorządu terytorialnego (gminy oraz powiaty).   Przeznaczenie grantu Sprzęt komputerowy niezbędny do prowadzenia lekcji w trybie zdalnym: -- laptopy - tablety - routery WiFi ze wsparciem LTE Przeznaczone dla nauczycieli i uczniów nie mających warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu zdalnym.Możliwe jest również sfinansowanie potrzebnego oprogramowania, ubezpieczenia sprzętu, mobilnego dostępu do Internetu lub innych uzasadnionych wydatków (np. akcesoria).Sugerowana cena jednego komputera lub laptopa nie powinna przekroczyć 3 500 zł, a tabletu 1 500 zł.   Kwoty grantów Najmniejszy grant to 35 tysięcy złotych, największy 100 tysięcy. Dofinansowanie wynosi 100%, czyli zerowy wkład własny gminy lub powiatu. Lista gmin i powiatów uprawnionych do grantu, wraz z maksymalną kwotą znajduje się tu - link   Wniosek Jak złożyć wniosek krok po kroku? Wejdź na stronę cppc.gov.pl oraz pobierz wniosek, który należy wypełnić w Word. Znajduje się on tutaj.A. By to zrobić potrzebujesz:           a. danych adresowych gminy/powiatu,           b. informacji o tym, ile szacunkowo wsparcie obejmie szkół, nauczycieli lub uczniów (można wskazać przedział),          c. informacji o cenie jednostkowej za jeden produkt, liczbie sztuk, a także przeznaczeniu i parametrów sprzętu.   B. Pamiętaj, że komputery, laptopy czy tablety nie są jedynymi zakupami możliwymi do sfinansowania! Możliwe jest również sfinansowanie potrzebnego oprogramowania, ubezpieczenia sprzętu, mobilnego dostępu do internetu lub innych uzasadnionych wydatków (np. akcesoria). Po wypełnieniu wniosku możesz przejść do Aplikacji do przesyłania wniosków – tu (należy w niej załączyć swój wniosek) lub na adres zdalnywniosek@cppc.gov.plI to wszystko! Wzór Wniosku o przyznanie Grantu należy pobrać, wypełnić, podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 162) lub elektronicznym podpisem zaufanym.   O czym warto pamiętać? Wysokość dofinansowania będzie zależała od tego, w której ze wskazanych kategorii znajduje się gmina/powiat. Sugerowana cena jednego komputera lub laptopa nie powinna przekroczyć 3 500 zł, a tabletu 1 500 zł. Jeśli taki sprzęt zakupiono po 16 marca 2020 roku, to można go ująć we wniosku o dofinansowanie. W ciągu 6 miesięcy od otrzymania grantu JST będzie musiała złożyć raport rozliczający poniesione wydatki.   Powodzenia!

Masz środki? – bo pomysł to nie wszystko…
Przed założeniem firmy, każdy zastanawia się nad fundamentalną kwestią – skąd wziąć pieniądze na biznes? Może to zabrzmi banalnie i nieprawdopodobnie, ale środki są dostępne, tylko trzeba wiedzieć gdzie po nie sięgnąć. Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej możesz otrzymać z różnych źródeł i wcale nie jest to takie trudne. Dowiesz się tego z poprzednich informacji przygotowanych przez naszych Specjalistów! Link: http://warp.org.pl/oferta/informacje-o-funduszach-europejskich/informacje/ Sprawdź już teraz! Zastanawiasz się co lepsze? Dotacja? Pożyczka? Pozwól, że rozwiejemy Twoje wątpliwości. Dotacja jest to bezzwrotna pomoc udzielana przez różne podmioty na cel jakim jest założenie własnej działalności gospodarczej. Kwota jaką można otrzymać oscyluje w granicach 18-100 tys. złotych.Przyznawana jest z zasady osobom bezrobotnym (zarejestrowanym w UP) lub biernym zawodowo.Przeznaczenie dotacji zwykle skierowane jest na zakup środków trwałych, materiałów niezbędnych doświadczenia usług, sprzętu, itp. Czas otrzymania decyzji jest różny – od 30 dni dla Urzędu Pracy, do kilku miesięcy dla innych projektów.Nabór w większości przypadków jest cykliczny – w niektórych przypadkach tylko raz w roku. Pożyczka jest zwrotnym instrumentem finansowym i mimo, iż w całości należy ją zwrócić, udzielana jest na preferencyjnych warunkach.Skierowana jest również do osób pracujących, co oznacza, że nie ma konieczności rezygnowania z etatu.Kwoty pożyczek są różne, wynoszą nawet do 500 000,00zł!Pożyczka może pokryć 100% zaplanowanych wydatków, w tym również remont pomieszczenia czy zakup środka transportu.Czas otrzymania decyzji to już nawet 12 dni (w zależności od Instytucji Finansującej).Nabór jest stały – w każdym momencie można starać się o środki na założenie własnego biznesu!Podlegają one zwrotowi, lecz jej otrzymanie jest zdecydowanie łatwiejsze niż kredytu w banku.Ma także korzystne warunki spłaty. Wiesz już jakie różnice są między dotacją a pożyczką?A teraz odpowiedź sobie na kilka pytań z tabeli, które ułatwią Ci podjęcie decyzji. POMYSŁ PIENIĄDZE/ŚRODKI PRAWO REKLAMA   Jaki masz pomysł na biznes?   