INFORMACJE

W tej sekcji będziemy Państwu przedstawiać informacje na temat oferty Funduszy Europejskich. Zapraszamy do zapoznania się z aktualnie planowanymi naborami.

UWAGA Instytucje Otoczenia Biznesu!
  Prowadzicie działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności? Nie działacie dla zysku lub przeznaczacie zysk na cele statutowe? Macie szansę na pozyskanie wsparcia z WRPO 2014+ na rzecz rozwoju MSP!   Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z Wielkopolski będą mogły dzięki Wam w kolejnym etapie pozyskać wsparcie na: początkową fazę działalności swojej działalności, usługi potrzebne do funkcjonowania (w tym np.: udostępnienie infrastruktury, powszechne usługi okołobiznesowe, usługi doradcze, usługi specjalistyczne), wsparcie inwestycyjne na zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w modelu popytowym bezpośrednim dla usług inkubacji. dotację max. 300 tys. zł.   W ramach poddziałania 1.3.1 Wsparcie inkubacji przedsiębiorstw nabór zaplanowany jest od 27 kwietnia do 19 czerwca 2020 r. Więcej informacji pod linkiem : https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/378   Jesteś zainteresowany dofinansowaniem? Skontaktuj się z pracownikami WARP w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich, a oni odpowiedzą na szczegółowe pytania dotyczące ubiegania się o wsparcie.   Zapraszamy do kontaktu z naszymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich!   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu tel. +48 61 65 06 371  lub +48 61 65 06 372 e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.pl gg 51757407   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile tel. +48 61 65 06 233  lub +48 61 65 06 235 e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl gg  51755430   Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg.   Nie czekaj, sprawdź już dziś!  

#WALKA Z WYKLUCZENIEM CYFROWYM UCZNIÓW
Pandemia convid-19 jest teraz obszarem priorytetowym, w którym są angażowane wszystkie siły i środki. Obecna sytuacja zmusiła wszystkich do pozostania w domu i sparaliżowała każdy obszar życia. Szczególnie dotknęło to dzieci i młodzież. Nauczanie musiało przejść w tryb zdalny. Uczniowie zamiast zasiadać w szkolnych ławach, zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada dostępu do sprzętu lub Internetu, co uniemożliwia obowiązkową naukę. W odpowiedzi na obecną sytuację szkolnictwa Ministerstwo Cyfryzacji uruchomiło program Zdalna Szkoła, który został sfinansowany ze środków europejskich Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Dzięki tym środkom młodzi ludzie będą mogli uczestniczyć w zajęciach zdalnych, które wymusiła pandemia koronawirusa. Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnegow ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020   Kwota alokacji Przeznaczonych zostało 186 105 000 zł   Kto może wnioskować? Jednostki samorządu terytorialnego (gminy oraz powiaty).   Przeznaczenie grantu Sprzęt komputerowy niezbędny do prowadzenia lekcji w trybie zdalnym: -- laptopy - tablety - routery WiFi ze wsparciem LTE Przeznaczone dla nauczycieli i uczniów nie mających warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu zdalnym.Możliwe jest również sfinansowanie potrzebnego oprogramowania, ubezpieczenia sprzętu, mobilnego dostępu do Internetu lub innych uzasadnionych wydatków (np. akcesoria).Sugerowana cena jednego komputera lub laptopa nie powinna przekroczyć 3 500 zł, a tabletu 1 500 zł.   Kwoty grantów Najmniejszy grant to 35 tysięcy złotych, największy 100 tysięcy. Dofinansowanie wynosi 100%, czyli zerowy wkład własny gminy lub powiatu. Lista gmin i powiatów uprawnionych do grantu, wraz z maksymalną kwotą znajduje się tu - link   Wniosek Jak złożyć wniosek krok po kroku? Wejdź na stronę cppc.gov.pl oraz pobierz wniosek, który należy wypełnić w Word. Znajduje się on tutaj.A. By to zrobić potrzebujesz:           a. danych adresowych gminy/powiatu,           b. informacji o tym, ile szacunkowo wsparcie obejmie szkół, nauczycieli lub uczniów (można wskazać przedział),          c. informacji o cenie jednostkowej za jeden produkt, liczbie sztuk, a także przeznaczeniu i parametrów sprzętu.   B. Pamiętaj, że komputery, laptopy czy tablety nie są jedynymi zakupami możliwymi do sfinansowania! Możliwe jest również sfinansowanie potrzebnego oprogramowania, ubezpieczenia sprzętu, mobilnego dostępu do internetu lub innych uzasadnionych wydatków (np. akcesoria). Po wypełnieniu wniosku możesz przejść do Aplikacji do przesyłania wniosków – tu (należy w niej załączyć swój wniosek) lub na adres zdalnywniosek@cppc.gov.plI to wszystko! Wzór Wniosku o przyznanie Grantu należy pobrać, wypełnić, podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 162) lub elektronicznym podpisem zaufanym.   O czym warto pamiętać? Wysokość dofinansowania będzie zależała od tego, w której ze wskazanych kategorii znajduje się gmina/powiat. Sugerowana cena jednego komputera lub laptopa nie powinna przekroczyć 3 500 zł, a tabletu 1 500 zł. Jeśli taki sprzęt zakupiono po 16 marca 2020 roku, to można go ująć we wniosku o dofinansowanie. W ciągu 6 miesięcy od otrzymania grantu JST będzie musiała złożyć raport rozliczający poniesione wydatki.   Powodzenia!

Masz środki? – bo pomysł to nie wszystko…
Przed założeniem firmy, każdy zastanawia się nad fundamentalną kwestią – skąd wziąć pieniądze na biznes? Może to zabrzmi banalnie i nieprawdopodobnie, ale środki są dostępne, tylko trzeba wiedzieć gdzie po nie sięgnąć. Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej możesz otrzymać z różnych źródeł i wcale nie jest to takie trudne. Dowiesz się tego z poprzednich informacji przygotowanych przez naszych Specjalistów! Link: http://warp.org.pl/oferta/informacje-o-funduszach-europejskich/informacje/ Sprawdź już teraz! Zastanawiasz się co lepsze? Dotacja? Pożyczka? Pozwól, że rozwiejemy Twoje wątpliwości. Dotacja jest to bezzwrotna pomoc udzielana przez różne podmioty na cel jakim jest założenie własnej działalności gospodarczej. Kwota jaką można otrzymać oscyluje w granicach 18-100 tys. złotych.Przyznawana jest z zasady osobom bezrobotnym (zarejestrowanym w UP) lub biernym zawodowo.Przeznaczenie dotacji zwykle skierowane jest na zakup środków trwałych, materiałów niezbędnych doświadczenia usług, sprzętu, itp. Czas otrzymania decyzji jest różny – od 30 dni dla Urzędu Pracy, do kilku miesięcy dla innych projektów.Nabór w większości przypadków jest cykliczny – w niektórych przypadkach tylko raz w roku. Pożyczka jest zwrotnym instrumentem finansowym i mimo, iż w całości należy ją zwrócić, udzielana jest na preferencyjnych warunkach.Skierowana jest również do osób pracujących, co oznacza, że nie ma konieczności rezygnowania z etatu.Kwoty pożyczek są różne, wynoszą nawet do 500 000,00zł!Pożyczka może pokryć 100% zaplanowanych wydatków, w tym również remont pomieszczenia czy zakup środka transportu.Czas otrzymania decyzji to już nawet 12 dni (w zależności od Instytucji Finansującej).Nabór jest stały – w każdym momencie można starać się o środki na założenie własnego biznesu!Podlegają one zwrotowi, lecz jej otrzymanie jest zdecydowanie łatwiejsze niż kredytu w banku.Ma także korzystne warunki spłaty. Wiesz już jakie różnice są między dotacją a pożyczką?A teraz odpowiedź sobie na kilka pytań z tabeli, które ułatwią Ci podjęcie decyzji. POMYSŁ PIENIĄDZE/ŚRODKI PRAWO REKLAMA   Jaki masz pomysł na biznes?   Masz środki na start?   Czy wybrałeś już formę opodatkowania swojej firmy?   Czy przygotowałeś już ofertę?   Czy sprawdziłeś swój pomysł?   Skąd je pozyskasz?   Czy Twoja działalność wymaga dodatkowych pozwoleń?   Co wyróżnia Cię na tle konkurencji?   Poznałeś rynek i konkurencję?   Zrobiłeś już symulację finansową swojej firmy?   Czy wybrałeś już formę prawną?   Czy nawiązałeś już kontakty z dostawcami?   Masz plan rozwoju swojej firmy?   Jakich zasobów potrzebujesz, żeby zacząć działalność?   Czy wiesz, jak wygląda proces zakładania działalności gospodarczej?   Czy masz zapewnioną ciągłość dostaw?   Wyznaczyłeś już sobie cele, które chcesz osiągnąć?   Czy ustaliłeś już ceny swoich produktów/usług?   Czy Twoja działalność wymaga posiadania kasy fiskalnej?   Kto jest Twoim klientem?   Czy są bariery wejścia na rynek?   Kto będzie robił Twoją księgowość?     Czy wybrałeś już PKD?   Jak będziesz się reklamować?   Czy planujesz zwiększenie zatrudnienia?   Czy znasz swoje zobowiązania finansowe?   Czy posiadasz lokal, który spełnia wymogi prawne?   Jakie są największe plusy Twojej oferty?   Więc jak? Ruszasz z własnym biznesem?   Masz pytania? Potrzebujesz informacji?Zapraszamy do kontaktu z naszymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich w Pile i w Nowym Tomyślu!    Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile tel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235 e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl              pila.fe@wielkopolskie.pl gg: 51755430   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu tel. +48 61 65 06 371  lub  +48 61 65 06 372 e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.pl             nowytomysl.fe@wielkopolskie.pl gg: 51757407     Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg. Nie czekaj, sprawdź już dziś!