Masz środki na start?   Czy wybrałeś już formę opodatkowania swojej firmy?   Czy przygotowałeś już ofertę?   Czy sprawdziłeś swój pomysł?   Skąd je pozyskasz?   Czy Twoja działalność wymaga dodatkowych pozwoleń?   Co wyróżnia Cię na tle konkurencji?   Poznałeś rynek i konkurencję?   Zrobiłeś już symulację finansową swojej firmy?   Czy wybrałeś już formę prawną?   Czy nawiązałeś już kontakty z dostawcami?   Masz plan rozwoju swojej firmy?   Jakich zasobów potrzebujesz, żeby zacząć działalność?   Czy wiesz, jak wygląda proces zakładania działalności gospodarczej?   Czy masz zapewnioną ciągłość dostaw?   Wyznaczyłeś już sobie cele, które chcesz osiągnąć?   Czy ustaliłeś już ceny swoich produktów/usług?   Czy Twoja działalność wymaga posiadania kasy fiskalnej?   Kto jest Twoim klientem?   Czy są bariery wejścia na rynek?   Kto będzie robił Twoją księgowość?     Czy wybrałeś już PKD?   Jak będziesz się reklamować?   Czy planujesz zwiększenie zatrudnienia?   Czy znasz swoje zobowiązania finansowe?   Czy posiadasz lokal, który spełnia wymogi prawne?   Jakie są największe plusy Twojej oferty?   Więc jak? Ruszasz z własnym biznesem?   Masz pytania? Potrzebujesz informacji?Zapraszamy do kontaktu z naszymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich w Pile i w Nowym Tomyślu!    Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile tel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235 e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl              pila.fe@wielkopolskie.pl gg: 51755430   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu tel. +48 61 65 06 371  lub  +48 61 65 06 372 e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.pl             nowytomysl.fe@wielkopolskie.pl gg: 51757407     Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg. Nie czekaj, sprawdź już dziś!

Fundusze Unijne z pomocą dla przedsiębiorców!
31 marca 2020 roku do Komisji Europejskiej trafiły dwa projekty Rozporządzeń Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej, które mają umożliwić wsparcie firm w sytuacji kryzysu. Pandemia koronawirusa niewątpliwie wpłynęła na sytuację polskich przedsiębiorców. Pomocne mogą okazać się środki unijne. Jednak, aby móc z nich skorzystać, potrzebne jest stworzenie podstaw w prawie krajowym, które umożliwią ich uruchomienie. Rozporządzenia zostały już wydane. Po uzgodnieniach z Komisją i publikacji w Dzienniku Ustaw, Rozporządzenia umożliwią udzielanie przedsiębiorcom wsparcia z Funduszy Unijnych w formie dotacji, pomocy zwrotnej, pożyczek i gwarancji/poręczeń, na nowych, antykryzysowych zasadach. Jakich? m.in.: przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z Funduszy Unijnych nie tylko na cele inwestycyjne, ale również na kapitał obrotowy, czyli na bieżące działanie przedsiębiorstwa. zakłada się również zwiększenie limitu pomocy de minimis z 200 tys. euro nawet do 800 tys. euro. Szczegóły poznamy niebawem. Śledźcie nasze newsy, na pewno o tym jeszcze napiszemy!   Potrzebujesz więcej informacji?   Zapraszamy do kontaktu z naszymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich!   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu tel. +48 61 65 06 371 lub +48 61 65 06 372 e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.pl gg 51757407   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile tel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235 e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl gg  51755430   Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg.        