Fundusze Unijne z pomocą dla przedsiębiorców!
31 marca 2020 roku do Komisji Europejskiej trafiły dwa projekty Rozporządzeń Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej, które mają umożliwić wsparcie firm w sytuacji kryzysu. Pandemia koronawirusa niewątpliwie wpłynęła na sytuację polskich przedsiębiorców. Pomocne mogą okazać się środki unijne. Jednak, aby móc z nich skorzystać, potrzebne jest stworzenie podstaw w prawie krajowym, które umożliwią ich uruchomienie. Rozporządzenia zostały już wydane. Po uzgodnieniach z Komisją i publikacji w Dzienniku Ustaw, Rozporządzenia umożliwią udzielanie przedsiębiorcom wsparcia z Funduszy Unijnych w formie dotacji, pomocy zwrotnej, pożyczek i gwarancji/poręczeń, na nowych, antykryzysowych zasadach. Jakich? m.in.: przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z Funduszy Unijnych nie tylko na cele inwestycyjne, ale również na kapitał obrotowy, czyli na bieżące działanie przedsiębiorstwa. zakłada się również zwiększenie limitu pomocy de minimis z 200 tys. euro nawet do 800 tys. euro. Szczegóły poznamy niebawem. Śledźcie nasze newsy, na pewno o tym jeszcze napiszemy!   Potrzebujesz więcej informacji?   Zapraszamy do kontaktu z naszymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich!   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu tel. +48 61 65 06 371 lub +48 61 65 06 372 e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.pl gg 51757407   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile tel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235 e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl gg  51755430   Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg.        

Baza Usług Rozwojowych – szansą na wyższe kwalifikacje!
Przedsiębiorco!  Nowe środki w ramach Bazy Usług Rozwojowych! Przygotuj się na nowe możliwości rozwoju swoich pracowników!  Już niebawem wsparcie unijne na szkolenia. W dzisiejszych czasach rozwój firmy jest napędzany rozwojem jej pracowników. Aby zwiększać kompetencje swoich pracowników, warto organizować im szkolenia tematyczne, które pozwolą rozwinąć ich umiejętności. Często ze względu na wysokie koszty szkoleń, nie każda firma może sobie na nie pozwolić. Dowiedź się już dziś, jak zarejestrować się w Bazie Usług Rozwojowych. Dzięki temu możesz rozpocząć starania o dofinansowanie do szkoleń kompetencyjnych. Pomoże Ci w tym nasza Instrukcja Rejestracji w BUR, przygotowana przez Specjalistów ds. funduszy europejskich. (LINK) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO).  Nabór w Województwie Wielkopolskim już niebawem. Przedsiębiorco bądź czujny,  to szansa rozwoju dla Ciebie, Twojej firmy i pracowników! Masz pytania?  Potrzebujesz informacji? Zapraszamy do kontaktu z naszymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich! Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile tel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235 e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl gg:  51755430 Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu tel. +48 61 65 06 371 lub +48 61 65 06 372 e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.pl gg: 51757407 Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg. Nie czekaj, sprawdź już dziś!

Brak środków? Chętnie dołożymy! Sprawdź! 
Być może Inicjatywa jeremie2 okaże się rozwiązaniem dla Ciebie? Prezentujemy kolejne produkty – Mała Pożyczka Inwestycyjna oraz Pożyczka Inwestycyjna.     MAŁA POŻYCZKA INWESTYCYJNA POŻYCZKA INWESTYCYJNA Kwota 10 000,00zł do 500.000,00 zł od 500.000,01 do 2 300.000,00 zł Oprocentowanie od 1,84 % od 1,84 % Okres spłaty do 7 lat do 10 lat Karencja do 6 m-cy do 8 lub 12 m-cy Dla kogo? Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, w tym start-up Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, w tym start-up     Przedmiot finansowania:Dla Małej Pożyczki Inwestycyjnej: przedsięwzięcia realizowane przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa przedsięwzięcia realizowane przez start- upy przedsięwzięcia w ramach inteligentnych specjalizacji w kontekście Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015-2020 przedsięwzięcia realizowane w ramach Wiejskich obszarów funkcjonalnych wymagających wsparcia procesów rozwojowych Dla Pożyczki Inwestycyjnej: przedsięwzięcia realizowane przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa przedsięwzięcia inwestycyjne w Kluczowych Obszarach Inwestycyjnych przedsięwzięcia polegające na wprowadzeniu innowacyjnych rozwiązań (innowacje procesowe, produktowe, nietechnologiczne)  przedsięwzięcia w ramach inteligentnych specjalizacji w kontekście Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015-2020 przedsięwzięcia realizowane w ramach Wiejskich obszarów funkcjonalnych wymagających wsparcia procesów rozwojowych w szczególności w branżach ekoinnowacji oraz z wykorzystaniem zaawansowanych Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych Cel finansowania: wzmocnienie potencjału gospodarczego przedsiębiorstw, zwiększenie i umocnienie ich pozycji na rynku, podniesienie konkurencyjności firm. Masz pytania? Sugestie? Potrzebujesz informacji? Zapraszamy do kontaktu z naszymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich! Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu tel. +48 61 65 06 371 lub +48 61 65 06 372 e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.pl gg: 51757407 Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile tel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235 e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl gg:  51755430 Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg. Nie czekaj, sprawdź już dziś!

jeremie2- pożyczka na potrzeby Twojej firmy!
Twój biznesowy pomysł ciągle leży w szufladzie? Brakuje Ci środków na jego realizację? A może potrzebujesz środków na rozwój swojej firmy? Pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich chętnie pomogą znaleźć rozwiązanie i wskażą dostępną ścieżkę pozyskania funduszy unijnych.Już dziś prezentujemy pierwsze dwa produkty (z czterech dostępnych) w ramach Inicjatywy jeremie2. Są to niskooprocentowane pożyczki na założenie i rozwój działalności gospodarczych. Sprawdź, czy to rozwiązanie jest dla Ciebie!   MIKROPOŻYCZKA POŻYCZKA ROZWOJOWA Kwota 10 000,00zł do 100.000,00 zł od 100.000,01 do 500.000,00. zł Oprocentowanie od 1,84 % od 1,84 % Okres spłaty do 5 lat do 7 lat, Karencja do 6 m-cy do 6 m-cy Dla kogo? mikro i małe przedsiębiorstwa, w tym start-up mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, w tym start-up Przedmiot finansowania: przedsięwzięcia realizowane przez mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa przedsięwzięcia realizowane przez start- upy przedsięwzięcia w ramach Inteligentnych Specjalizacjw kontekście Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015-2020 przedsięwzięcia realizowane w ramach Wiejskich Obszarów Funkcjonalnych wymagających wsparcia procesów rozwojowych Cel finansowania: wzmocnienie potencjału gospodarczego przedsiębiorstw zwiększenie i umocnienie ich pozycji na rynku podniesienie konkurencyjności firm Finansowanie przeznaczone będzie na projekty związane z m.in.: wdrażaniem nowych rozwiązań produkcyjnych i technologicznych wprowadzaniem nowych i ulepszonych produktów i usług zakupem maszyn, sprzętu produkcyjnego, w tym umożliwiających wdrażanie innowacji finansowaniem rozszerzenia działalności finansowaniem podstawowej działalności przedsiębiorstwa lub realizacji nowych projektów Masz pytania? Sugestie? Potrzebujesz informacji? Zapraszamy do kontaktu z naszymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich! Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu tel.   +48 61 65 06 371  lub  +48 61 65 06 372 e-mail:  infoUE-nowytomysl@warp.org.pl infoUE-nowytomysl@warp.org.pl gg: 51757407 Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile tel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235 e-mail:  infoUE-pila@warp.org.pl,  infoUE-pila@warp.org.pl gg:  51755430 Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg. Nie czekaj, sprawdź już dziś!