Baza Usług Rozwojowych – szansą na wyższe kwalifikacje!
Przedsiębiorco!  Nowe środki w ramach Bazy Usług Rozwojowych! Przygotuj się na nowe możliwości rozwoju swoich pracowników!  Już niebawem wsparcie unijne na szkolenia. W dzisiejszych czasach rozwój firmy jest napędzany rozwojem jej pracowników. Aby zwiększać kompetencje swoich pracowników, warto organizować im szkolenia tematyczne, które pozwolą rozwinąć ich umiejętności. Często ze względu na wysokie koszty szkoleń, nie każda firma może sobie na nie pozwolić. Dowiedź się już dziś, jak zarejestrować się w Bazie Usług Rozwojowych. Dzięki temu możesz rozpocząć starania o dofinansowanie do szkoleń kompetencyjnych. Pomoże Ci w tym nasza Instrukcja Rejestracji w BUR, przygotowana przez Specjalistów ds. funduszy europejskich. (LINK) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO).  Nabór w Województwie Wielkopolskim już niebawem. Przedsiębiorco bądź czujny,  to szansa rozwoju dla Ciebie, Twojej firmy i pracowników! Masz pytania?  Potrzebujesz informacji? Zapraszamy do kontaktu z naszymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich! Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile tel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235 e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl gg:  51755430 Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu tel. +48 61 65 06 371 lub +48 61 65 06 372 e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.pl gg: 51757407 Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg. Nie czekaj, sprawdź już dziś!

Brak środków? Chętnie dołożymy! Sprawdź! 
Być może Inicjatywa jeremie2 okaże się rozwiązaniem dla Ciebie? Prezentujemy kolejne produkty – Mała Pożyczka Inwestycyjna oraz Pożyczka Inwestycyjna.     MAŁA POŻYCZKA INWESTYCYJNA POŻYCZKA INWESTYCYJNA Kwota 10 000,00zł do 500.000,00 zł od 500.000,01 do 2 300.000,00 zł Oprocentowanie od 1,84 % od 1,84 % Okres spłaty do 7 lat do 10 lat Karencja do 6 m-cy do 8 lub 12 m-cy Dla kogo? Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, w tym start-up Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, w tym start-up     Przedmiot finansowania:Dla Małej Pożyczki Inwestycyjnej: przedsięwzięcia realizowane przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa przedsięwzięcia realizowane przez start- upy przedsięwzięcia w ramach inteligentnych specjalizacji w kontekście Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015-2020 przedsięwzięcia realizowane w ramach Wiejskich obszarów funkcjonalnych wymagających wsparcia procesów rozwojowych Dla Pożyczki Inwestycyjnej: przedsięwzięcia realizowane przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa przedsięwzięcia inwestycyjne w Kluczowych Obszarach Inwestycyjnych przedsięwzięcia polegające na wprowadzeniu innowacyjnych rozwiązań (innowacje procesowe, produktowe, nietechnologiczne)  przedsięwzięcia w ramach inteligentnych specjalizacji w kontekście Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015-2020 przedsięwzięcia realizowane w ramach Wiejskich obszarów funkcjonalnych wymagających wsparcia procesów rozwojowych w szczególności w branżach ekoinnowacji oraz z wykorzystaniem zaawansowanych Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych Cel finansowania: wzmocnienie potencjału gospodarczego przedsiębiorstw, zwiększenie i umocnienie ich pozycji na rynku, podniesienie konkurencyjności firm. Masz pytania? Sugestie? Potrzebujesz informacji? Zapraszamy do kontaktu z naszymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich! Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu tel. +48 61 65 06 371 lub +48 61 65 06 372 e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.pl gg: 51757407 Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile tel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235 e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl gg:  51755430 Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg. Nie czekaj, sprawdź już dziś!

jeremie2- pożyczka na potrzeby Twojej firmy!
Twój biznesowy pomysł ciągle leży w szufladzie? Brakuje Ci środków na jego realizację? A może potrzebujesz środków na rozwój swojej firmy? Pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich chętnie pomogą znaleźć rozwiązanie i wskażą dostępną ścieżkę pozyskania funduszy unijnych.Już dziś prezentujemy pierwsze dwa produkty (z czterech dostępnych) w ramach Inicjatywy jeremie2. Są to niskooprocentowane pożyczki na założenie i rozwój działalności gospodarczych. Sprawdź, czy to rozwiązanie jest dla Ciebie!   MIKROPOŻYCZKA POŻYCZKA ROZWOJOWA Kwota 10 000,00zł do 100.000,00 zł od 100.000,01 do 500.000,00. zł Oprocentowanie od 1,84 % od 1,84 % Okres spłaty do 5 lat do 7 lat, Karencja do 6 m-cy do 6 m-cy Dla kogo? mikro i małe przedsiębiorstwa, w tym start-up mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, w tym start-up Przedmiot finansowania: przedsięwzięcia realizowane przez mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa przedsięwzięcia realizowane przez start- upy przedsięwzięcia w ramach Inteligentnych Specjalizacjw kontekście Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015-2020 przedsięwzięcia realizowane w ramach Wiejskich Obszarów Funkcjonalnych wymagających wsparcia procesów rozwojowych Cel finansowania: wzmocnienie potencjału gospodarczego przedsiębiorstw zwiększenie i umocnienie ich pozycji na rynku podniesienie konkurencyjności firm Finansowanie przeznaczone będzie na projekty związane z m.in.: wdrażaniem nowych rozwiązań produkcyjnych i technologicznych wprowadzaniem nowych i ulepszonych produktów i usług zakupem maszyn, sprzętu produkcyjnego, w tym umożliwiających wdrażanie innowacji finansowaniem rozszerzenia działalności finansowaniem podstawowej działalności przedsiębiorstwa lub realizacji nowych projektów Masz pytania? Sugestie? Potrzebujesz informacji? Zapraszamy do kontaktu z naszymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich! Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu tel.   +48 61 65 06 371  lub  +48 61 65 06 372 e-mail:  infoUE-nowytomysl@warp.org.pl infoUE-nowytomysl@warp.org.pl gg: 51757407 Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile tel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235 e-mail:  infoUE-pila@warp.org.pl,  infoUE-pila@warp.org.pl gg:  51755430 Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg. Nie czekaj, sprawdź już dziś!

Nie otrzymałeś dotacji?
Kwota dotacji jest zbyt mała? Nie kwalifikujesz się do grupy docelowej w programie dotacyjnym? Nie przejmuj się, są inne możliwości. Weź unijną pożyczkę!   Brak środków na start to jedna z najczęściej wskazywanych barier przez osoby myślące o założeniu własnego biznesu. Odpowiedzią na te barierę są unijne pożyczki na założenie działalności gospodarczej.   Zobacz jakie masz warianty do wyboru.     Inicjatywa jeremie2 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny www.wrpo.wielkopolskie.pl   Podstawowe parametry pożyczki: - kwota pożyczki od 10 tys zł, - oprocentowanie dla osób rozpoczynających działalność wynosi od 1,84%, - okres spłaty do 5 lub 7 lat w zależności od wyboru produktu.   Oprocentowanie, wymagane dokumenty oraz sposób zabezpieczenia pożyczki zależy od oferty wybranego Pośrednika Finansowego. Nie trzeba mieć zarejestrowanej działalności na moment składania wniosku o pożyczkę.   Szczegółowe parametry pożyczki w ramach Inicjatywy jeremie2 przedstawiliśmy w minionym tygodniu, dla przypomnienia: http://warp.org.pl/oferta/informacje-o-funduszach-europejskich/informacje/poznaj-jeremie2-dzieki-pife/     Mikropożyczki do 50 tys. zł   W woj. wielkopolskim dostępne są preferencyjne pożyczki na uruchomienie działalności gospodarczej. Udzielane są one w ramach dwóch projektów finansowanych z poprzedniej perspektywy 2007-2013:   Projekt "Moja firma z pożyczką" realizowany przez Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości.   