Nie otrzymałeś dotacji?
Kwota dotacji jest zbyt mała? Nie kwalifikujesz się do grupy docelowej w programie dotacyjnym? Nie przejmuj się, są inne możliwości. Weź unijną pożyczkę!   Brak środków na start to jedna z najczęściej wskazywanych barier przez osoby myślące o założeniu własnego biznesu. Odpowiedzią na te barierę są unijne pożyczki na założenie działalności gospodarczej.   Zobacz jakie masz warianty do wyboru.     Inicjatywa jeremie2 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny www.wrpo.wielkopolskie.pl   Podstawowe parametry pożyczki: - kwota pożyczki od 10 tys zł, - oprocentowanie dla osób rozpoczynających działalność wynosi od 1,84%, - okres spłaty do 5 lub 7 lat w zależności od wyboru produktu.   Oprocentowanie, wymagane dokumenty oraz sposób zabezpieczenia pożyczki zależy od oferty wybranego Pośrednika Finansowego. Nie trzeba mieć zarejestrowanej działalności na moment składania wniosku o pożyczkę.   Szczegółowe parametry pożyczki w ramach Inicjatywy jeremie2 przedstawiliśmy w minionym tygodniu, dla przypomnienia: http://warp.org.pl/oferta/informacje-o-funduszach-europejskich/informacje/poznaj-jeremie2-dzieki-pife/     Mikropożyczki do 50 tys. zł   W woj. wielkopolskim dostępne są preferencyjne pożyczki na uruchomienie działalności gospodarczej. Udzielane są one w ramach dwóch projektów finansowanych z poprzedniej perspektywy 2007-2013:   Projekt "Moja firma z pożyczką" realizowany przez Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości.   Podstawowe parametry pożyczki: - kwota pożyczki do 50 tys. zł, - oprocentowanie wynosi 0,5% w skali roku, - maksymalny okres spłaty do 5 lat, - możliwa karencja w spłacie rat kapitałowych do 12 miesięcy, - bez względu na status na rynku pracy. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: http://ocwp.org.pl/pozyczki-unijne/pozyczki-na-start/     Projekt "Mikropożyczkowy Fundusz dla rozwoju Wielkopolski" realizowany przez Unię Gospodarczą Regionu Śremskiego wraz z Agencją Rozwoju Regionalnego w Koninie.   Podstawowe parametry pożyczki: - kwota pożyczki do 50 tys. zł, - oprocentowanie wynosi 2% w skali roku, - maksymalny okres spłaty do 5 lat, - możliwa karencja w spłacie rat kapitałowych do 12 miesięcy,- bez względu na status na rynku pracy. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: http://www.unia.srem.com.pl/pl/mikropozyczki   Masz pytania? Sugestie? Potrzebujesz informacji?     Zapraszamy do kontaktu z naszymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich!   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu tel. +48 61 65 06 371  lub +48 61 65 06 372 e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.pl gg 51757407   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile tel. +48 61 65 06 233  lub +48 61 65 06 235 e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl gg  51755430   Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg.   Nie czekaj, sprawdź już dziś!  

Walka z Koronawirusem a działania Funduszy Europejskich!
Jak Fundusze Europejskie przyczynią się do walki z koronawirusem? Sprawdź! Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej na Portalu Funduszy Europejskich uruchomiło zakładkę poświęconą FE w kontekście działań związanych z obecną sytuacją zagrożenia koronawirusem. Zakładka zawiera wszelkie informacje o działaniach i ułatwieniach przygotowanych przez MFiPR na rzecz beneficjentów środków UE. Podane są również informacje o zmianach i przesunięciach terminów naborów wniosków wprowadzonych przez instytucje ogłaszające konkursy. Znajdują się tam również inne ważne wiadomości dla realizujących projekty unijne. Wszystkich beneficjentów oraz osoby zainteresowane zapraszamy do odwiedzania tej strony. www.funduszeeuropejskie.gov.pl/koronawirus Informujemy również, że został uruchomiony Pakiet Antykryzysowy dla korzystających z Funduszy. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wydało pakiet rekomendacji dla instytucji państwowych odpowiedzialnych za inwestowanie funduszy unijnych (np. NCBiR, PARP, Urzędy Marszałkowskie). Traktując każdy przypadek indywidualnie, będą one mogły w uzasadnionych przypadkach: wydłużyć terminy zakończenia naborów wniosków, które właśnie trwają, wydłużyć terminy rozliczania i zamykania inwestycji unijnych, rozliczyć wydatki, które z powodu panującej sytuacji nie mogły odbyć się, np. szkolenia czy wyjazdy, zmienić plany kontroli wydatków z funduszy unijnych poprzez przesunięcie części z nich na później, tak aby uwzględnić trudniejszą sytuację w firmach i u siebie  pozwolić ekspertom oceniającym wnioski pracować zdalnie. Pakiet ma ułatwić korzystanie z Funduszy Unijnych, firmom, samorządom czy organizacjom pozarządowym.  Ma on zapobiec negatywnemu wpływowi koronawirusa na realizację ponad 60 tysięcy inwestycji współfinansowanych z UE. Masz pytania? Sugestie? Potrzebujesz informacji? Zapraszamy do kontaktu z naszymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich! Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu tel. +48 61 65 06 371  lub +48 61 65 06 372 e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.pl gg 51757407 Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile tel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235 e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl gg  51755430 Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg. Nie czekaj, sprawdź już dziś!