Podstawowe parametry pożyczki: - kwota pożyczki do 50 tys. zł, - oprocentowanie wynosi 0,5% w skali roku, - maksymalny okres spłaty do 5 lat, - możliwa karencja w spłacie rat kapitałowych do 12 miesięcy, - bez względu na status na rynku pracy. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: http://ocwp.org.pl/pozyczki-unijne/pozyczki-na-start/     Projekt "Mikropożyczkowy Fundusz dla rozwoju Wielkopolski" realizowany przez Unię Gospodarczą Regionu Śremskiego wraz z Agencją Rozwoju Regionalnego w Koninie.   Podstawowe parametry pożyczki: - kwota pożyczki do 50 tys. zł, - oprocentowanie wynosi 2% w skali roku, - maksymalny okres spłaty do 5 lat, - możliwa karencja w spłacie rat kapitałowych do 12 miesięcy,- bez względu na status na rynku pracy. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: http://www.unia.srem.com.pl/pl/mikropozyczki   Masz pytania? Sugestie? Potrzebujesz informacji?     Zapraszamy do kontaktu z naszymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich!   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu tel. +48 61 65 06 371  lub +48 61 65 06 372 e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.pl gg 51757407   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile tel. +48 61 65 06 233  lub +48 61 65 06 235 e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl gg  51755430   Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg.   Nie czekaj, sprawdź już dziś!  

Walka z Koronawirusem a działania Funduszy Europejskich!
Jak Fundusze Europejskie przyczynią się do walki z koronawirusem? Sprawdź! Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej na Portalu Funduszy Europejskich uruchomiło zakładkę poświęconą FE w kontekście działań związanych z obecną sytuacją zagrożenia koronawirusem. Zakładka zawiera wszelkie informacje o działaniach i ułatwieniach przygotowanych przez MFiPR na rzecz beneficjentów środków UE. Podane są również informacje o zmianach i przesunięciach terminów naborów wniosków wprowadzonych przez instytucje ogłaszające konkursy. Znajdują się tam również inne ważne wiadomości dla realizujących projekty unijne. Wszystkich beneficjentów oraz osoby zainteresowane zapraszamy do odwiedzania tej strony. www.funduszeeuropejskie.gov.pl/koronawirus Informujemy również, że został uruchomiony Pakiet Antykryzysowy dla korzystających z Funduszy. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wydało pakiet rekomendacji dla instytucji państwowych odpowiedzialnych za inwestowanie funduszy unijnych (np. NCBiR, PARP, Urzędy Marszałkowskie). Traktując każdy przypadek indywidualnie, będą one mogły w uzasadnionych przypadkach: wydłużyć terminy zakończenia naborów wniosków, które właśnie trwają, wydłużyć terminy rozliczania i zamykania inwestycji unijnych, rozliczyć wydatki, które z powodu panującej sytuacji nie mogły odbyć się, np. szkolenia czy wyjazdy, zmienić plany kontroli wydatków z funduszy unijnych poprzez przesunięcie części z nich na później, tak aby uwzględnić trudniejszą sytuację w firmach i u siebie  pozwolić ekspertom oceniającym wnioski pracować zdalnie. Pakiet ma ułatwić korzystanie z Funduszy Unijnych, firmom, samorządom czy organizacjom pozarządowym.  Ma on zapobiec negatywnemu wpływowi koronawirusa na realizację ponad 60 tysięcy inwestycji współfinansowanych z UE. Masz pytania? Sugestie? Potrzebujesz informacji? Zapraszamy do kontaktu z naszymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich! Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu tel. +48 61 65 06 371  lub +48 61 65 06 372 e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.pl gg 51757407 Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile tel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235 e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl gg  51755430 Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg. Nie czekaj, sprawdź już dziś!

Zostań sam sobie szefem!
  Zanim otworzysz firmę, sprawdź jakie dofinansowanie z Funduszy Europejskich możesz otrzymać! Inni korzystają, skorzystaj i Ty!   Już niedługo ruszają kolejne nabory. Dofinansowanie nawet do 100 tys. zł. Dodatkowo możesz otrzymać wsparcie pomostowe, z którego zapłacisz czynsz, biuro księgowe, czy składki ZUS.   Poniżej przedstawiamy dotacje dla osób powyżej 30 roku życia. Znajdź dofinansowanie najlepsze dla Ciebie!   Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 www.wrpo.wielkopolskie.pl Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - osoby bezrobotne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, - nabory organizowane cyklicznie, - wniosek składany w PUP, właściwym dla miejsca zamieszkania, - kwota dotacji ok. 20-25 tys. zł. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Poddziałanie 6.3.1 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość www.wrpo.wielkopolskie.pl - osoby bezrobotne, nie wymagana jest rejestracja w PUP, - kwota dotacji ok. 25 tys. zł. + wsparcie pomostowe wypłacane co miesiąc przez max. 12 m-cy - wniosek składany w Instytucji, która zostanie wybrana w konkursie ogłoszonym w kwietniu br.   Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 www.arimr.gov.pl Działanie 19 Leader Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność - bez względu na wiek, - bez względu na status na rynku pracy, również dla osób pracujących, - kwota od 50 - 100 tys. zł. - dotacji udzielają Lokalne Grupy Działania (LGD), właściwe przez wzgląd na miejsce zamieszkania. Mapa LGD: www.ksow.pl/baza-lgd-2014-2020.html?no_cache=1   Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, skorzystaj z bezpłatnych usług informacyjnych świadczonych przez nasze Punkty Informacyjne. Obecnie konsultacje prowadzone są telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg.   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślutel. +48 61 65 06 371 lub +48 61 65 06 372e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.pl gg. 51757407   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Piletel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl gg. 51755430    

Poznaj jeremie2 dzięki PIFE!
Myślisz o własnym biznesie? A może już prowadzisz firmę?  Potrzebujesz środków, by Twoja firma stanęła na nogi?  Dowiedz się, dlaczego warto skorzystać z Inicjatywy jeremie2. Inicjatywa jeremie2 skierowana jest do przedsiębiorców i osób chcących rozpocząć własną działalność. To Inicjatywa w postaci unijnych pożyczek, dla tych którzy potrzebują kapitału na rozwój i innowacje w swojej firmie, ale również dla tych, którzy mają trudności z uzyskaniem kredytu w bankach komercyjnych, ponieważ zbyt krótko prowadzą swój biznes i nie są dla banków wiarygodni. Unijne pożyczki cieszą się bardzo dużą popularnością wśród przedsiębiorców z Wielkopolski, i stanowią doskonałą alternatywę dla unijnych dotacji. Dziś przedstawiamy ogólne parametry preferencyjnej pożyczki jeremie2, a w kolejnych dniach wskażemy różnicę między dostępnymi produktami. Parametry unijnych pożyczek: - kwota pożyczki od 10 000,00 zł do 2 300 000,00 zł,- oprocentowanie od 1,84% w skali roku,- okres spłaty do 120 miesięcy,- możliwość karencji w spłacie kapitału do 12 miesięcy,- stałe oprocentowanie przez cały okres trwania umowy,- finansowanie celów obrotowych (od 20% do 50%),- dostępna również dla start-upów,- bez dodatkowych opłat i prowizji, wkładu własnego.Masz pytania? – pozwól, że je dla Ciebie rozwiejemy. Szukasz informacji? – zadzwoń lub napisz! Zapraszamy do kontaktu z naszymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich w Pile i w Nowym Tomyślu!  Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Piletel. +48 61 65 06 233 +48 61 65 06 235e-mail: infoUE-pila@warp.org.plpila.fe@wielkopolskie.pl gg. 51755430 Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślutel. +48 61 65 06 371 +48 61 65 06 372e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.pl nowytomysl.fe@wielkopolskie.pl gg. 51757407   Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg.Już niebawem opiszemy wszystkie dostępne produkty pożyczkowe dla wielkopolskich firm i osób chcących rozpocząć swój biznes. Wskażemy też ich zalety nad dotacjami. Zachęcamy do bieżącego śledzenia naszej strony! http://warp.org.pl/oferta/informacje-o-funduszach-europejskich/informacje/