Zostań sam sobie szefem!
  Zanim otworzysz firmę, sprawdź jakie dofinansowanie z Funduszy Europejskich możesz otrzymać! Inni korzystają, skorzystaj i Ty!   Już niedługo ruszają kolejne nabory. Dofinansowanie nawet do 100 tys. zł. Dodatkowo możesz otrzymać wsparcie pomostowe, z którego zapłacisz czynsz, biuro księgowe, czy składki ZUS.   Poniżej przedstawiamy dotacje dla osób powyżej 30 roku życia. Znajdź dofinansowanie najlepsze dla Ciebie!   Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 www.wrpo.wielkopolskie.pl Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - osoby bezrobotne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, - nabory organizowane cyklicznie, - wniosek składany w PUP, właściwym dla miejsca zamieszkania, - kwota dotacji ok. 20-25 tys. zł. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Poddziałanie 6.3.1 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość www.wrpo.wielkopolskie.pl - osoby bezrobotne, nie wymagana jest rejestracja w PUP, - kwota dotacji ok. 25 tys. zł. + wsparcie pomostowe wypłacane co miesiąc przez max. 12 m-cy - wniosek składany w Instytucji, która zostanie wybrana w konkursie ogłoszonym w kwietniu br.   Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 www.arimr.gov.pl Działanie 19 Leader Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność - bez względu na wiek, - bez względu na status na rynku pracy, również dla osób pracujących, - kwota od 50 - 100 tys. zł. - dotacji udzielają Lokalne Grupy Działania (LGD), właściwe przez wzgląd na miejsce zamieszkania. Mapa LGD: www.ksow.pl/baza-lgd-2014-2020.html?no_cache=1   Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, skorzystaj z bezpłatnych usług informacyjnych świadczonych przez nasze Punkty Informacyjne. Obecnie konsultacje prowadzone są telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg.   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślutel. +48 61 65 06 371 lub +48 61 65 06 372e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.pl gg. 51757407   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Piletel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl gg. 51755430    

Poznaj jeremie2 dzięki PIFE!
Myślisz o własnym biznesie? A może już prowadzisz firmę?  Potrzebujesz środków, by Twoja firma stanęła na nogi?  Dowiedz się, dlaczego warto skorzystać z Inicjatywy jeremie2. Inicjatywa jeremie2 skierowana jest do przedsiębiorców i osób chcących rozpocząć własną działalność. To Inicjatywa w postaci unijnych pożyczek, dla tych którzy potrzebują kapitału na rozwój i innowacje w swojej firmie, ale również dla tych, którzy mają trudności z uzyskaniem kredytu w bankach komercyjnych, ponieważ zbyt krótko prowadzą swój biznes i nie są dla banków wiarygodni. Unijne pożyczki cieszą się bardzo dużą popularnością wśród przedsiębiorców z Wielkopolski, i stanowią doskonałą alternatywę dla unijnych dotacji. Dziś przedstawiamy ogólne parametry preferencyjnej pożyczki jeremie2, a w kolejnych dniach wskażemy różnicę między dostępnymi produktami. Parametry unijnych pożyczek: - kwota pożyczki od 10 000,00 zł do 2 300 000,00 zł,- oprocentowanie od 1,84% w skali roku,- okres spłaty do 120 miesięcy,- możliwość karencji w spłacie kapitału do 12 miesięcy,- stałe oprocentowanie przez cały okres trwania umowy,- finansowanie celów obrotowych (od 20% do 50%),- dostępna również dla start-upów,- bez dodatkowych opłat i prowizji, wkładu własnego.Masz pytania? – pozwól, że je dla Ciebie rozwiejemy. Szukasz informacji? – zadzwoń lub napisz! Zapraszamy do kontaktu z naszymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich w Pile i w Nowym Tomyślu!  Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Piletel. +48 61 65 06 233 +48 61 65 06 235e-mail: infoUE-pila@warp.org.plpila.fe@wielkopolskie.pl gg. 51755430 Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślutel. +48 61 65 06 371 +48 61 65 06 372e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.pl nowytomysl.fe@wielkopolskie.pl gg. 51757407   Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg.Już niebawem opiszemy wszystkie dostępne produkty pożyczkowe dla wielkopolskich firm i osób chcących rozpocząć swój biznes. Wskażemy też ich zalety nad dotacjami. Zachęcamy do bieżącego śledzenia naszej strony! http://warp.org.pl/oferta/informacje-o-funduszach-europejskich/informacje/

MARATON NABORÓW DLA PRZEDSIĘBIORSTW
z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w 2020 roku!   Zmienione kryteria konkursów, wydłużone terminy naborów umożliwią pozyskanie większej liczbie przedsiębiorców unijnych dotacji a kolejne miesiące będą obfitować w wiele ciekawych dotacyjnych szans dla grona innowacyjnych firm. Poniżej przedstawiamy najpopularniejsze możliwości POIR w perspektywie 2014-2020. www.poir.gov.pl Szybka ścieżka – Poddziałanie 1.1.1: Ścieżka tematyczna Urządzenia Grzewcze, dla MSP, dużych oraz konsorcjów z udziałem jednostek naukowych. Nabór trwa do 30 kwietnia 2020r.Na wsparcie mogą liczyć projekty badawczo – rozwojowe. Kwota przeznaczona na ten cel to aż 200 mln. zł. Ścieżka tematyczna OZE w transporcie, dla MSP, dużych oraz konsorcjów z udziałem jednostek naukowych. Nabór zaplanowany od 30 kwietnia 2020r. Na projekty badawczo – rozwojowe. Alokacja 200 mln. zł. Konkurs dla MSP, dużych oraz konsorcjów z udziałem jednostek naukowych. Nabór trwa do 1 czerwca 2020r. Kolejny nabór zaplanowany na sierpień 2020r.Na projekty badawczo – rozwojowe. Alokacja 1,2 mld. zł. Konkurs „Szybka ścieżka dla Mazowsza” dla MSP, dużych oraz konsorcjów z udziałem jednostek naukowych. Nabór trwa do 14 maja 2020r. Na projekty badawczo – rozwojowe. Alokacja 500 mln. zł. Konkurs dla MSP posiadających certyfikat Seal of Excellence Nabór trwa do 30 września 2020r. Na projekty badawczo – rozwojowe. Alokacja 50 mln. zł. Centra B+R:Coraz chętniej przedsiębiorcy inwestują w infrastrukturę celem prowadzenia prac badawczo – rozwojowych. Wsparcie tych projektów umożliwia działanie 2.1.Nabór od 14 kwietnia do 11 maja 2020 r. Bony na innowacje:Dla mających plany nawiązania współpracy pomiędzy sektorem gospodarki a nauki, poprzez zlecenie wykonania usługi przewidziane jest wsparcie w ramach poddziałania 2.3.2. Finanse przeznaczone są na projekty, które będą w znaczący sposób przyczyniać się do rozwoju ich produktów (wyrobów i usług). Konkurs w ramach komponentu usługowego (zlecenie wykonania usługi) oraz inwestycyjnego (wdrożenie) dla MSP:Nabór do 28 maja 2020r. (komponent usługowy).Nabór do 07 lipca 2020r. (komponent inwestycyjny). Konkurs dedykowany na rzecz dostępności:Nabór do 28 maja 2020r. (komponent usługowy).Nabór do 07 lipca 2020r. (komponent inwestycyjny). Design dla przedsiębiorców:Celem konkursu Design dla przedsiębiorców z sektora MSP (oprócz Makroregionu Polski Wschodniej, woj.: lubelskie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie) jest sfinansowanie profesjonalnego procesu projektowego, którego efektem będzie wdrożenie przez firmę nowego, ulepszonego wyrobu lub usługi i sfinansowanie niezbędniej inwestycji do jego wdrożenia. Wsparcie udzielane jest w ramach poddziałania 2.3.4. Nabór zaplanowany od lipca do września 2020r. Granty na Eurogranty:Jeśli chcesz zwiększyć innowacyjność i umiędzynarodowić swoją rodzimą firmę z sektora MSP możesz liczyć na wsparcie z poddziałania 2.3.6. Celem poddziałania jest zwiększenie udziału tych podmiotów w programach UE zarządzanych z poziomu Komisji Europejskiej (nie są one finansowane ze środków Funduszy Strukturalnych).Nabór trwa do 12 stycznia 2021r.Pula środków wynosi 5 mln. zł. Badania na rynek:Masz gotową innowację w postaci wyników prac B+R? Osiągnąłeś odpowiedni stopień gotowości technologicznej? Potrzebujesz wsparcia na wdrożenie aby uruchomić produkcję? Szansą na to jest możliwość pozyskania wsparcia z poddziałania 3.2.1. Konkurs ogólny dla MSP - alokacja 550 mln zł. Konkurs dla MSP dedykowany miastom średnim – alokacja 150 mln zł.Konkurs dla MSP – projekty na rzecz dostępności - alokacja 50 mln zł.Nabory trwają do 24 września 2020r. Kredyt na innowacjeNowatorskie firmy z sektora MŚP chcące wdrażać innowacje technologiczne mogą liczyć na wsparcie w poddziałaniu 3.2.2. Pula środków wynosi 700 mln zł. Nabór trwa do 23 kwietnia 2020r. Kolejny nabór już od 24 września do 30 grudnia 2020r. Projekty aplikacyjneFirmy i zespoły badawcze chcących wspólnie realizować projekty pionierskie mają możliwość pozyskania środków z poddziałania 4.1.4.Nabór trwa do 3 kwietnia 2020r.   Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat wspomnianych możliwości i nie tylko skorzystaj z usług Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu i Pile a nasi specjaliści otoczą Cię profesjonalnym wsparciem konsultacyjnym. ZAPRASZAMY!!! Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślutel. +48 61 65 06 371  lub +48 61 65 06 372e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.pl                                                                    gg 51757407                                                    Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Piletel. +48 61 65 06 233  lub +48 61 65 06 235e-mail: infoUE-pila@warp.org.pl gg  51755430    

Fundusze Europejskie nadal dostępne – sprawdź!
W kwietniu na pozyskanie środków unijnych szansę mają szczególnie przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego. Dofinansowanie z Funduszy Europejskich można pozyskać m.in. na: badania i rozwój, innowacyjność, termomodernizację budynków oraz rozwijanie stref aktywności gospodarczej. Szeroki wachlarz możliwości dostępny jest również dla osób, które chciałyby podnieść swoje kompetencje. Warto śledzić ofertę, która jest bardzo szeroka. Skorzystać można z programu regionalnego oraz sześciu programów krajowych. Wybrane konkursy prezentujemy poniżej. WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY: www.wrpo.wielkopolskie.pl Wsparcie przedsiębiorstw w początkowej fazie działalnościPoddziałanie 1.3.1 Wsparcie inkubacji przedsiębiorstw. Wsparcie dotacyjne na otwarcie działalności gosp. dla osób powyżej 30 r.ż. Poddziałanie 6.3.1 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość. PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ: www.poir.gov.pl Wsparcie na badania, rozwój, innowacje: Wsparcie projektów badawczo rozwojowych w MŚP tzw. „Szybka ścieżka”Poddziałanie 1.1.1 Dofinansowania do tworzenia/rozwoju centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwiePoddziałanie 2.1 Dofinansowanie na zakup od jednostki naukowej nowego projektu wzorniczego lub usługiPoddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP. Wsparcie przedsiębiorstw w przygotowaniu do udziału w programach europejskichPoddziałanie 2.3.6 Granty na Eurogranty. Wsparcie wdrażania innowacji technologicznych w przedsiębiorstwach z sektora MŚPPoddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne. Wsparcie na wdrożenie wyników B+RPoddziałanie 3.2.1 Badania na rynek.   PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ: www.power.gov.plRozwój szkolnictwa wyższego, wsparcie osób młodych, innowacje społeczne, współpraca ponadnarodowa: Szkolenia dla kadry kierowniczej systemu oświatyDziałanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty Szkolenia dla przedsiębiorców (prawo zamówień publicznych, e- zamówienia itp.) Działanie 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku   PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA: www.polskacyfrowa.gov.pl Rozwój szybkiego internetu, e-administracji i wsparcie osób wykluczonych społecznie: Rozwój kompetencji cyfrowychDziałanie 3.1 Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego.   To tylko wybrane przykłady konkursów! Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, skorzystaj z bezpłatnych usług informacyjnych naszych Punktów Informacyjnych.   Obecnie konsultacje prowadzone są wyłącznie telefonicznie, mailowo oraz poprzez komunikator gg. Nie czekaj, sprawdź już dziś!   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślutel. +48 61 65 06 371 lub +48 61 65 06 372e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.plgg. 51757407 Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Piletel. +48 61 65 06 233 lub +48 61 65 06 235e-mail: infoUE-pila@warp.org.plgg.51755430  

WARP Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

Sekretariat; Punkt Obsługi Klienta; Biuro Podawcze Projektów – Parter

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 15 651 000,00 PLN,