MARATON NABORÓW DLA PRZEDSIĘBIORSTW
z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w 2020 roku!   Zmienione kryteria konkursów, wydłużone terminy naborów umożliwią pozyskanie większej liczbie przedsiębiorców unijnych dotacji a kolejne miesiące będą obfitować w wiele ciekawych dotacyjnych szans dla grona innowacyjnych firm. Poniżej przedstawiamy najpopularniejsze możliwości POIR w perspektywie 2014-2020. www.poir.gov.pl Szybka ścieżka – Poddziałanie 1.1.1: Ścieżka tematyczna Urządzenia Grzewcze, dla MSP, dużych oraz konsorcjów z udziałem jednostek naukowych. Nabór trwa do 30 kwietnia 2020r.Na wsparcie mogą liczyć projekty badawczo – rozwojowe. Kwota przeznaczona na ten cel to aż 200 mln. zł. Ścieżka tematyczna OZE w transporcie, dla MSP, dużych oraz konsorcjów z udziałem jednostek naukowych. Nabór zaplanowany od 30 kwietnia 2020r. Na projekty badawczo – rozwojowe. Alokacja 200 mln. zł. Konkurs dla MSP, dużych oraz konsorcjów z udziałem jednostek naukowych. Nabór trwa do 1 czerwca 2020r. Kolejny nabór zaplanowany na sierpień 2020r.Na projekty badawczo – rozwojowe. Alokacja 1,2 mld. zł. Konkurs „Szybka ścieżka dla Mazowsza” dla MSP, dużych oraz konsorcjów z udziałem jednostek naukowych. Nabór trwa do 14 maja 2020r. Na projekty badawczo – rozwojowe. Alokacja 500 mln. zł. Konkurs dla MSP posiadających certyfikat Seal of Excellence Nabór trwa do 30 września 2020r. Na projekty badawczo – rozwojowe. Alokacja 50 mln. zł. Centra B+R:Coraz chętniej przedsiębiorcy inwestują w infrastrukturę celem prowadzenia prac badawczo – rozwojowych. Wsparcie tych projektów umożliwia działanie 2.1.Nabór od 14 kwietnia do 11 maja 2020 r. Bony na innowacje:Dla mających plany nawiązania współpracy pomiędzy sektorem gospodarki a nauki, poprzez zlecenie wykonania usługi przewidziane jest wsparcie w ramach poddziałania 2.3.2. Finanse przeznaczone są na projekty, które będą w znaczący sposób przyczyniać się do rozwoju ich produktów (wyrobów i usług). Konkurs w ramach komponentu usługowego (zlecenie wykonania usługi) oraz inwestycyjnego (wdrożenie) dla MSP:Nabór do 28 maja 2020r. (komponent usługowy).Nabór do 07 lipca 2020r. (komponent inwestycyjny). Konkurs dedykowany na rzecz dostępności:Nabór do 28 maja 2020r. (komponent usługowy).Nabór do 07 lipca 2020r. (komponent inwestycyjny). Design dla przedsiębiorców:Celem konkursu Design dla przedsiębiorców z sektora MSP (oprócz Makroregionu Polski Wschodniej, woj.: lubelskie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie) jest sfinansowanie profesjonalnego procesu projektowego, którego efektem będzie wdrożenie przez firmę nowego, ulepszonego wyrobu lub usługi i sfinansowanie niezbędniej inwestycji do jego wdrożenia. Wsparcie udzielane jest w ramach poddziałania 2.3.4. Nabór zaplanowany od lipca do września 2020r. Granty na Eurogranty:Jeśli chcesz zwiększyć innowacyjność i umiędzynarodowić swoją rodzimą firmę z sektora MSP możesz liczyć na wsparcie z poddziałania 2.3.6. Celem poddziałania jest zwiększenie udziału tych podmiotów w programach UE zarządzanych z poziomu Komisji Europejskiej (nie są one finansowane ze środków Funduszy Strukturalnych).Nabór trwa do 12 stycznia 2021r.Pula środków wynosi 5 mln. zł. Badania na rynek:Masz gotową innowację w postaci wyników prac B+R? Osiągnąłeś odpowiedni stopień gotowości technologicznej? Potrzebujesz wsparcia na wdrożenie aby uruchomić produkcję? Szansą na to jest możliwość pozyskania wsparcia z poddziałania 3.2.1. Konkurs ogólny dla MSP - alokacja 550 mln zł. Konkurs dla MSP dedykowany miastom średnim – alokacja 150 mln zł.Konkurs dla MSP – projekty na rzecz dostępności - alokacja 50 mln zł.Nabory trwają do 24 września 2020r. Kredyt na innowacjeNowatorskie firmy z sektora MŚP chcące wdrażać innowacje technologiczne mogą liczyć na wsparcie w poddziałaniu 3.2.2. Pula środków wynosi 700 mln zł. Nabór trwa do 23 kwietnia 2020r. Kolejny nabór już od 24 września do 30 grudnia 2020r. Projekty aplikacyjneFirmy i zespoły badawcze chcących wspólnie realizować projekty pionierskie mają możliwość pozyskania środków z poddziałania 4.1.4.Nabór trwa do 3 kwietnia 2020r.   Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat wspomnianych możliwości i nie tylko skorzystaj z usług Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu i Pile a nasi specjaliści otoczą Cię profesjonalnym wsparciem konsultacyjnym. ZAPRASZAMY!!! Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślutel. +48 61 65 06 371  lub +48 61 65 06 372e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.pl                                                                    gg 51757407                                                    Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Piletel. +48 61 65 06 233  lub +48 61 65 06 235e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl gg  51755430    

Fundusze Europejskie nadal dostępne – sprawdź!
W kwietniu na pozyskanie środków unijnych szansę mają szczególnie przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego. Dofinansowanie z Funduszy Europejskich można pozyskać m.in. na: badania i rozwój, innowacyjność, termomodernizację budynków oraz rozwijanie stref aktywności gospodarczej. Szeroki wachlarz możliwości dostępny jest również dla osób, które chciałyby podnieść swoje kompetencje. Warto śledzić ofertę, która jest bardzo szeroka. Skorzystać można z programu regionalnego oraz sześciu programów krajowych. Wybrane konkursy prezentujemy poniżej. WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY: www.wrpo.wielkopolskie.pl Wsparcie przedsiębiorstw w początkowej fazie działalnościPoddziałanie 1.3.1 Wsparcie inkubacji przedsiębiorstw. Wsparcie dotacyjne na otwarcie działalności gosp. dla osób powyżej 30 r.ż. Poddziałanie 6.3.1 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość. PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ: www.poir.gov.pl Wsparcie na badania, rozwój, innowacje: Wsparcie projektów badawczo rozwojowych w MŚP tzw. „Szybka ścieżka”Poddziałanie 1.1.1 Dofinansowania do tworzenia/rozwoju centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwiePoddziałanie 2.1 Dofinansowanie na zakup od jednostki naukowej nowego projektu wzorniczego lub usługiPoddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP. Wsparcie przedsiębiorstw w przygotowaniu do udziału w programach europejskichPoddziałanie 2.3.6 Granty na Eurogranty. Wsparcie wdrażania innowacji technologicznych w przedsiębiorstwach z sektora MŚPPoddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne. Wsparcie na wdrożenie wyników B+RPoddziałanie 3.2.1 Badania na rynek.   PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ: www.power.gov.plRozwój szkolnictwa wyższego, wsparcie osób młodych, innowacje społeczne, współpraca ponadnarodowa: Szkolenia dla kadry kierowniczej systemu oświatyDziałanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty Szkolenia dla przedsiębiorców (prawo zamówień publicznych, e- zamówienia itp.) Działanie 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku   PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA: www.polskacyfrowa.gov.pl Rozwój szybkiego internetu, e-administracji i wsparcie osób wykluczonych społecznie: Rozwój kompetencji cyfrowychDziałanie 3.1 Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego.   To tylko wybrane przykłady konkursów! Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, skorzystaj z bezpłatnych usług informacyjnych naszych Punktów Informacyjnych.   Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg. Nie czekaj, sprawdź już dziś!   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślutel. +48 61 65 06 371 lub +48 61 65 06 372e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.plgg. 51757407 Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Piletel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235e-mail: infoUE-pila@warp.org.plgg.51755430  

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN,